Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Going with the Flow: Uporaba Microsoft Flow v praksi

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Going with the Flow: Uporaba Microsoft Flow v praksi"— Zapis predstavitve:

1 Going with the Flow: Uporaba Microsoft Flow v praksi
7/8/2019 5:53 PM Going with the Flow: Uporaba Microsoft Flow v praksi Marko Kokol, Semantika d. o. o. © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 Agenda Umestitev Microsoft Flow Pregled Microsoft Flow
7/8/2019 5:53 PM Agenda Umestitev Microsoft Flow Pregled Microsoft Flow Pregled nekaj primerov uporabe DEMO: izdelava preprostega delovnega toka Lastne akcije (in Microservices) Integracija z Azure Demo: priprava lastne akcije © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

3 Umestitev Microsoft Flow
7/8/2019 5:53 PM Umestitev Microsoft Flow © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

4 7/8/2019 5:53 PM Kaj je Microsoft Flow? Nova rešitev (platforma) v oblaku, ki omogoča izdelavo delovnih tokov in je namenjena naprednim uporabnikom (Power Users) Značilnosti: delovne tokove pripravljamo s pomočjo spletnega vmesnika (ne s „fat client“ orodji) preprost uporabniški vmesnik delovne tokove lahko zaganjamo kontinuirano ali s pomočjo sprožilcev povezujemo se lahko z drugimi sistemi v Microsoft ekosistemu ali zunaj njega enostavna integracija s PowerApps in SharePoint © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

5 Microsoft Flow v digitalizaciji
7/8/2019 5:53 PM Microsoft Flow v digitalizaciji Vir: Microsoft © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

6 Microsoft Flow in SharePoint (Designer)
7/8/2019 5:53 PM Microsoft Flow in SharePoint (Designer) „Vgrajen“ Workflow Microsoft Flow SharePoint 2013/2016 OP Vgrajen Potrebna integracija SharePoint Online Izdelava vnosnih mask InfoPath PowerApps Kompleksni delovni tokovi Visual Studio Lastni API & „Azure Functions“ Diagnostika Zgodovina izvajanja (včasih ni) Specializirani pogledi Podpora Vsaj do 2023 Tehnologija prihodnosti (do naslednje ) © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

7 Microsoft Flow in PowerApps
7/8/2019 5:53 PM Microsoft Flow in PowerApps Vir: Microsoft © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

8 Microsoft Flow in Azure Logic Apps
7/8/2019 5:53 PM Microsoft Flow in Azure Logic Apps Microsoft Flow gradi na tehnologiji Azure Logic Apps Napredni („Advanced“) pogled uporablja enak jezik: Microsoft Flow: bolj Power Users Azure Logic Apps: bolj Razvijalci © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

9 Pregled Microsoft Flow
7/8/2019 5:53 PM Pregled Microsoft Flow © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

10 Osnovna zgradba delovnega toka
7/8/2019 5:53 PM Osnovna zgradba delovnega toka Vsak delovni tok (proces) je zgrajen iz treh osnovnih gradnikov: Sprožilcev: dogodkov / sprememb, ki povzročijo zagon procesa / delovnega toka Pogojev (opcijsko), ki določijo smer poteka procesa Akcij, ki izvedejo neka dejanja © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

11 Zgradba Vir: Microsoft

12 Sprožilci Dogodki v okolju, ki jih spremljamo, da zaženemo proces
7/8/2019 5:53 PM Sprožilci Dogodki v okolju, ki jih spremljamo, da zaženemo proces Primeri: nova elektronska pošta nov „Tweet“ nov vnos v SharePoint seznamu © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

13 7/8/2019 5:53 PM Akcije Dejanje, ki ga izvedemo, ko zaznamo sprožilec in so (opcijsko) izpolnjeni določeni pogoji. Primeri: Ustvari nov kontakt Pošlji elektronsko pošto Ustvari nov vnos v seznamu © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

14 Moderna arhitektura (Microservices)
7/8/2019 5:53 PM Moderna arhitektura (Microservices) V preteklosti smo za izvajanje lastne funkcionalnosti izdelovali lastne rešitve, ki so se tesno integrirale v platformo (npr. SharePoint WSP). Flow za razširjanje ponuja dostop preko REST Api, kar pomeni, da podpira Microservices arhitekturo. © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

15 7/8/2019 5:53 PM Primeri uporabe © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

16 7/8/2019 5:53 PM Tipična področja Avtomatizacija delovnih tokov je uporabna na številnih področjih, npr.: produktivnost prodaja podpora poslovnim funkcijam IT trženje HR © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

17 Produktivnost Vir: Microsoft 7/8/2019 5:53 PM
© Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

18 Prodaja Vir: Microsoft 7/8/2019 5:53 PM
© Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

19 Podpora poslovnim funkcijam
7/8/2019 5:53 PM Podpora poslovnim funkcijam Vir: Microsoft © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

20 IT Vir: Microsoft 7/8/2019 5:53 PM
© Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

21 Trženje Vir: Microsoft 7/8/2019 5:53 PM
© Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

22 HR

23 7/8/2019 5:53 PM Preprost Flow © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

24 Kaj delamo? V SharePoint imamo listo z vnosi
7/8/2019 5:53 PM Kaj delamo? V SharePoint imamo listo z vnosi Vsakič, ko nekdo ustvari nov vnos, želimo poslati elektronsko pošto © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

25 7/8/2019 5:53 PM DEMO © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

26 7/8/2019 5:53 PM Lastne akcije © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

27 Zakaj lastne akcije? Nekaj idej:
7/8/2019 5:53 PM Zakaj lastne akcije? Nekaj idej: integracija z lastnimi sistemi (ali SharePoint On-premises) lastna logika za procesiranje uporaba REST Api storitev, ki niso neposredno podprte v obstoječih predlogah © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

28 Možni načini implementacije
Lastni API Azure Functions Logic Apps podpira OpenAPI implementirate lahko karkoli odličen za integracijo z eksternimi viri Sprožilci: HTTP klici, poizvedbe ali „webhook“ C# skripte, .bat datoteke spremembe v „realnem času“ V celoti v azure Omogoča hibridne scenarije

29 Kaj potrebujemo za lastni API
7/8/2019 5:53 PM Kaj potrebujemo za lastni API podpora za različne pristope pri pripravi API Podprte različne definicije API: OpenAPI (Swagger) podpora Postman podpora lahko izdelamo na podlagi REST API odziva Podporo različnim načinom avtentikacije: API ključ HTTP Basic auth Oauth Podpora „web hooks“ © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

30 Kaj potrebujemo za lastni API
7/8/2019 5:53 PM Kaj potrebujemo za lastni API Prijava v Microsoft Flow Priprava novega „Custom Connector“ Definiramo osnovne podatke (ime, ikona, povezava, …) Definiramo tip avtentikacije Definiramo konektor: Definiramo akcijo Dodamo osnovne podatke o akciji Definiramo tip zahtevka in osnovne podatke Uvozimo odgovor © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

31 7/8/2019 5:53 PM DEMO © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

32 7/8/2019 5:53 PM © Microsoft Corporation. All rights reserved. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Prenesi ppt "Going with the Flow: Uporaba Microsoft Flow v praksi"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google