Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Moške sklanjatve ed. tisti mn. tisti I. moška II. moška III. moška.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Moške sklanjatve ed. tisti mn. tisti I. moška II. moška III. moška."— Zapis predstavitve:

1 Moške sklanjatve ed. tisti mn. tisti I. moška II. moška III. moška

2 I. m. sklanjatev dv. ed. korak -Ø korak -a korak -u o korak -u
s korak -om mn. korak -i korak -ov korak -om korak -e o korak -ih s korak -i dv. korak -a korak -ov korak -oma o korak -ih s korak -oma

3 I. m. sklanjatev im. ed.: -Ø, rod. ed.: -a POSEBNOSTI: a) V KONČNICI
preglas: o < e za glasovi c, j, č, ž, š, dž rod. ed.: -u: grad, gradu; med, medu stilno zaznamovana končnica v im. mn.: možje (NE moži), lasje (NE lasi), zobje (NE zobi) živost – neživost: tož. ed.: -a/-Ø

4 POSEBNOSTI: b) V OSNOVI
neobstojni polglasnik izpada: sošolec - sošolca podaljševanje osnove: z -j-: Kette s -t-: oče z -n-: nagelj če se osnova konča na -r, se podaljša z -j-: kuhar – kuharja mest. in or. množine pri samostalniku otrok: pri otrocih, z otroki samostalnik človek dobi v dv. in mn. nadomestno osnovo: ljudje enozložni samost. podaljšajo osnovo v mn. z -ov/-ev: zid – zidovi, grad – gradovi, volk – volkovi naglašeni samoglasnik v zadnjem ali edinem zlogu: bràt – bráta, kup – kupa, bik – bika, nož – noža, kmet – kmeta

5 II. m. sklanjatev im. ed: -a, rod. ed.: -e POSEBNOSTI:
vodja II. m. sklanjatev im. ed: -a, rod. ed.: -e POSEBNOSTI: Samostalnike te sklanjatve lahko sklanjamo tudi po 1. moški sklanjatvi, vendar damo prednost II. moški. II. m. I. m. Miha Miha Mihe Miha Mihi Mihu Miho Miha o Mihi o Mihu z Miho z Mihom

6 II. m. sklanjatev = I. ž. ed. vodj-a vodj-e vodj-i vodj-o o vodj-i
z vodj-o mn. vodj-Ø < vodij vodj-am o vodj-ah z vodj-ami dv. vodj-i vodj-Ø < vodij vodj-ama o vodj-ah z vodj-ama

7 III. m. sklanjatev končnica -Ø v vseh sklonih POSEBNOSTI:
Po tej sklanjatvi sklanjamo: kratice (LDS, SDS, NSi …) črke (a, b, c, č … ) simbole (HCl, Fe … ) Samostalnike te sklanjatve lahko sklanjamo tudi po 1. moški, vendar damo prednost II. moški sklanjatvi. III. m. I. m. LDS LDS-Ø LDS LDS-a LDS LDS-u LDS LDS-Ø LDS LDS-u LDS LDS-om


Prenesi ppt "Moške sklanjatve ed. tisti mn. tisti I. moška II. moška III. moška."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google