Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Napetosti, sile, moč, radioaktivnost

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Napetosti, sile, moč, radioaktivnost"— Zapis predstavitve:

1 Napetosti, sile, moč, radioaktivnost
F. Dimc, TM, 25. november 2014

2 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih
Merilni lističi (trakovi) Pri vzdolžni deformaciji žice l, se ji zmanjša tudi presek A Valič, str

3 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih
Koeficient k .. občutljivost, ε .. relativni raztezek Princip (rabimo napajanje..) Valič, str padec napetosti ? ½ mostič polni mostič

4 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih
Enosmerno ali izmenično napajanje Izmenično, če je sila statična (kvazistatična) Enosmerno, če je sila dinamična Izbira merilnih lističev Najvišja temperatura Velikost deformacije merjenca pri obremenitvi Pogostnost spremembe deformacije Material merjenca Merilni problem (enostaven ali sestavljen – napetosti po- navadi sestavljene) Valič, str

5 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih Izbira oblike
za vrt. moment Merilni listič: Kovina z veliko specifično upornostjo, čimmanjši temp. koeficient αr, velika občutljivost (cca. 6), linearnost T<300°C: konstantan Cu+Ni (6:4) T≈1000°C: trakovi iz čiste Pt ali Pt+Ir (9:1) Valič, str

6 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih Merilni listič:
SiO2 + primesi , polprevodnik, piezouporovni pretvorniki velika občutljivost (cca. 200) nelinearnost Lepljenje: Nizke T: araldit Visoke T: keramična lepila Kompenzacija ΔT: moteči signali zaradi različnih α lističev in podlage Relativni raztezek: Valič, str

7 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih
Kompenzacija ΔT: moteči signali zaradi različnih α lističev in podlage aktivni slepi listič Sestavljene sile: ob sili F sta deformaciji 1 in 4 negativni 2 in 3 pozitivni Valič, str

8 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih Sestavljene sile:
ob sili F sta deformaciji 1 in 4 negativni 2 in 3 pozitivni Linearnost: Valič, str

9 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih Valjast nosilec
Merilno območje: nekaj 100 N do 5 10^6 N Nelinearnost merjenja sile: 0,05 % Histereza 0,02 % Upogibni nosilec (elastični) Valič, str

10 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih
Upogibni nosilec (elastični) Valič, str

11 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih Upogibni prstan
Valič, str

12 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih
Ob neznani smeri sile – razstavljanje na ortogonalne komponente Kvader Oktogonalni prstan Valič, str

13 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih
Napetosti zaradi torzije (motorji, dvigala, prenosi) Lok AB se poveča v AB‘ Valič, str

14 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih
Napetosti zaradi torzije (motorji, dvigala, prenosi) Ker velja: Sledi: In končno: Valič, str

15 Merjenje Merjenje napetosti in sil v togih telesih
Napetosti zaradi torzije (motorji, dvigala, prenosi) Merjenje momenta M služi za določanje moči: Valič, str

16 pri isti ω: M=R∙F → M Merjenje
Merjenje napetosti in sil v togih telesih Merjenje momenta M in ω služi za določanje moči: Valič, str pri isti ω: M=R∙F → M

17 Merjenje Merjenje števila obratov, osnove, tahometri Vrsta A Vrsta B
tipalo svetlobno občutljivi elementi za zaznavanje prisotnosti svetila Hallova tipala ali za zaznavanje prisotnosti magneta števniki časovno kalibrirani izvori impulzov (št. imp./sek. = konst.) Vrsta B Tahometri generatorji, inducirana napetost Valič, str. 162 od 206

18 Merjenje radioaktivnosti
Radioaktivnost kot pojav razpadanja jeder oz. atomov Merilnik: Geigerjev števec Kondenzator, notranjost se ioniozira ob vsakem pojavu razpada, števec šteje razpade štoparica v sodobnem Geigerjevem števcu meri čase med dvema razpadoma in sestavlja histogram časov med dvema razpadoma Pristanišče Koper: detektor gama sevanja in nevtronskega sevanja Valič, str. TBD

19 Merjenje radioaktivnosti
Valič, str. TBD

20 Merjenje radioaktivnosti
Valič, str. TBD

21 Merjenje radioaktivnosti
Valič, str. TBD


Prenesi ppt "Napetosti, sile, moč, radioaktivnost"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google