Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Uvod u projekte, 4. dio Planiranje projekta

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Uvod u projekte, 4. dio Planiranje projekta"— Zapis predstavitve:

1 Uvod u projekte, 4. dio Planiranje projekta
Darko Jureković, PMP Suradnici u učenju - Partners in Learning, Microsoft Hrvatska © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

2 Geek & Poke

3 O čemu danas (ne) govorimo?
Govorimo o logičkom, mrežnom i vremenskom planiranju projekta! Ne govorimo o proračunu projekta niti o rizicima!

4 Podsjetimo se ... Projekti su vremenski ograničene aktivnosti s jasno postavljenim ciljem i utvrđenim raspoloživim resursima Aktivnosti koje se ponavljaju NISU projekti. Sudionici u projektu su: ulagači, naručitelj, voditelj projekta, projektni tim, sponzor projekta, korisnici. Upravljati projektom znači raspolagati resursima projekta tako da se zadani ciljevi ostvare u zadanom vremenu sa željenom razinom kakvoće. Mijenjanje uvjeta u kojima se projekt odvija povlači za sobom redefiniranje raspoloživih resursa (“Trokut cjenjkanja”)

5 Vremenski okvir projekta
Projekt mora imati unaprijed određen (zadan) početak i kraj! Vremenski kraj projekta određen je željama naručitelja projekta. Poštivanje vremenskih rokova pri realizaciji projekta jedna je od ključnih mjera njegove uspješnosti. Nakon što je utvrđen može se mijenjati samo uz suglasnost naručitelja i svih ulagača u projekt!

6 Mjerila uspješnosti projekta
Rok Troškovi Kvaliteta KVALITETA Trokut prilagodbe (Trokut “trgovanja” Ili “cjenjkanja”) Upravljanje projektima podrazumijeva umješno balansiranje resursima (kako bi se željeni cilj ostvario u zadanom vremenu i bez prekoračenja dozvoljenih troškova) i prilagođavanje promjenama u stvarnom okruženju. TROŠKOVI VRIJEME

7 Projektni ciklus - procesni model
Završetak implementacije Uvođenje rješenja u uporabu Pokretanje / osmišljanje Prihvaćenost spremnosti za početak korištenja Prihvaćena Vizija / Opseg projekta MSF Provjera i Stabilizacija rješenja Planiranje Opseg projekta ispunjen Prihvaćeni projektni planovi Razvoj rješenja

8 Faze projekta Pokretanje (iniciranje, osmišljanje) PLANIRANJE
Provedba (realizacija) Nadzor (kontrola) Zatvaranje (zaključivanje) projekta – uvođenje projektnog rješenja u uporabu

9 Osnovna projektna dokumentacija
Temeljni projektni dokument – izjava o viziji i opsegu projekta Plan projekta – rezultat faze planiranja Izjava o ostvarenju opsega projekta Odobrenje za uvođenje rješenja u uporabu Dokument o završetku uvođenja rješenja u uporabu (završetku implementacije)

10 Preduvjeti za planiranje
Završena faza pokretanja, postignut dogovor tima i ulagača: O motivaciji za projekt O viziji rješenja O opsegu rješenja O konceptu rješenja O timu i strukturi projekta Dokumentirani su ciljevi i ograničenja Obavljena je početna procjena rizika Utvrđeni su postupci praćenja i upravljanja promjenom Sponzori i/ili ključni nositelji interesa dali su formalno odobrenje

11 Što planiramo? Odgovore na ključna pitanja!
Suradnici u učenju - stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje, Što planiramo? Odgovore na ključna pitanja! Koje je sve zadatke potrebno napraviti? Kako ćemo ostvariti pojedine zadatke? Koliko nam je vremena potrebno? Kako provjeravamo jesmo li spremni za realizaciju i jesmo li na dobrom putu (k cilju) Fokus projektnog tima prikupiti što više informacija u što kraćem vremenu znati kada imamo dovoljno informacija za nastavak aktivnosti © 2008 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Ova prezentacija je informativne naravi, Microsoft ne preuzima odgovornost, niti izravnu niti neizravnu za točnost navoda u ovoj prezentaciji.

12 Planiranje i uspješnost projekta
Suradnici u učenju - stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje, Planiranje i uspješnost projekta Planiranje smanjuje rizike jer omogućava rano otkrivanje pogrešaka kontrolu troškova poboljšanje kvalitete Planiranje zahtijeva trud potrebna je proaktivnost u planiranju planiranje je proces © 2008 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Ova prezentacija je informativne naravi, Microsoft ne preuzima odgovornost, niti izravnu niti neizravnu za točnost navoda u ovoj prezentaciji.

13 Kako prema izradi plana ...
Suradnici u učenju - stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje, Kako prema izradi plana ... Neka svaki član tima bude odgovoran za izradu plana Mijenjajte broj i složenost planova sukladno karakteristikama projekta Plan nije samo još jedna datoteka na računalu! Plan = Opis načina – kako doći do cilja odnosno željenog rješenja © 2008 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Ova prezentacija je informativne naravi, Microsoft ne preuzima odgovornost, niti izravnu niti neizravnu za točnost navoda u ovoj prezentaciji.

14 Suradnici u učenju - stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje, 24-25 1. 2008
Procjenjivanje Koristite metodu procjenjivanja odozdo prema gore da biste odredili trajanje zadataka Neka vam u procjenjivanju pomognu iskustva s prethodnih i “pilot” projekata Diskretno dodijelite dodatno vrijeme (”za zaštitu vlastitih živaca”) kao “poseban” zadatak © 2008 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Ova prezentacija je informativne naravi, Microsoft ne preuzima odgovornost, niti izravnu niti neizravnu za točnost navoda u ovoj prezentaciji.

15 Sastavljanje vremenskog dijagrama
Suradnici u učenju - stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje, Sastavljanje vremenskog dijagrama Koristite procjene trajanja zadataka pri stvaranju početnog dijagrama! Uključite unaprijed godišnje odmore, praznike Utvrdite unaprijed dostupnost svih angažiranih resursa (ljudi, opreme, prostora i drugih). © 2008 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Ova prezentacija je informativne naravi, Microsoft ne preuzima odgovornost, niti izravnu niti neizravnu za točnost navoda u ovoj prezentaciji.

16 Preporuke za učinkovito stvaranje dijagrama
Suradnici u učenju - stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje, Preporuke za učinkovito stvaranje dijagrama vodite računa o ograničenjima i rizicima odredite rokove ondje gdje je to prikladno uvijek imajte na umu da je rok isporuke (zadnji dan projekta) zadan na početku dodajte dodatno vrijeme kao posljednji zadatak prije dovršavanja pojedine faze projekta © 2008 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Ova prezentacija je informativne naravi, Microsoft ne preuzima odgovornost, niti izravnu niti neizravnu za točnost navoda u ovoj prezentaciji.

17 Uspješna faza planiranja:
Suradnici u učenju - stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje, Uspješna faza planiranja: Postignut je dogovor nositelja interesa i tima o: komponentama rješenja koje treba isporučiti datumima dovršetka ključnih faza projekta načinu izgradnje rješenja Kada je gotovo? Kada sponzor i/ili ulagači dadu svoje formalno odobrenje rezultata i postignuća ove faze projekta! © 2008 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Ova prezentacija je informativne naravi, Microsoft ne preuzima odgovornost, niti izravnu niti neizravnu za točnost navoda u ovoj prezentaciji.

18 Suradnici u učenju - stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje, 24-25 1. 2008
Sažetak modula Ciljevi faze planiranja su izrada plana projekta i stvaranja vremenskih i ostalih rasporeda Funkcionalne specifikacije (okviri rješenja) detaljno opisuju “dizajn” i pojedinosti konačnog rješenja Preporučene tehnike procjene koriste procjenjivanje odozdo prema gore Diskretno dodijeliti dodatno vrijeme kao poseban zadatak U fazi planiranja rezultati su funkcionalne specifikacije, glavni plan projekta i početni rasporedi rada na projektu © 2008 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Ova prezentacija je informativne naravi, Microsoft ne preuzima odgovornost, niti izravnu niti neizravnu za točnost navoda u ovoj prezentaciji.

19 Izrada rasporeda i dijagrama
Rastavljanje projekta na zadatke – logički dijagram ili “razbijanje projekta na cjeline i zadatke” - WBS Mrežni dijagram Vremenski dijagram ili Gantogram

20 Što je to WBS? WBS je pokrata engleskog naziva: WORK BREAKDOWN STRUCTURE i znači prikaz “razbijanja” ukupnog posla na projektu u logičke cjeline U nastavku koristimo pojam “logički dijagram” (LD)

21 Što je to “logički dijagram”?
Hijerarhijski prikaz aktivnosti na projektu povezanih u logičke (povezane) cjeline U pravilu u obliku stabla s različitim razinama Projekt Pod-projekti (ukoliko je projekt složen) Ključne točke (miljokazi projekta) Ključne i zbirne aktivnosti Zadaci i aktivnosti

22 Kako izgleda logički dijagram

23 Sastavni dijelovi LD Najviša razina hijerarhije – sam projekt
Podprojekti (osnovne logičke cjeline projekta) Cjeline zadataka koje dovode do jednog konkretnog rezultata (“miljokaza”) Složene aktivnosti (sastoje se od više zadataka a dio su jedne cjeline) Pojedinačni zadaci (aktivnosti, dijelovi posla kojeg treba napraviti)

24 Savjeti za izradu LD Prvo utvrdite osnovne dijelove projekta koje je moguće jasno i nedvosmisleno razlikovati. U okviru tih pojedinačnih dijelova utvrdite pojedinačne aktivnosti ili zadatke koji su međusobno logički povezani. Provjerite razumiju li svi članovi tima WBS i jesu li suglasni s njegovom strukturom. Ako je potrebno, revidirajte početnu inačicu!

25 Koliko duboko raščlaniti LD?
Do razine zadatka kojeg možete pratiti (koji ima mjerljiv rezultat, pridružene troškove i može se izvršiti u određenom vremenu). Do raščlanjenosti koja omogućava prepoznavanje i uspostavu veza među pojedinim zadacima. Izrada LD-a traži vrijeme i daje, ako je dobro odrađena cjelovitu sliku projekta!

26 Uložite dovoljno vremena u LD!
LD predstavlja popis poslova/aktivnosti koje je potrebno napraviti kako bi projekt postigao svoj cilj. Na podlozi dobro sastavljenog LD izrađuju se mrežni i vremenski dijagrami projekta te njegov proračunski plan i plan angažmana projektnih resursa. Dokument prolazi kroz nekoliko revizija (prerada) prije objave konačne inačice.

27 Podsjetnik Zadatak – aktivnost s jedinstvenim mjerljivim rezultatom kojeg je moguće mjeriti i pratiti (po kakvoći i u vremenu) LD je hijerarhijski prikaz zadataka na. jednom projektu. LD je preduvjet za daljnje aktivnosti u okviru faze planiranja projekta. Ključne točke dijele projekt u logičke, mjerljive dijelove (podprojekte).

28 Savjeti za izradu LD Prvo utvrdite osnovne dijelove projekta koje je moguće jasno i nedvosmisleno razlikovati. U okviru tih pojedinačnih dijelova utvrdite pojedinačne aktivnosti ili zadatke koji su međusobno logički povezani. Provjerite razumiju li svi članovi tima WBS i jesu li suglasni s njegovom strukturom. Ako je potrebno, revidirajte početnu inačicu!

29 Koliko duboko raščlaniti LD?
Do razine zadatka kojeg možete pratiti (koji ima mjerljiv rezultat i može se izvršiti u određenom vremenu). Do raščlanjenosti koja omogućava prepoznavanje i uspostavu veza među pojedinim zadacima. Izrada WBS-a traži vrijeme i daje, ako je dobro odrađena cjelovitu sliku projekta. Dajte si dovoljno vremena za valjanu izradu WBS prikaza projekta!

30 Podsjetnik Zadatak – aktivnost s jedinstvenim mjerljivim rezultatom kojeg je moguće mjeriti i pratiti (po kakvoći i u vremenu) WBS je hijerarhijski prikaz zadataka na jednom projektu Ključne točke dijele projekt u logičke, mjerljive dijelove (podprojekte). WBS je preduvjet za – planiranje redoslijeda aktivnosti, vremenskog plana projekta i za planiranje angažmana resursa

31 Što je to mrežni dijagram?
“Mreža” se ovdje odnosi na slijednu organizaciju zadataka u okviru jednog projekta. Ovo je prikaz projekta koji pokazuje međusobne ovisnosti pojedinih aktivnosti i njihov slijed pri izvođenju.

32 Mrežni dijagram i LD Mrežni dijagram povezuje aktivnosti koje su u okviru LD prikaza bile odvojene u različite grane (hijerarhijskog) “stabla” projekta. Mrežni dijagram omogućava praćenje sljednosti i usporednosti aktivnosti na projektu.

33 Mrežni dijagram – važni pojmovi
Prethođenje – karakteristika određenog zadatka da MORA biti završen prije nego što neki drugi zadatak započne. Kašnjenje zadatka koji prethodi drugome najvjerojatnije će uzrokovati i kašnjenje tog drugog zadataka kao i svih zadataka koji mu slijede, a time i završetak projekta u zadanom roku može biti doveden u pitanje!

34 Mrežni dijagram - preporuke
svakom zadatku u okviru WBS-a dodijelite jednoznačnu oznaku – šifru ili kod, utvrdite povezanost pojedinih zadataka – što čemu prethodi, što čemu slijedi i što se može odvijati usporedno i zajedno, utvrdite ključne točke (miljokaze) – ne zaboravite – miljokazi nisu zadaci sastavite slijedni prikaz zadataka – često se počinje od kraja i kreće prema početku

35 Provjera, provjera, provjera …
Je li slijed zadataka dobro prikazan? Jesu li sva “prethođenja” prepoznata? Imamo li nepotrebna “prethođenja”? Ima li nepotrebnih aktivnosti? Treba li dodati aktivnosti koje nisu bile navedene? Kad se svi zadaci završe, hoćemo li dobiti ono što od nas naručitelj očekuje?

36 “Kritična staza” slijed zadataka u mrežnom dijagramu koji određuje trajanje projekta kašnjenje zadataka na “kritičnoj stazi” uzrokovat će kašnjenje projekta u cjelini

37 Podsjetnik LD (WBS) je logički i hijerarhijski prikaz zadataka na projektu svaki zadatak mora imati jednoznačnu oznaku prije uključivanja u mrežni dijagram mrežni dijagram je slijedni prikaz zadataka na projektu oba dijagrama su međusobno povezana i promjene u jednom utječu na drugi kritična staza je slijed zadataka koji najizravnije utječe na provedbu projekta

38 Što (tko) je Gantt? dopuna mrežnog dijagrama TRAJANJEM pojedinih zadataka način prikaza projekta na “vremenskoj traci” omogućava izračun ukupnog trajanja projekta omogućava utvrđivanje nadnevka završetka ILI početka projekta

39 Podsjetnik Logički dijagram ili WBS je logički i hijerarhijski prikaz zadataka na projektu Mrežni dijagram je slijedni prikaz međusobnih veza zadataka na projektu Vremenski ili Ganttov dijagram (“Gantogram”) je prikaz ukupnosti aktivnosti na projektu na vremenskoj traci Što je još potrebno?

40 Što je još potrebno? utvrditi NOSITELJE pojedinih zadataka
utvrditi ukupno radno vrijeme (trajanje opterećenja) članova projektnog tima na izvršavanju svih zadataka dodijeljenih svakom pojedincu Utvrditi troškove rada svakog pojedinog člana projektnog tima (temeljem izračuna njegovog/njezinog angažmana i utvrđene jedinične cijene rada na projektu)

41 Zapamtite: Ciljevi faze planiranja projekta su stvaranje zajedničkog pogleda visoke razine na ciljeve i smjer projekta te početni koncept rješenja Ključni koraci pri formiranju tima jesu mjerenje stručnosti, analiziranje raskoraka s potrebama te stvaranje i provedba planova obuke Zajednička vizija daje timu zajednički smjer i postavlja kakvoću rješenja u središte aktivnosti


Prenesi ppt "Uvod u projekte, 4. dio Planiranje projekta"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google