Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Prostorski razvoj Slovenije in energetska učinkovitost

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Prostorski razvoj Slovenije in energetska učinkovitost"— Zapis predstavitve:

1 Prostorski razvoj Slovenije in energetska učinkovitost
Sergeja Praper Gulič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“ Ljubljana,

2 Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“, Ljubljana, 09.11.2015
Struktura predstavitve Raba prostora v Sloveniji Poselitveni vzorec in procesi Tipi poselitve, mobilnost, stroški Povzetek in zaključki

3 Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“, Ljubljana, 09.11.2015
Raba prostora v Sloveniji Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, maj 2015): prostor Slovenije glede na osnovno dejansko rabo (marec 2015) – skupna površina km2 – gozdna zemljišča 59,3%, kmetijska zemljišča 33,1%, pozidana in sorodna zemljišča 5,4%, ostala zemljišča 1,6%, vodna zemljišča 0,7% gostota prebivalstva (2014) 101,7 prebivalca/km2, po občinah razpon od 5 do 1.019 gostora prebivalcev na pozidanih območjih (2013) prebivalcev/km2, razpon od 68 do število gospodinjstev (2011) , v obdobju povečanje za

4 Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“, Ljubljana, 09.11.2015
Poselitveni vzorec... poselitev je neenakomerna in razpršena, število naselij ( ) 6.034, od tega 26,6% naselij z manj kot 50 prebivalci in 90,5% z manj kot 500 prebivalci, značilen je policentričen urbani sistem, osnova je omrežje središč nacionalnega in regionalnega pomena, stopnja urbanizacije v Sloveniji znaša 50%. ... in procesi urbani sistem se zgošča predvsem v osrednji Sloveniji in ob dveh prostorsko-razvojnih oseh vzdolž „avtocestnega križa“, podeželska, obrobna območja izgubljajo prebivalstvo, mesta demografsko stagnirajo, veča se število prebivalcev v manjših naseljih v zaledju pomembnejših urbanih središč.

5 Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“, Ljubljana, 09.11.2015
Značilnosti poselitve – območja naselij Vir: MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 2015

6 Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“, Ljubljana, 09.11.2015
Potrebe po mobilnosti bivališče kraj dela prosti čas oskrba družbeni stiki ostalo Vir: Projekt MORECO, 2014, iz: komobile stadtland

7 Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“, Ljubljana, 09.11.2015
Storitve splošnega pomena po naseljih – središča medobčinskega ali večjega pomena Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, 2014

8 Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“, Ljubljana, 09.11.2015
Tipi poselitve in poraba primarne energije Vir: Projekt MORECO, 2014, iz: Land Salzburg, Salzburger Institut fuer Raumordnung

9 Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“, Ljubljana, 09.11.2015
Tipi poselitve, potrebe po mobilnosti in stroški Vir: Projekt MORECO, UIRS, 2014

10 Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“, Ljubljana, 09.11.2015
Tipi poselitve, potrebe po mobilnosti in stroški Vir: Projekt MORECO, UIRS, 2014

11 Javni strokovni posvet „Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost“, Ljubljana, 09.11.2015
Povzetek in zaključki Za Slovenijo je značilna nizka stopnja urbanizacije, poselitev je razpršena. Procesi v zadnjem desetletju, kot npr. suburbanizacija ali večanje obsega avtomobilnosti, niso bili v prid izboljšani energetski učinkovitosti. Poselitev je dolgoročen pojav, usmerjanje in spreminjanje vzorcev je težavno. Kvalitativno in kvantitativno modeliranje je koristno orodje v načrtovalskih procesih in pri oblikovanju politik.


Prenesi ppt "Prostorski razvoj Slovenije in energetska učinkovitost"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google