Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PLANIRANJE RASHODA ZA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PLANIRANJE RASHODA ZA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU"— Zapis predstavitve:

1 PLANIRANJE RASHODA ZA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
Saša Jazbec, Glavni direktor/ Uprava za proračun Ministarstvo financija Ljubljana, travanj 2016.

2 DNEVNI RED OPĆENITO O PLANIRANJU PRORAČUNA FISKALNI OKVIR
PRIPREMA PRORAČUNA I PLANIRANJE PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU FINANCIJSKO PLANIRANJE ŠTO SE DOGAĐA U PRAKSI

3 OPĆENITO O PLANIRANJU PRORAČUNA
PRAVNA OSNOVA: Zakon o javnim financijama Odluka o dokumentima planiranja razvoja i postupci za pripremu državnog proračuna Zakon o izvršenju proračuna Ustav (čl. 148.) Zakon o fiskalnom pravilu Pakt za stabilnost i rast

4 OPĆENITO O PLANIRANJU PRORAČUNA
Planiranje u dvije faze: 1. fiskalni okvir za sektor opće vlade (S.13, metodologija Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa - ESA) cilj: Ostvariti održivi srednjoročni fiskalni cilj za sljedeće tri godine (t + 1, t + 2, t + 3) usvojenje do kraja travnja (vlada, Narodna skupština) 2. Državni proračun dvogodišnji proračun (t + 1, t + 2) priprema Vlade i ministarstava do kraja rujna donosi Narodna skupština do kraja godine

5 JAVNE FINANCIJE U SLOVENIJI

6 DOKUMENTI I RASPORED (novo tijelo za javne financije)
Studeni: početak „proračunskih poslova“ Prosinac: odluka o prioritetima na nacionalnoj razini Siječanj: ocjena učinka, mjere za unapređenje Ožujak: srednjoročni fiskalni okvir 10. travnja: okvir za pripremu proračuna vlade (prema Zakonu o fiskalnom pravilu) 30. travnja: program za stabilnost Svibanj - kolovoz: priprema godišnjih proračuna i financijskih planova Rujan: donošenje državnog proračuna (od strane vlade) 15. listopada: nacrt proračunskog plana stud pros siječ velj ožuj trav svib lip srp kol ruj listo stud pros Srednjoročno planiranje Program za stabilnost Priprema godišnjih proračuna i financijskih planova Državni proračun u Parlamentu

7 FISKALNI OKVIR Srednjoročni fiskalni okvir: za sljedeće 3 godine ( ) Cilj: Uravnotežen strukturni saldo opće vlade u 2020. Ciljne vrijednosti salda vlade (% BDP-a) i gornja granica rashoda DOKUMENTI Program nacionalnih reformi (opis prioriteta i mjera za pojedinačne politike) Fiskalni okvir Program za stabilnost NEPLANIRANI SCENARIJ - temelj je procjena realizacije za tekuću godinu - zakonska prava i uređenja uzimaju se u obzir Gornja granica rashoda PLANIRANI SCENARIJ - ograničenje rasta primanja zaposlenih u javnom sektoru - prijedlog mjera

8 PRIPREMA DRŽAVNOG PRORAČUNA
PROCJENA PRIHODA na temelju ostvarenja u prethodnoj godini i makroekonomskih pokazatelja (FINANCIJSKA OMOTNICA, ODNOSNO MAKSIMALNI IZNOS UKUPNIH RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA) Određivanje GORNJE GRANICE RASHODA i CILJNIH VRIJEDNOSTI DUGA (FISKALNI OKVIR) Priprema i donošenje gornjih granica rashoda u okviru politika/programa i od strane korisnika (pravne obveze: plaće, plaćanje kamata, socijalni transferi + „ostaci“) Upute za pripremu nacrta proračuna Pregovori/ koordinacija s resornim ministarstvima (argumenti za dodatna sredstva) kao i priprema prijedloga financijskih planova Donošenje proračuna i memoranduma proračuna od strane vlade Podnošenje Narodnoj skupštini

9 Procjena realizacije za 2016. Ograničenje za 2017. (plaće)
UTVRĐIVANJE PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU Primanja zaposlenih u javnom sektoru u državnom proračunu odnose se na: - službenike koje zapošljavaju izravni proračunski korisnici (170 IPK državnog proračuna) - službenike koje zapošljavaju neizravni proračunski korisnici (fondovi, agencije, javne ustanove) - transfer Na temelju realizacije 2015., uzimajući u obzir zapošljavanje i prava koja proizlaze iz zakona, sporazum (napredovanje, bonus za godišnji odmor...) za godinu Procjena realizacije za 2016. FPP 1 3.800 d.e. FPP 2 d.e. FPP 3 d.e. FPP 4 d.e. Opći rast 2,5 % (vrijedi za sve proračunske korisnike) Posebna pravila (vrijede samo za određene proračunske korisnike) Ograničenje za (plaće) FPP 1 3.895 d.e. FPP 2 d.e. FPP 3 d.e. FPP 4 d.e. Posebna pravila: Transfer zaposlenika iz FPP2 u FPP3 (vrijednost d.e.) Dodatni izvori za projekt u FPP 4 (vrijednost d.e.)

10 PRIPREMA FINANCIJSKIH PLANOVA
Proračunski korisnik mora uzeti u obzir cjelokupno dodijeljeno ograničenje / gornju granicu (financijsku omotnicu) za svoj financijski plan, već donesene pravne obveze, provedbu potencijalnih mjera (odluka koju donosi Vlada) u okviru sredstava financijskog plana za razne namjene koje nisu obvezujuće. Primjer (plaće): dodijeljeno ograničenje na plaće 103 ocjena korisnika o plaćama: 100 (3 dodijeljene za drugu svrhu) korisnik mora predstaviti plan za osoblje/uposlene koji je u skladu s predloženim sredstvima, tj. 100

11 NAKON DONOŠENJA PRORAČUNA
Korisnici moraju uskladiti plan za osoblje s primanjima zaposlenih u javnom sektoru (koji može biti izmijenjen tijekom donošenja u Narodnoj skupštini) Plan za osoblje ne sadržava strukturu zaposlenika niti se evaluira, stoga je teško potvrditi stvarnu koordinaciju U slučaju nedostatka u primanjima zaposlenih u javnom sektoru, upotrebljava se preraspodjela sredstava u skladu sa Zakonom o izvršenju proračuna: do 2 % sredstava za plaće može biti preraspodijeljeno iz ušteda od materijalnih troškova (od strane proračunskog korisnika) iz ušteda za ostale svrhe u sklopu financijskog plana (od strane Vlade) iz rezerve (za nepredviđene obveze) ili ušteda od drugih korisnika (Vlada) U slučaju ostataka (plaća ili za druge svrhe): ostaju neiskorišteni i time smanjuju deficit mogućnost preraspodjele za drugu svrhu u sklopu financijskog plana ili mogućnost transfera na drugog korisnika kako bi se pokrile hitne obveze

12 PRAKSA Ako se mjere i sporazumi sa sindikatima ne uspostave na vrijeme i dogovoreni iznos je veći od pruženih financijskih sredstava: dodatna sredstva omogućena su preraspodjelom ili rebalansom proračuna. Primjeri loše prakse: PLANIRANA SREDSTVA premala: krajem godine zahtjev za dodatnim sredstvima (posebice korisnici s visokim udjelom plaća i malim udjelom programa) PLANIRANA SREDSTVA prevelika: s ciljem naknadnog povećanja u planu za osoblje ili dodatnih isplata za dobar učinak (posebice korisnici s niskim udjelom rashoda za plaće i visokim udjelom drugih programa)

13 Hvala na pažnji! Pitanja?


Prenesi ppt "PLANIRANJE RASHODA ZA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google