Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

INFORMATIKA Osnove – temeljni pojmi I.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "INFORMATIKA Osnove – temeljni pojmi I."— Zapis predstavitve:

1 INFORMATIKA Osnove – temeljni pojmi I.
Helena Medvešek

2 Podatek in informacija, znanje
Podatek - neko dejstvo, opredmetenje realnosti (npr. temperatura zraka 20°, vrsta drevesa – smreka) Informacija - sporočilo, ki v prejemniku vzbudi določeno spremembo (znanje, nekaj novega, podlaga za odločanje…) Z informacijo si širimo znanje o kakem pojavu ali odnosu. Znanje

3 Količina informacije Bit (binary digit) – osn. enota za merjenje količine informacije En bit informacije dobimo, ko izvemo odgovor na vprašanje, na katerega lahko dobimo samo dva enako verjetna odgovora (met kovanca) MOŽNOSTI: 1 met - Š,G 2 meta - ŠŠ,ŠG,GŠ,GG 3 meti - ŠŠŠ,ŠŠG,ŠGŠ,GŠŠ,ŠGG,GŠG,GGŠ,GGG

4 Količina informacije n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 16 32 64 128 256 512 1024 x=število enako verjetnih možnosti n=količina informacije Enačba za računanje količine informacije n=log2x x=2n

5 Količina informacije Primeri 1.
Kovanec vržemo trikrat – pri tem dobimo 3 bite informacije. Koliko enakovrednih možnosti je, kako bodo padli kovanci? Tine stanuje v hiši, ki ima 4 nadstropja. Koliko bitov potrebujemo, da ugotovimo, v katerem nadstropju stanuje Tine? Koliko bitov informacije dobimo, če izvemo, da Tine stanuje v 1. nadstropju štirinadstropne hiše? Izračunaj, kolikšna je količina informacije, če zveš, da je pri metu kocke padlo sodo število pik

6 Količina informacije Primeri 2.
Izračunaj, koliko informacije dobiš, če zveš, da je nekdo iz kupa 32 kart (sestavljajo ga karte sedmica osmica, devetica, desetica, fant, dama, kralj in as v piku, križu, srcu in kari) potegnil črno karto potegnil srčevo damo potegnil asa

7 Količina informacije Primeri 3.
Izračunaj, koliko informacije dobiš, če zveš, da je nekdo iz vreče, v kateri je 9 belih, 3 črne, 3 rdeče in 3 zelene kroglice potegnil zeleno kroglico Potegnil belo kroglico

8 Informacijska tehnologija
Skupek pripomočkov in postopkov za hitro in učinkovito posredovanje podatkov tv, oddajnik, dekoder, antena, računalnik, internet, faks, telefon, mobitel, radio telekomunikacije, računalniki, e-pošta, multimedija, avdio in video...

9 Informacijska pismenost
znanje, spretnosti in navade, ki jih potrebujemo, da lahko hitro in uspešno poiščemo, shranimo, obdelamo in uporabimo aktualne podatke ter jih oblikujemo v učinkovito informacijo Ali smo informacijsko pismeni?

10 Informacijski sistemi -1.
Idealen IS posreduje prave podatke ob pravem času s čim manj sredstvi Podjetja Knjižnica Zdravstveni dom Inf. sistem v šoli

11 Informacijski sistemi -2.
Strojna oprema skupek naprav in pripomočkov (računalniška oprema) Programska oprema (skupek računalniških programov) Podatkovna baza (množica urejenih in med seboj povezanih podatkov v računalniku Omrežje Postopki Ljudje - podatke zbiramo, obdelujemo, posredujemo Posamezniku posredujemo tiste podatke, ki jih potrebuje


Prenesi ppt "INFORMATIKA Osnove – temeljni pojmi I."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google