Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU"— Zapis predstavitve:

1 Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU
Anja Šulin Košar Oddelek za statistiko proizvodnih dejavnosti Ljubljana, februar 2012

2 Kronološki pregled Julij 2010: Delovna skupina za kratkoročne poslovne statistike  ustanovitev TF za analizo in izboljšanje kazalnika nova naročila (NN) v industriji November 2010: 1. sestanek TF Maj 2011: 2. sestanek TF Junij 2011: Delovna skupina za kratkoročne poslovne statistike

3 Delovna skupina za kratkoročne statistike, julij 2010
Kazalnik indeks NN v industriji je bil uveden z namenom zgodnjega pokazatelja bodoče proizvodnje in prihodka v industriji. Kazalnik je primerne kakovosti le v nekaterih državah, drugod pa je analiza pokazala, da NN ne kažejo nobene skladnosti ne z gibanjem prihodka, ne proizvodnje. Nekatere države so celo predlagale uvrstitev na negativno prioritetno listo in s tem posledično ukinitev tega kazalnika ter njegovo nadomestitev z rezultati ankete o poslovnih tendencah, vendar pa se ECB in Eurostat s tem nista strinjala.

4 Ekspertna delovna skupina (task force)
Ustanovljena, da razišče vzroke za odstopanja in pripravi priporočila za izboljšanje kazalnika. V okviru analize se naj bi podrobno pregledalo gibanje NN po posameznih dejavnostih in morda bi se na podlagi rezultatov nekatere tudi izločilo iz opazovanja.

5 Analiza podatkov najmanjših držav članic
Države z manj kot 1% dodane vrednosti EU. Primerjava IIP/NN, PP/NN. Korelacije. Vprašalnik  metodologija.

6 IIP-NN ČASOVNI ZAMIK country/division 13 14 17 20 21 24 25 26 27 28 29
30 Bulgaria Estonia Greece +6M Latvia Lithuania Hungary +3M +1M +2M Romania +5M >Y Slovenia +8M KORELACIJSKI KOEFICIENT country/division 13 14 17 20 21 24 25 26 27 28 29 30 Bulgaria 0,82 0,88 0,95 0,76 0,36 0,91 0,73 0,96 0,84 Estonia 0,85 0,83 0,86 0,87 0,97 0,89 0,98 0,47 Greece -0,03 0,33 0,92 0,75 0,69 0,63 0,66 0,81 0,51 0,62 Latvia 0,57 0,70 0,77 0,54 0,52 0,94 0,93 -0,11 Lithuania 0,74 0,99 Hungary 0,79 0,78 0,55 Romania -0,63 0,59 0,15 0,60 0,20 -0,29 0,90 -0,36 0,44 Slovenia 0,29 -0,14 0,05  * 0,45

7

8 PP-NN ČASOVNI ZAMIK country/division 13 14 17 20 21 24 25 26 27 28 29
30 Bulgaria Estonia +3M Greece Latvia +1M Lithuania Hungary Romania +2M Slovenia +8M +6M KORELACIJSKI KOEFICIENT country/division 13 14 17 20 21 24 25 26 27 28 29 30 Bulgaria 0,88 0,98 0,97 0,95 0,85 0,96 0,83 Estonia 0,92 0,91 0,99 1,00 0,81 Greece 0,90 Latvia 0,77 0,73 0,71 0,76 0,93 0,58 Lithuania 0,82 0,74 0,94 Hungary 0,80 0,79 0,69 0,78 0,54 0,86 0,55 Romania 0,57 Slovenia 0,33 0,52 -0,15 0,28 0,66 0,05

9 Vir: Eurostat.

10 Vprašalnik-rezultati
Neodgovor. Definicija novih naročil. Ocenjevanje podatkov. Dolgoročne pogodbe, splošni dogovori. NN=PP. Razlike v izračunavanju IIP. Vzorec/cenzus.

11 Glavne pomanjkljivosti kazalnika
Ne napoveduje bodoče industrijske proizvodnje in prihodka (oz. v zelo omejenem obsegu – posamezne države in panoge, mig: proizvodi za investicije). V omejenem obsegu lahko napove bodoči prihodek za t+1. Metodološke razlike.

12 Predlagane rešitve Poenotenje metodologije zbiranja in izračunavanja indeksov. Sprememba nabora dejavnosti. Boljše sodelovanje z enotami. Podatke prilagoditi številu delovnih dni in revidirati podatke z izločenim vplivom sezone in koledarja.

13 Lista negativnih prioritet
Odbor za evropski statistični sistem (ESSC). Direktorji poslovnih statistik (BSDG). Delovna skupina za kratkoročne statistike (STS WG).

14 Uredba EU 1165/98  Aneks A. Spremembe predvidoma sredi leta 2012.
Osnutek nove uredbe potrjen na zadnjem Odboru za evropski statistični sistem (ESSC), februar 2012. Proti spremembi uredbe le Slovaška, Češka, Avstrija.

15 Kakovost kazalnika bi bilo potrebno izboljšati.
Posledice za SURS Nismo več obvezani poročati podatke Eurostatu. Nadaljnje spremljanje NN odvisno tudi od potreb uporabnikov. Kakovost kazalnika bi bilo potrebno izboljšati.

16 Pomanjkljivosti obstoječega kazalnika oz. potrebne izboljšave
Določiti dejavnosti, ki delujejo na podlagi naročil. Podrobneje definirati nova naročila. Težave enot pri izpolnjevanju. Boljše sodelovanje z enotami.

17


Prenesi ppt "Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google