Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

NOVA GENERACIJA KOMPONENTNIH MODELOV CORBA 3, COM+, EJB

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "NOVA GENERACIJA KOMPONENTNIH MODELOV CORBA 3, COM+, EJB"— Zapis predstavitve:

1 NOVA GENERACIJA KOMPONENTNIH MODELOV CORBA 3, COM+, EJB
Dr. Matjaž B. Jurič

2 PORAZDELJENE KOMPONENTE
STREZ(.JAVA) RAČUN Odjemalec Odjemalec Odjemalec Odjemalec Odjemalec Odjemalec Odjemalec Odjemalec Odjemalec

3 NOVA GENERACIJA TRANSAKCIJE VARNOST VSEBNIK RAČUN Odjemalec
SKALABILNOST TRAJNO STANJE

4 TRANSAKCIJE METODA MORA BITI MEJA TRANSAKCIJE VSEBNIK PRENOS(…) RAČUN
Odjem. PRENOS(…)

5 VARNOST VSEBNIK PRENOS(…) RAČUN Odjem.
AVTORIZACIJA, AVTENTIKACIJA, ...

6 SKALABILNOST VČERAJ STREZ(.JAVA) Odjem. RAČUN RAČUN RAČUN Odjem. RAČUN

7 OBLIKOVANJE INSTANC NA ZAHTEVO (JUST IN TIME)
SKALABILNOST DANES VSEBNIK Odjem. RAČUN Odjem. Odjem. OBLIKOVANJE INSTANC NA ZAHTEVO (JUST IN TIME) Odjem.

8 VNAPREJ PRIPRAVLJEN FOND INSTANC
SKALABILNOST DANES VSEBNIK Odjem. Odjem. Odjem. Odjem. VNAPREJ PRIPRAVLJEN FOND INSTANC

9 TRAJNOST, UPRAVLJANA S STRANI VSEBNIKA EJB, CORBA CCM
IZLOČITEV STANJA Komponente morajo biti brez stanja! BERI STANJE IZ POD. BAZE IZVRŠI OPERACIJE ZAPIŠI STANJE V POD. BAZO Vsaka metoda zahteva kot parameter ID! Microsoft COM+ TRAJNOST, UPRAVLJANA S STRANI VSEBNIKA EJB, CORBA CCM

10 KOMPONENTNI MODELI Microsoft COM+ Strežniška Java zrna (EJB)
komponente brez stanja, različni programski jeziki, Windows 2000, en dobavitelj Strežniška Java zrna (EJB) komponente brez stanja in s stanjem, prog. jezik Java, različni operacijski sistemi, različni dobavitelji CORBA komponentni modeli (CCM) štirje tipi komponent, različni prog. jeziki, različni operacijski sistemi, različni dobavitelji, zaenkrat še ni komercialnih implementacij

11 KAKO IZBRATI? Operacijski sistem (platforma)? Programski jezik?
Prenosljivost? Neodvisnost od proizvajalca? Ugled proizvajalca? Obstoječe znanje? Zrelost?

12 KAKO IZBRATI? Prepustnost (zmogljivost)? Cena na transakcijo?
Veroizpoved? PREIZKUSITE, PREDEN ZAČNETE RAZVIJATI POMEMBNE INFORMACIJSKE SISTEME!

13 OTPS Arhitektura CORBA in Compaq strežniki (srečanje OMG, november 1999) Demonstracija na telekomunikacijskem informacijskem sistemu z uporabo “žive” 111 TERAByte PB z 1014 zapisi. objektnih transakcij na sekundo = 5 X toliko, kot jih obdela pet največjih svetovnih telekomov skupaj!


Prenesi ppt "NOVA GENERACIJA KOMPONENTNIH MODELOV CORBA 3, COM+, EJB"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google