Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

NALOGE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA V PRIHODNOSTI

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "NALOGE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA V PRIHODNOSTI"— Zapis predstavitve:

1 NALOGE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA V PRIHODNOSTI
NALOGE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA V PRIHODNOSTI F. Gubina Prof. dr. Ferdinand Gubina Inženirska akademija Slovenije, Elektrotehniška zveza Slovenije

2 Varovanje okolja Pritisk podnebnih sprememb
Pritisk podnebnih sprememb zagotovitev 25% deleža porabe energije iz obnovljivih virov do 2020, Kako to gre v tujini: izraba vodnega potenciala dominira energija vetra – zrela tehnologija: DE, DK,ES, NL foto-napetostne elektrarne – v razvoju, ostali obnovljivi viri električne energije (OVEE) – v razvoju Strateški premislek: Kako pokriti potrebe po električni energiji? scenariji, priprava elektroenergetskega sistema na OVE. F. Gubina

3 Rast porabe električne energije
Mnogo teže je zmanjšati rast porabe električne energije kot zmanjšati rabo celotne energije! Vzroki rasti porabe električne energije: učinkovita raba energije: novi tehnološki procesi s krmiljenjem, toplotne črpalke, Hlajenje, električni avtomobili, informacijsko komunikacijske tehnologije, avtomatizacija in elektronsko krmiljenje. Linearna odvisnost rasti od družbenega bruto produkta, Scenariji rasti: nizka rast gospodarstva, visoka rast gospodarstva. F. Gubina

4 Napoved rasti porabe električne energije
GWh F. Gubina Leto

5 Uvozna odvisnost in SLOVENIJA
Lastni viri – obstoječa struktura: termo 45 % hidro 25 %, jedrska energija 30 %. Pomembna raznolikost proizvodnih virov! Uvoz energije doslej do 25 % Nakup goriv na trgu: nafta, plin - tveganje jedrsko gorivo (manjše tveganje) Kje dolgoročno dobiti primarno energijo? Kako z OVE zapolniti primanjkljaj? Kolikšna uvozna odvisnost je vzdržna s stališča samostojnosti Slovenije? Vloga cen pri uvozu (obvladovanje tveganj) F. Gubina

6 Cene električne energije bodo rastle, vendar ne dovolj za ekonomičnost OVEE
F. Gubina

7 Pokrivanje porabe električne energije
Obnovljivi viri (OVE) - cilj 25 % : hidroelektrarne – rešitev – omejitve (zeleni), veter – ni podpore zelenih, foto napetostne elektrarne (8 – 15) % izkoristka>> premalo biomasa >> zanemarljivo. Klasične tehnologije termoelektrarne na premog – TE Šoštanj - 6, plinsko-parne elektrarne, Jedrska tehnologija obnova obstoječega jedrskega agregata, nove generacije jedrskih agregatov – JE Krško -2, Povezave s sosednjimi sistemi, Vodenje odjema (Demand Side Management – DSM) F. Gubina

8 Čas, potreben za razvoj novih tehnologij
F. Gubina

9 Izbor virov in politika podpore OVE
Izbor virov električne energije pri nas: veter – ni podpore okoljevarstvenikov, foto napetostne elektrarne – nezrela tehnologija. Problemi vključevanja OVEE: rast proizvedene električne energije iz OVEE v distribucijskih omrežjih, dodatno dimenzioniranje distribucijskega omrežja, shranjevanje energije - nujnost. Politika podpore: znosnost deleža OVE v obratovanju EES (% ?), vzdržnost cenovne podpore OVE, sistem prodaje energije OVE – zelena, modra energija, načrt finančne podpore. F. Gubina

10 Problemi z razpršenimi viri OVE:
Težave s priključevanjem na omrežje, Vzdržnost deleža OVE glede obratovanja EES - 60% s HE? Nujne investicije za ojačenje distribucijskih omrežij (vodi in RTP), Spreminjajo smer toka moči v distribucijskem omrežju, zato Nujne investicije v spremembe vodenja in zaščite (“pametna omrežja”), Izrazita nestanovitnost proizvodnje OVE – neskladje pri prilagajanju porabi, Pomanjkanje jalove moči, Relativno slabi izkoristki, Poraba prostora, Vplivi OVEE na okolje. F. Gubina

11 Sistemski problemi OVEE
Zagotovitev storitev zaradi OVEE: regulacija napetosti, regulacija frekvence, kompenzacija izpada proizvodnje zaradi vremena, kakovost dobavljene električne energije. Nujne rešitve: shranjevanje električne energije – črpalne in akumulacijske elektrarne, Rezerve: delovne moči, jalove moči in delovne energije. F. Gubina

12 Problemi pri okolju prijazni oskrbi z energijo
OVE Klasični Regulatorni kako pokriti porabo z OVE novi sistemi obratovanja umeščanje v prostor izgrad. virov in omrežja, Tehnološki pokrivanje porabe vključitev v omrežje, ojačenje omrežja rezerve moči, podporne točke, pametna omrežja kakovost dobav el. energ. - odstranjevanje CO2 Cena, stroški gradnja omrežja, podporna shema cen, - gradnja omrežja, - cenovno ugodni viri Obratovanje EES obratovalni problemi kako do sistem. storitev? omogočajo sistemske storitve Delež do 60 % s HE ? raznolikost virov, energetska odvisnost F. Gubina

13 Vloga velikih agregatov
Primanjkljaj 25 % energije in ca MW moči Nujnost: Takojšnje izgradnje: TE Šoštanj – 6 JE Krško - 2 stabilizacija dobave električne energije, sistemske storitve, pokrivanje spremenljivosti proizvodnje OVE, zagotovitev kakovosti dobavljene električne energije Protiargumenti – zamegljevanje problemov. Ojačenje omrežja, Shranjevanje energije- črpalne elektrarne: ČE Avče, ČE Kozjak, ČE Požarje Financiranje razlik med ceno klasične in energije OVE le s pomočjo velikih agregatov s sprejemljivo ceno. F. Gubina

14 Sklepi Rast porabe električne energije ocena (1,5 – 2,5 %)/a:
njena univerzalna raba in nadomeščanje druge energije, Foto napetostne elektrarne še v razvoju, ni mogoče pokrivanje velikih moči in energije v krajšem času, Energija OVEE velika nihajnost moči - težave pri zagotovitvi kakovosti dobave energije, Nujno je pripravljati EES za uvajanje obnovljivih virov električne energije (OVEE) v večjem obsegu, Vključevanje OVE v omrežje pa zahteva: rezerve energije (črpalne elektrarne), vzpostavitev podpornih točk za zadovoljivo napetost, ojačenje omrežja, investicije v vodenje (pametna omrežja) ter drago ekonomsko podporno shemo za subvencioniranje F. Gubina

15 Kakšna nova paradigma elektroenergetske oskrbe Slovenije, če:
Kupuje se (ne)potrebne naprave na električni pogon pri neekonomski ceni električne energije, ki zavira njeno učinkovito rabo, Zeleni zavirajo izgradnjo vetrnih elektrarn, pa še vetra ni posebno dosti, Biomasa ne igra velike vloge pri oskrbi z električno energijo, Foto napetostna tehnologija še ne bo dozorela v tej dekadi - v mesecu z največjo obremenitvijo le en dan sončen, Je tehnologija vodika bolj izgubljanje energije, kot njena proizvodnja, Ni niti približno dovolj denarja za izgradnjo in podporo proizvodnje OVEE, Poraba električne energije pa nezadržno raste navkljub pobožnim željam o nični rasti. Kako se ustrezno odzvati na problem podnebnih sprememb??? F. Gubina


Prenesi ppt "NALOGE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA V PRIHODNOSTI"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google