Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

France Prešeren in njegove pesmi

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "France Prešeren in njegove pesmi"— Zapis predstavitve:

1 France Prešeren in njegove pesmi

2 Izberi temo in zahtevnost!
Pred teboj je 25 vprašanj, razdeljenih v pet tem in na pet težavnostnih stopenj. S klikom na polje s številom točk (od 10 do 50) se ti odpre vprašanje. Nanj odgovori in nato preveri rešitev. S klikom na kvadratek Nazaj v tabelo se boš vrnil na osnovno stran. Veliko znanja in čim več točk!

3 Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50

4 Kako je ime slikarju, ki razstavlja svojo sliko?
10 točk Kako je ime slikarju, ki razstavlja svojo sliko? Nazaj v tabelo Odgovor

5 10 točk Odgovor: Apel. V tabelo

6 Kako imenujemo stalno pesniško obliko pesmi Apel in čevljar?
20 točk Kako imenujemo stalno pesniško obliko pesmi Apel in čevljar? Nazaj v tabelo Odgovor

7 20 točk Odgovor: Sonet. V tabelo

8 Katere vrste kitic ima sonet?
30 točk Katere vrste kitic ima sonet? Nazaj v tabelo Odgovor

9 Odgovor: 30 točk Prvi dve sta kvartini, drugi dve sta tercini.
V tabelo

10 Kakšna rima je značilna za kvatine?
40 točk Kakšna rima je značilna za kvatine? Nazaj v tabelo Odgovor

11 40 točk Odgovor: Oklepajoča – abba. V tabelo

12 Katera stopica je značilna za sonet?
50 točk Katera stopica je značilna za sonet? Nazaj v tabelo Odgovor

13 50 točk Odgovor: Jamb (U-). V tabelo

14 V kateri Prešernovi pesmi nastopa Urška?
10 točk V kateri Prešernovi pesmi nastopa Urška? Nazaj v tabelo Odgovor

15 10 točk Odgovor: V Povodnem možu. V tabelo

16 Kakšna zgradba je značilna za balado?
20 točk Kakšna zgradba je značilna za balado? Nazaj v tabelo Odgovor

17 20 točk Odgovor: Petstopenjska. V tabelo

18 Glavne značilnosti balade so …
30 točk Glavne značilnosti balade so … Nazaj v tabelo Odgovor

19 30 točk Odgovor: nastopajo nadnaravne sile, konec je tragičen, je dolga pesem, ima veliko dvogovora … V tabelo

20 Kaj je glavno sporočilo romantične balade Povodni mož?
40 točk Kaj je glavno sporočilo romantične balade Povodni mož? Nazaj v tabelo Odgovor

21 Dekle je kaznovano za svojo prevzetnost.
40 točk Odgovor: Dekle je kaznovano za svojo prevzetnost. V tabelo

22 Zakaj pravimo, da je Povodni mož romantična balada?
50 točk Zakaj pravimo, da je Povodni mož romantična balada? Odgovor Nazaj v tabelo

23 Nima temačnega ozračja, ki je sicer značilen za balade.
50 točk Odgovor: Nima temačnega ozračja, ki je sicer značilen za balade. V tabelo

24 Katero dekle Prešeren opisuje kot “rožo sveta”?
10 točk Katero dekle Prešeren opisuje kot “rožo sveta”? Nazaj v tabelo Odgovor

25 10 točk Odgovor: Turjaško Rozamundo. V tabelo

26 Po čem veš, da je Turjaška Rozamunda romanca?
20 točk Po čem veš, da je Turjaška Rozamunda romanca? Odgovor Nazaj v tabelo

27 20 točk Odgovor: Je daljša lirsko-epska pesem, ima pomirljiv konec, dogaja se v grajskem okolju. V tabelo

28 Kakšna je Rozamunda po značaju?
30 točk Kakšna je Rozamunda po značaju? Nazaj v tabelo Odgovor

29 Je zelo ošabna, hitre jeze in ukazovalna.
30 točk Odgovor: Je zelo ošabna, hitre jeze in ukazovalna. V tabelo

30 40 točk Katero pesniško sredstvo je značilno za spodnji verz: “vseh lepot bila je sonce”? Nazaj v tabelo Odgovor

31 40 točk Odgovor: Metafora. V tabelo

32 Kako imenujemo samoglasniško ujemanje, značilno za romance?
50 točk Kako imenujemo samoglasniško ujemanje, značilno za romance? Nazaj v tabelo Odgovor

33 50 točk Odgovor: Asonanca. V tabelo

34 Kje se dogaja bitka med pogani in kristjani?
10 točk Kje se dogaja bitka med pogani in kristjani? Nazaj v tabelo Odgovor

35 10 točk Odgovor: Dogaja se v Bohinju, na Ajdovskem gradcu. V tabelo

36 Kdo sta poglavarja obeh vojsk?
20 točk Kdo sta poglavarja obeh vojsk? Nazaj v tabelo Odgovor

37 20 točk Odgovor: Valjhun in Črtomir. V tabelo

38 Koliko časa se Črtomir upira številčnejši Valjuhunovi vojski?
30 točk Koliko časa se Črtomir upira številčnejši Valjuhunovi vojski? Nazaj v tabelo Odgovor

39 Šest mesecev (pol leta).
30 točk Odgovor: Šest mesecev (pol leta). V tabelo

40 Kdo od poganov preživi poskus pobega iz gradu?
40 točk Kdo od poganov preživi poskus pobega iz gradu? Nazaj v tabelo Odgovor

41 40 točk Odgovor: Samo Črtomir. V tabelo

42 Kako imenujemo najdaljšo pesnitev v verzih?
50 točk Kako imenujemo najdaljšo pesnitev v verzih? Nazaj v tabelo Odgovor

43 50 točk Odgovor: Ep. V tabelo

44 Kdaj in kje se je rodil France Prešeren?
10 točk Kdaj in kje se je rodil France Prešeren? Nazaj v tabelo Odgovor

45 Rodil se je 3. 12. 1800 v Vrbi na Gorenjskem.
10 točk Odgovor: Rodil se je v Vrbi na Gorenjskem. V tabelo

46 20 točk Kaj je bil po poklicu?
Nazaj v tabelo Odgovor

47 20 točk Odgovor: Bil je odvetnik. V tabelo

48 Kdaj je dobil samostojno odvetniško pisarno?
30 točk Kdaj je dobil samostojno odvetniško pisarno? Nazaj v tabelo Odgovor

49 30 točk Odgovor: Tri leta pred smrtjo. V tabelo

50 Kdo sta bila njegova najboljša prijatelja?
40 točk Kdo sta bila njegova najboljša prijatelja? Nazaj v tabelo Odgovor

51 Matija Čop in Andrej Smole.
40 točk Odgovor: Matija Čop in Andrej Smole. V tabelo

52 Koliko pesniških zbirk je izdal
50 točk Koliko pesniških zbirk je izdal France Prešeren? Nazaj v tabelo Odgovor

53 Eno – Poezije, leta 1847 oz. leta 1846 z letnico 1847.
50 točk Odgovor: Eno – Poezije, leta 1847 oz. leta 1846 z letnico 1847. V tabelo


Prenesi ppt "France Prešeren in njegove pesmi"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google