Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

STOPNJEVANJE (GRADACIJA) PRIDEVNIKOV

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "STOPNJEVANJE (GRADACIJA) PRIDEVNIKOV"— Zapis predstavitve:

1 STOPNJEVANJE (GRADACIJA) PRIDEVNIKOV
COMPARAZIONE GRADI DELL’AGGETTIVO

2 Latinski pridevnik ima tri stopnje:
- osnovnik- pozitiv - primernik- komparativ - presežnik- superlativ L’aggettivo italiano ha tre gradi: positivo comparativo superlativo

3 KOMPARATIV - COMPARATIVO
osnova pozitiva + - IOR (m. + f.) IUS (n.) pozitiv: longus, long-i (gen.: osnova!) komparativ: long-ior – daljši, daljša long-ius – daljše aggettivo di grado positivo PIU’ + AGG. + CHE (DI) positivo: lungo comparativo: … più lungo che corto. … più lungo di Marco.

4 Tvorite komparativ v latinščini in ga prevedite v italijanščino:
audax, audacis →audacior, audacius celer, celeris, celere →celerior, celerius dulcis, dulce →dulcior, dulcius → più audace di... = pogumnejši → più celere di... = hitrejši → più dolce di… = slajši

5 ferox, ferocis →ferocior, ferocius gravis, grave →gravior, gravius utilis, utile →utilior, utilius → più feroce di = okrutnejši → più grave di = hujši → più utile di = koristnejši

6 RABA SUPERLATIVA pravi ali relativni superlativ (primerjava!)
= izraža najvišjo stopnjo = prevajamo ga z NAJ- absolutni superlativ ali elativ (brez primerjave!) = izraža zelo visoko stopnjo = prevajamo ga z ZELO superlativo relativo = qualità al massimo e stabilisce un paragone superlativo assoluto o elativo = qualità al massimo senza paragone

7 SUPERLATIV superlativo relativo … il più + AGG. di …
Il più lungo di tutti. superlativo assoluto - ISSIMO, -A, -I, -E lunghissimo, -i molto + AGG. molto lungo V latinščini imata absolutni superlativ in elativ isto obliko: osnova pozitiva + -ISSIMUS, A, UM pozitiv: longus, long-i superlativ: long-issimus 3

8 Tvorite superlativ in ga prevedite:
simplex, simplicis → simplicissimus 3 felix, felicis → felic-issimus 3 altus → altissimus 3 rarus 3 → rarissimus 3 semplice → il piu semplice di → semplicissimo felice → felicissimo alto → altissimo raro, -a → rarissimo

9 PRAVI SUPERLATIV ALI ELATIV?
Socrates sapientissimus omnium Graecorum fuit. Socrates vir sapientissimus fuit. Socrate fu il più saggio di tutti i greci. Socrate fu un uomo saggissimo.

10 POSEBNOSTI V STOPNJEVANJU
I. RAZLIČNE OSNOVE: BONUS 3 → MELIOR, MELIUS → OPTIMUS 3 MALUS 3 → PEIOR, PEIUS → PESSIMUS 3 BUONO → MIGLIORE, → IL MIGLIORE, OTTIMO CATTIVO (MALE je u italijanscini prislov, pridevnik je CATTIVO) → PEGGIORE → IL PEGGIORE, PESSIMO

11 MAGNUS 3 → MAIOR, MAIUS → MAXIMUS 3 PARVUS 3 → MINOR, MINUS → MINIMUS 3 MULTI 3 → PLURES, PLURA → PLURIMI 3 GRANDE → MAGGIORE → IL MAGGIORE, MASSIMO PICCOLO → MINORE → IL MINORE, MINIMO

12 II. SUPERLATIV NA –RIMUS 3: imajo prid. na –ER (miser, acer, celeber): → misérrimus 3 → acérrimus 3 → celebérrimus 3 misero, acre, celebre → miserrimo → acerrimo → celeberrimo

13 III. SUPERLATIV NA – LIMUS 3:
facilis lahek difficilis težak similis podoben dissimilis -nepodoben gracilis tanek, nežen, vitek, suh humilis nizek →facillimus,difficillimus, simillimus… facile difficile simile dissimile (differente) gracile umile facilissimo, difficilissimo gracilissimo, bassissimo

14 KOMPARATIV SE SKLANJA PO 3. DEKLINACIJI:
SINGULAR nom. longior longius gen longior-is dat longior-i akuz. longior-em longius abl longior-e PLURAL longior-es longior-a longior-um longior-ibus


Prenesi ppt "STOPNJEVANJE (GRADACIJA) PRIDEVNIKOV"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google