Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Lučijano Raspor, dipl.ing.str. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Lučijano Raspor, dipl.ing.str. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA"— Zapis predstavitve:

1 Lučijano Raspor, dipl.ing.str. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Okrugli stol Sekcije za energetsko certificiranje HKIS Zagreb, UVODNO PREDAVANJE: AKTUALNO STANJE S ENERGETSKIM CERTIFICIRANJEM ZGRADA Predavač: Lučijano Raspor, dipl.ing.str. (Rijekaprojekt-energetika, d.o.o. Rijeka) A+ HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

2 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
SADRŽAJ SADRŽAJ: 1. Izvješća o izdanim energetskim certifikatima zgrada 2. Dosadašnja iskustva i preporuke u energetskom certificiranju zgrada HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

3 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
1. Izvješća o izdanim energetskim certifikatima 1. Izvješća o izdanim energetskim certifikatima zgrada - Izrađeno i izdano 126 energetskih certifikata - Rad na dodatnih 38 energetska certifikata - Ukupno rad na 164 energetskih certifikata - U tijeku rad na ugovorenih 14 energetskih certifikata HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

4 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
2. Dosadašnja iskustva u energetskom certificiranju - Trenutno na tržištu područje sa puno mogućnosti za rad. Kao i kod projektiranja postoje problemi: Nejednoliki ulazni podaci energetskih ceretifikatora Iskustvo razlike u projektiranim i certificiranim zgradama Cijena rada pojedine struke i podjela odgovornosti Propisi koji bi trebali pratiti iskustva iz prakse Veliki broj energetskih certifikatora bez iskustva na ovom području HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

5 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
2. Dosadašnja iskustva u energetskom certificiranju Na drugoj strani u rubrici objašnjenje upisujemo razlog nezadovoljavanja zahtjeva u dijelu Energetske potrebe i Građevni dio zgrade. Nije moguće upisati objašnjenje na drugoj strani. Upisujemo na petoj strani gdje se nalazi detaljan opis propisa, normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

6 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
2. Dosadašnja iskustva u energetskom certificiranju Linijski gubici Veliki utjecaj linijskih gubitaka, pogotovo za dobro izolirane građevinske konstrukcije. U novom Tehničkom propisu dati su Detalji, te će toplinski mostovi biti katalogizirani. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

7 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
2. Dosadašnja iskustva u energetskom certificiranju Kod ukupnih gubitaka stalno ili prekidano grijanje Članak 14. U slučaju prekidanog grijanja (nestambene zgrade javne ili gospodarske namjene), gubici topline, QH,ht, računaju se tako da se unutarnja projektna temperatura grijanja zamijeni s usrednjenom unutarnjom temperaturom (18,83 oC); projektno trajanje prekida grijanja kod nestambenih zgrada javne namjene iznosi 7 sati s unutarnjom projektnom temperaturom 16 oC, a za nestambene zgrade gospodarske namjene trajanje prekida grijanja je prema podacima iz projekta. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

8 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
2. Dosadašnja iskustva u energetskom certificiranju Omjer sati u tjednu sa def. int. temp. Faktor s kojim je moguće manipulirati rezultatima kod energetskog certificiranja. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

9 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
2. Dosadašnja iskustva u energetskom certificiranju Promjene vezane uz energetsko certificiranje Utjecaj meteorološke postaje Propisom se definiraju korekcije vezano na nadmorsku visinu. - Faktor omjera sati u tjednu sa definiranom temperaturom fH,hr biti će propisom definiran ovisno o namjeni i radu sustava grijanja Izdan katalog dobro riješenih topliskih mostova na zgradama Proračun primarne energije počinje sa jednoobiteljskom zgradom Bez programa nije moguće izraditi proračun primarne energije. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

10 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
2. Dosadašnja iskustva u energetskom certificiranju Hvala na pažnji ! Lučijano Raspor, dipl.ing.str. A+ HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA


Prenesi ppt "Lučijano Raspor, dipl.ing.str. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google