Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

VPLIV RELIGIJE NA EKONOMSKO USPEŠNOST

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "VPLIV RELIGIJE NA EKONOMSKO USPEŠNOST"— Zapis predstavitve:

1 VPLIV RELIGIJE NA EKONOMSKO USPEŠNOST
Miha Dolžan 3.Ma

2 Religija in ekonomija Religija določa ljudi ter vpliva na vedenje in sprejemanje odločitev tudi v ekonomskem pomenu. Lahko jo razumemo tudi kot dejavnik, ki prek institucij sooblikuje družbeno okolje. Ekonomski subjekti se v realnosti odločajo v razmerah negotovosti zato so njihove odločitve le omejeno racionalne.

3 Prikaz, v kakšni smeri poteka vpliv religije na ekonomsko uspešnost.

4 Vpliv religij na ekonomsko uspešnost
Sodobna ekonomija je začela obravnavati religijo kot pomembno determinanto ekonomskega razvoja države. V zvezi s tem je nastalo mnogo raziskav in razprav, ki preiskujejo bodisi vpliv posamezne religije na rast gospodarstva, bodisi vpliv, ki ga ima religija na politiko ter posledično na gospodarstvo.

5 Kot je trdil že Weber, ima religija značilen pozitiven ali negativen vpliv na ekonomski razvoj:
Vpliv religije je pozitiven, če ta odobrava materialno premoženje. Negativen vpliv pa imajo verske prepovedi o akumulaciji kapitala, oderuštvu, obrestih itd. Ekonomist Paul Fudulu je preučeval vpliv religije na ekonomsko uspešnost. Ukvarjal se je z vprašanjem, kako so osrednje svetovne religije razvrščene glede na uspešnost njihovega vpliva na ekonomski napredek.

6 V skladu z obravnavano študijo bi lahko, da si religije sledijo po predvidenem zaporedju glede na vpliv na uspešnost gospodarstva. Z regresijsko analizo je potrdil, da obstaja korelacija med religijo in ekonomsko uspešnostjo. Poleg tega pa rezultati njegove analize kažejo, da islam na ekonomsko uspešnost ne vpliva slabo, temveč prav nasprotno.

7 Prihodnost religij kot ekonomskega dejavnika
Človeštvo že od nekdaj živi v odnosu z nečim, kar dojema kot božansko. Religija je vedno pomembno vplivala na dejavnosti in življenje človeka. Vendar se je njen vpliv od konca srednjega veka naprej postopno zmanjševal. V zgodovini je imela religija veliko večjo moč, kot jo ima danes.

8 Viri -VPLIV RELIGIJE NA EKONOMSKO USPEŠNOST (diplomsko delo Barbare Knap, ekonomska fakulteta) -GOOGLE


Prenesi ppt "VPLIV RELIGIJE NA EKONOMSKO USPEŠNOST"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google