Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

RAZNOVRSTNOST IN OGROŽENOST PLEVELOV V SLOVENIJI

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "RAZNOVRSTNOST IN OGROŽENOST PLEVELOV V SLOVENIJI"— Zapis predstavitve:

1 RAZNOVRSTNOST IN OGROŽENOST PLEVELOV V SLOVENIJI
PROTEUSOVO TEKMOVANJE

2 Biološke značilnosti Življenjska doba • enoletni - terofiti neugodne razmere preživijo v semenu (zima, suša) Navadna zvezdica

3 Biološke značilnosti Življenjska doba • dvoletni Navadno korenje
Navadna medena detelja

4 Biološke značilnosti Življenjska doba večletni njivski osat
njivski slak

5 Biološke značilnosti Način razmnoževanja
o razmnoževanje samo s semenom 65 % plevelnih vrst – eno in dvoletne vrste (bela metlika) o razmnoževanje s semenom, vendar pretežno vegetativno: • z gomolji (gomoljasta zlatica), korenikami (sirek), čebulicami (vinograjski luk) • s stoloni: (pritlika) • živica – podzemna (robida) • pritlika – nadzemna (plazeča zlatica) • s fragmentacijo (vodna kuga) • z brsti iz: • stebla (regrat) • korenin (njivski osat)

6 Biološke značilnosti širokolistni in ozkolistni pleveli
prilagoditev: zaradi vstopa herbicida v rastlino • enokaličnice trave, šaši, ločki, ostrice • dvokaličnice + preslice, praproti

7 Prilagoditve plevelov za njihovo konkurenčnost
Idealen plevel (Baker 1974) kali v različnih okoljih semena so dolgoživa hitra rast od vegetativne (rastne) faze do cveta stalna proizvodnja semen sposobnost samooploditve nespecifični opraševalci ali opraševanje z vetrom velika količina semen tolerantni (odporni) in plastični (prilagodljivi) prilagoditve za razširjanje na kratke in dolge razdalje živahno nespolno razmnoževanje ali regeneracija iz fragmentov rastlino je težko izpuliti iz tal medvrstna kompeticija s posebnimi prilagoditvami (rozeta, „dušeča“ rast, alelopatske snovi) Deljenje tujerodnih vrst še dodatno. Adventivne: arheofiti pred odkritjem Amerike (1492), neofiti – najbolj znane vrste, po 1492 Njivski mak = arheofit Ambrozija (po Ameriki) – ekonomsko škodljiva apofiti = domorodne vrste

8 kmetijstvo se je razvilo, ljudstva so se selila na nova območja, rodovitni polmesec, s sabo so nesla tudi semena, tudi plevele hitrost prenosa: 1km na leto evolucijsko so se razvijali, pri nas z žiti – lahko preživijo samo na obdelanih tleh (mak, kokalj)

9 Negativni učinki plevelov Pozitivni učinki plevelov
zmanjšanje pridelka - tekmovanje s kulturno rastlino - povečanje stroškov za zatiranje - zmanjšana kakovost pridelka in živalskih izdelkov - povečani stroški pridelave in obdelave - učinki na zdravje ljudi - gospodarjenje z vodotoki - učinki na naravne ekosisteme (tujerodne vrste) pozitiven vpliv na rast kulturnih rastlin - vpliv na tla (erozija, zadrževanje hranil) - medonosne, zdravilne in aromatske rastline - genetska raznolikost (za žlahtnenje, potencialno koristni geni, biotehnologija) - estetska vrednost

10 Ogroženost plevelov – sprememba kmetovanja
1. Racionalizacija in intenzifikacija obdelave 2. Uporaba herbicidov 3. Povečano gnojenje 4. Čiščenje semen 5. Opuščanje določenih kultur 6. Opuščanje in izguba obdelovalnih površin 7. Tujerodne vrste

11 Ogroženost plevelov – sprememba kmetovanja

12 Ogroženost plevelov – sprememba kmetovanja
Racionalizacija in intenzifikacija obdelave opuščanje slabših njiv (vlažne, kisle) – nimajo ekonomične vrednosti, opuščanje prahe, povečanje obdelovalnih površin Uporaba herbicidov izginjanje občutljivih vrst, povečanje številčnosti odpornih Povečano gnojenje povečanje od t leta 1938 do t leta 1987, več nitrofilnih vrst Čiščenje semen uporaba komercialnih semen- Agrostema githago, Lolium temulentum, včasih so se ohranila semena plevelov, arhetipi izginjajo Opuščanje določenih kultur primer lan – Cuscuta epilinum, Silene linicola, Lolium remotum, vrste plevelov vezane na lanena polja so izumrle Opuščanje in izguba obdelovalnih površin Tujerodne vrste izpodrivajo domorodne

13 Rdeči seznam Skoberne & Wraber (1989) • na celotnem seznamu 10 plevelnih vrst • od 29 izumrlih vrst 6 plevelnih Anon. (2000) • 31 plevelnih vrst

14 Aktivno varovanje - Semenska banka - Rezervat - Varstveni pasovi ob robovih njiv – če kmetje pustijo pas plevelov tam, dobijo plačilo in subvencijo

15


Prenesi ppt "RAZNOVRSTNOST IN OGROŽENOST PLEVELOV V SLOVENIJI"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google