Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

POSLOVANJE GOSPODARSTVA CELJSKE REGIJE

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "POSLOVANJE GOSPODARSTVA CELJSKE REGIJE"— Zapis predstavitve:

1 POSLOVANJE GOSPODARSTVA CELJSKE REGIJE
od leta 2007 do 2013

2 Občine celjske regije

3 Število podjetij

4 Število mikro podjetij

5 Št. gosp. družb in pri njih zaposlenih

6 Število zaposlenih v mikro, malih in srednjih podjetjih

7 Število zaposlenih v velikih podjetjih

8 Čisti dobiček po velikosti družb
Čisti dobiček po dejavnostih

9 Čisti dobiček po občinah
Čisti dobiček v občini Celje

10 Čista izguba po velikosti družb
Čista izguba po dejavnostih

11 Neto finančni rezultat po letih

12 Dobiček in izguba v storitveni dejavnosti

13 Dobiček in izguba v dejavnosti industrije in gradbeništva

14 Dobiček in izguba v kmetijski dejavnosti

15 Prihodki in neto dodana vrednost na zaposlenega

16 Čisti poslovni izid in povprečna mesečna plača na zaposlenega

17 Ekonomska moč celjske regije

18 Dodana vrednost v €

19 Dosežena realna rast neto dodane vrednosti
in njen delež v kosmatem donosu (z upoštevanjem učinka zalog)

20 Gibanje neto dodane vrednosti na zaposlenega

21 Izdana delovna dovoljenja za zaposlitev tujcev

22 Povprečna mesečna obračunana bruto plača

23 Jožefa Berghaus Strokovna sodelavka RGZC Vir podatkov: AJPES, ZRSZ
Preračun: Jožefa Berghaus


Prenesi ppt "POSLOVANJE GOSPODARSTVA CELJSKE REGIJE"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google