Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Kristijan Koželj, Damjan Bobek in Anton Kos

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Kristijan Koželj, Damjan Bobek in Anton Kos"— Zapis predstavitve:

1 Kristijan Koželj, Damjan Bobek in Anton Kos
PRVI KKT DOGODEK Kristijan Koželj, Damjan Bobek in Anton Kos Maribor,

2 Projekt Flex4Grid PROJEKT SE OSREDOTOČA NA RAZVOJ ODPRTEGA TEHNOLOŠKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PODATKOV IN ZAGOTAVLJANJE STORITEV, KI BODO OMOGOČALE UPRAVLJANJE PROŽNOSTI – FLEKSIBILNOSTI UPORABNIKOV DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA, TAKO PRI PORABI, KAKOR TUDI PRI PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE. Prožnost uporabnika pomeni, da je sposoben prilagajati porabo ali proizvodnjo potrebam drugih deležnikov v sistemu in bi bil lahko za svoje prilagajanje nagrajen.

3 Pilotna kritična konična tarifa – zakonska podlaga
PILOTNA KRITIČNA KONIČNA TARIFA PO 123. ČLENU AKTA O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV REGULATIVNEGA OKVIRA IN METODOLOGIJI ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE ZA ELEKTROOPERATERJE (Uradni list RS, 66/15, 105/15, 61/16)

4 Odjemalci po dobaviteljih, ki jim je bilo poslano vabilo

5 Odjemalci po dobaviteljih, ki jim je bilo poslano vabilo
782

6 Prvi KKT dogodek 20. september 2017 od 19:00 do 20:00 Sodelovalo 505 gospodinjstev Obvestilo o nastopu KKT dogodka: - spletna stran Elektra Celje - sporočilo preko elektronske pošte - obvestilo preko mobilne aplikacije Flex4Grid

7 Prvi KKT dogodek – obvestilo o nastopu KKT

8 Prvi KKT dogodek – obvestilo o nastopu KKT
Mobilna aplikacija Flex4Grid

9 Prvi KKT dogodek – obvestilo o nastopu KKT
Obveščanje odjemalcev preko e-pošte

10 Prvi KKT dogodek – razdelitev po dobaviteljih

11 PRILAGAJANJE ODJEMA

12 Prvi KKT dogodek – napoved časa KKT dogodka

13 Prvi KKT dogodek – rezultati

14 Prvi KKT dogodek – rezultati
začetek varčevanja

15 Prvi KKT dogodek – rezultati
zmanjšanje porabe

16 Prvi KKT dogodek – rezultati
prestavitev konične obremenitve

17 Prvi KKT dogodek – ocenjena prilagodljivost

18 Prvi KKT dogodek – ocenjena prilagodljivost
50,8 W merilno mesto

19 Prvi KKT dogodek – razdelitev po dobaviteljih
365 kWh

20 Prvi KKT dogodek – razdelitev po dobaviteljih
365 kWh od kWh

21 Pilotna kritična konična tarifa – ročni popis DIAGRAMA PORABE
PRVI KRITIČNI DOGODEK: 2 merilni mesti - 0,39% od pozvanih 505 DRUGI KRITIČNI DOGODEK: merilnih mest - 1,53% od pozvanih 782

22 Hvala za pozornost!


Prenesi ppt "Kristijan Koželj, Damjan Bobek in Anton Kos"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google