Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

EKIPNI DVOBOJI Prevod: Irena Rosa WA Usposabljanje sodnikov 2017.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "EKIPNI DVOBOJI Prevod: Irena Rosa WA Usposabljanje sodnikov 2017."— Zapis predstavitve:

1 EKIPNI DVOBOJI Prevod: Irena Rosa WA Usposabljanje sodnikov 2017

2 Kaj je ekipni dvoboj? Ekipni dvoboj se od individualnega dvoboja razlikuje v tem, da v ekipnem dvoboju trije tekmovalci (dva pri mešanih ekipah) delujejo kot eden, hkrati pa streljajo eden po eden v kratki časovni enoti in so odvisni eden od drugega kot ekipa. Ekipni dvoboj pri UL je sestavljen iz max. 4 setov po 6 puščic (4 puščice pri mešanih ekipah), od katerih vsak tekmovalec izstreli po 2, zmaga pa ekipa, ki doseže ≥ 5 set točk Ekipni dvoboj pri SL je sestavljen iz 4 serij po 6 puščic (4 puščice pri mešanih ekipah), od katerih vsak tekmovalec izstreli po 2, zmaga pa ekipa, ki doseže višji kumulativni rezultat 16 ekip napreduje iz kvalifikacijskega kroga v eliminacijski krog. Ekipno dvobojevanje se prične v eliminacijskem krogu. WA Usposabljanje sodnikov 2017

3 Kaj je ekipni dvoboj? V Eliminacijskem krogu ekipe streljajo istočasno, medtem ko streljajo v Finalnem krogu izmenično (svetovna prvenstva) Istočasno (simultano) streljanje: Člani ekipe lahko lahko rotirajo pri streljanju po svojem lastnem izboru, s tem da je vedno le po en tekmovalec na strelni liniji, ki pa lahko izstreli po eno ali dve puščici v seriji, tako da na koncu vsak tekmovalec ekipe izstreli po 2 puščici. Izmenično streljanje: Ekipa izstreli 3 puščice (2 pri mešanih ekipah), po 1 vsak od tekmovalcev ekipe, zatem se čas zaustavi in enako naredi druga ekipa. To se ponovi dokler vsaka ekipa ne izstreli po 6 puščic (4 pri mešanih ekipah) v setu/seriji. V obeh primerih velja: če kateri od tekmovalcev ne izstreli 2 puščic, se neizstreljena puščica šteje kot del tega seta/serije in se jo popiše kot M WA Usposabljanje sodnikov 2017

4 Kaj je ekipni dvoboj? Po končanem posamičnem tekmovanju se ekipe razvrsti glede na doseženi rezultat v Kvalifikacijskem krogu Za rezultate ekipe se upošteva rezultat 3 najvišje uvrščenih tekmovalcev Za Mešane ekipe se upošteva najvišji moški in najvišji ženski rezultat iz kvalifikacij Dovoljena je zamenjava, če se jo prijavi glavnemu sodniku eno uro pred dvobojem Prazni dvoboji (byes) so dovoljeni, ekipe lahko trenirajo na svojih tarčah po razporedu (pri ukrivljenem loku je trening omejen na prve 3 sete) V ekipnem dvoboju se pozicijo ekip na strelni liniji določi skladno z dvobojevalnim diagramom iz WA knjige pravil. WA Usposabljanje sodnikov 2017

5 Pozicija sodnika: WA Usposabljanje sodnikov 2017

6 Dodatni izločitveni strel za ekipe sestavljeni lok
Dvoboj sestavljenega loka Postavitev tarč: Dodatni izločitveni strel za ekipe sestavljeni lok Dvoboj ukrivljenega loka WA Usposabljanje sodnikov 2017

7 Ekipni dvoboj – posebna pravila
Ekipe (tekmovalci) ostanejo še vedno v svojem prostoru za metrsko linijo, dokler ni podan signal za začetek streljanja. Obstaja časovna kazen za tekmovalca, ki narekuje tekmovalcu, da se vrne za metrsko linijo in ponovno “prične”, če: tekmovalec prestopi metrsko linijo pred signalom za začetek streljanja tekmovalec prestopi metrsko linijo preden predhodni tekmovalec prekorači metrsko linijo po vrnitvi iz strelne linije tekmovalec izvleče puščico iz toka (če je vidna konica puščice) preden stopi na strelno linijo tekmovalec sestavljenega loka prestopi metrsko linijo s sprožilcem na tetivi WA Usposabljanje sodnikov 2017 7

8 Ekipni dvoboj – posebna pravila
Če je podana časovna kazen, je sodniški postopek sledeč: sodnik dvigne rumeni karton in glasno in jasno izgovori ime ekipe v kolikor ekipa ne odregaira na rumeni karton in izstreli puščico, sodnik dvigne rdeči karton in sledi črtanje najvišjega zadetka ekipe v tej seriji WA Usposabljanje sodnikov 2017 8

9 Ekipni dvoboj – posebna pravila
Samo v primeru izmeničnega streljanja, če tekmovalec po pomoti izstreli 2 puščici v eni fazi rotacije ekipa izgubi najvišji zadetek serije/seta sodnik to naznani enako z dvigom rdečega kartona ura se zaustavi šele takrat, ko druga 2 tekmovalca izstrelita po e puščico tekmovalec, ki je v 1. rotaciji izstrelil eno dodatno puščico, ne strelja v 2. rotaciji – v izogib situaciji s 7 puščicami v primeru, ko drugi tekmovalec zaradi primera opisanega zgoraj ne more izstreliti svojih 2 puščic, potem se neizstreljena puščica vrednoti kot del tega seta/serije in se popiše kot M WA Usposabljanje sodnikov 2017

10 Ekipni dvoboj – posebna pravila
Pri sestavljenem loku morajo biti po 3 puščice v vsakem licu. Tekmovalci se lahko sami odločijo za katerokoli kombinacijo, toda na koncu serije morajo biti v vsakem licu po 3 puščice. V primeru, ko ekipa izstreli več kot 3 puščice v eno lice, potem se zapisovanje zadetkov izvrši po načelu napake “več puščic v isti tarči” pri dvoranskem lokostrelstvu; to pomeni, da najvišji zadetek postane M in zatem se izvrši običajno popisovanje. M WA Usposabljanje sodnikov 2017 10

11 Ekipni dvoboj – dodatni izločitveni strel (Shoot-off)
Eliminacijski krog V primeru dodatnega izločitvenega strela v eliminacijskem krogu imata ekipi eno minuto (60 sek.) časa za izstrelitev 3 puščic, vsak tekmovalec posamično po 1 puščico. Ekipi streljata istočasno. Finalni krog V finalnem krogu, ko ekipi streljata izmenično, vsaka ekipa izstreli po eno puščico izmenično; * Ekipa A eno puščico, ekipa B eno puščico itd. (A-B-A-B-A-B). WA Usposabljanje sodnikov 2017

12 Ekipni dvoboj – dodatni izločitveni strel (Shoot-off)
Zapisovanje pri dodatnem izločitvenem strelu Pri dodatnem izločitvenem strelu (v eliminacijskem in v finalnem krogu) zmaga ekipa z višjim rezultatom V kolikor imata ekipi enak rezultat, potem: zmaga ekipa s puščico bliže centru v kolikor je tudi ta razdalja izenačena, zmaga ekipa z drugo puščico bliže centru (in po potrebi s tretjo puščico bliže centru). WA Usposabljanje sodnikov 2017

13 VPRAŠANJA ? WA Usposabljanje sodnikov 2017

14 QUESTIONS ?


Prenesi ppt "EKIPNI DVOBOJI Prevod: Irena Rosa WA Usposabljanje sodnikov 2017."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google