Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

KURIKULUM Slovenija - Finska Pripravila: Anja ŠTRUMBELJ.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "KURIKULUM Slovenija - Finska Pripravila: Anja ŠTRUMBELJ."— Zapis predstavitve:

1 KURIKULUM Slovenija - Finska Pripravila: Anja ŠTRUMBELJ

2 SLOVENIJA Učni načrt v 1. triletju (1., 2. in 3. razred) je zasnovan tako, da računalništva ne vključuje. V 2. triletju (4., 5. in 6. razred) je v učni načrt umeščen kot neobvezni izbirni predmet, za katerega je predvideno v vsakem razredu po 35 ur.

3 V 3. triletju (7., 8. in 9. razred) lahko učenci predmet izberejo
kot izbirni predmet. V prvem letu izvajanja predmeta (ko učenec ali učenka prvič izbere predmet računalništvo) je poudarek na urejanju besedil, v drugem letu na računalniških omrežjih in v tretjem letu na multimediji.

4 FINSKA Finski šolski sistem velja za enega najbolj učinkovitih na svetu. Struktura sedanjega kurikularnega sistema je tristopenjska:  nacionalni kurikulum vključuje osnovne vrednote, cilje, kriterije in učne vsebine Pokriva izobraževanje za vse učence, vendar hkrati upošteva ravnotežje med akademskimi dosežki in kakovostnim življenjem otrok.

5 lokalni kurikulum povezuje nacionalne cilje in smernice izobraževanja z njihovo lokalno implementacijo Učitelji sodelujejo pri pisanju lokalnega kurikuluma; v manjših občinah vsi učitelji, v večjih pa se ustvari delovna skupina učiteljev, ki napiše lokalni kurikulum in nato vsaka šola doda dodatne klavzule glede na svoje zmožnosti in potrebe.  šolski kurikulum daje učiteljem pristojnost, da upoštevajo potrebe in želje učencev ter njihovih staršev, možnosti konkretnega učnega okolja in specifične veščine učiteljev. Na podlagi šolskega kurikula oblikuje šola svoj letni delovni načrt, učitelji pa svojo letno pripravo in osebne cilje učencev.

6 In kurikulum v računalništvu?
Kurikulum ne določa specifičnih IKT spretnosti in znanj, ampak omogoča fleksibilnost vsakemu kraju oziroma šoli, da sama oblikuje svoj učni načrt za neobvezen predmet IKT. Z novim učnim načrtom, ki so ga na Finskem sprejeli v avgustu 2016: ukinitev obveznega učenja pisanih črk in poudarek na učenju hitrega tipkanja in drugih veščin na računalniku učenje računalniškega urejanja besedil, deljenja informacij multidisciplinarna povezanost učenja posameznih predmetov

7 poudarek na kritičnemu mišljenju, kreativnosti, branju,
timskemu delu, učenju zunaj šole, pisanju in matematiki, športni in kulturni vzgoji učenje kodiranja in računalniških veščin od prvega razreda dalje Prepričani so, da je to najboljši način izobraževanja otrok za potrebe prihodnosti.

8 In kaj bi dodala v slovenski kurikulum? Spremenila bi …
učni načrt in predmet računalništvo vanj umestila kot obvezen predmet vsaj od 4. razreda dalje. Glede na to, da mora biti delo v računalniški učilnici dobro vodeno in v naprej skrbno pripravljeno, bi izpostavila težave v pomanjkanju kvalitetnih didaktičnih programov v slovenskem jeziku.

9 Najbolj pomembno se mi zdi …
zgodnje uvajanje učencev na IKT tehnologijo, saj je ta postala del našega vsakdanjika. Spodbujala bi kritično razmišljanje učencev in jih opozarjala tudi na vse pasti, ki jih prinaša uporaba tehnologije, predvsem uporaba socialnih omrežij. Pri učencih bi poskušala doseči razumevanje, da računalnik ni »igrača«, temveč orodje za doseganje učnih ciljev.


Prenesi ppt "KURIKULUM Slovenija - Finska Pripravila: Anja ŠTRUMBELJ."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google