Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Slovenščina za vsak dan 8

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Slovenščina za vsak dan 8"— Zapis predstavitve:

1 Slovenščina za vsak dan 8
Kaj smo se naučili? Pripravili: Mojca Bahun Meta Kmetič

2 Raziskujem, zato sprašujem
POGOVOR: govorec, poslušalec, sogovorec raziskovalni, pogajalni, prepričevalni pogovor VEČJE JEZIKOVNE DRUŽINE V EVROPI: germanska, romanska, slovanska slovanski jeziki: zahodni, vzhodni, južni (slovenščina) skupni prajezik indoevropščina KNJIŽNI IN NEKNJIŽNI JEZIK – sleng SLOGOVNO ZAZNAMOVANE BESEDE (raba je omejena na določene okoliščine) SLOGOVNO NEZAZNAMOVANE BESEDE (besede lahko rabimo v vseh okoliščinah)

3 O vas bi radi izvedeli … RAZISKOVALNI POGOVOR – intervju
UMETNOSTNO BESEDILO (nima praktičnega namena, v bralcu želi vzbuditi čustvovanje) NEUMETNOSTNO BESEDILO (ima praktični namen, prikazuje resnične podatke)

4 Vse teče in se spreminja
OPIS ŽIVLJENJA (VRSTNIKOV) V PRETEKLOSTI OBJEKTIVNO BESEDILO (sporočevalec predstavlja le podatke, dejstva) SUBJEKTIVNO BESEDILO (sporočevalec izraža tudi svoje doživljanje in vrednotenje) GLAGOL: oseba, število, čas naklon – povedni, velelni, pogojni glagolski vid – dovršni, nedovršni glagol

5 Kupite, kupite, kupite! REKLAMA ZLOŽENA POVED:
priredno zložena poved (iz enakovrednih stavkov) podredno zložena poved (iz neenakovrednih stavkov) – glavni in odvisni stavek osebkov odvisnik – vsebuje podatek o vršilcu dejanja iz glavnega stavka predmetni odvisnik – vsebuje podatek o vsebini dejanja iz glavnega stavka

6 Kako naj to naredim? OPIS POSTOPKA
časovni odvisnik – vsebuje podatek o času dejanja iz glavnega stavka krajevni odvisnik – vsebuje podatek o kraju dejanja iz glavnega stavka načinovni odvisnik – vsebuje podatek o načinu dejanja iz glavnega stavka

7 Cvrtnik OPIS NAPRAVE: sestavni deli značilnosti in uporaba
glagoli so v sedanjiku PRIKAZOVALNO IN PROPAGANDNO BESEDILO

8 Le zakaj je to nastalo? RAZLAGA NASTANKA NARAVNEGA POJAVA (vzroki in posledice) vzročni odvisnik – vsebuje podatek o vzroku dejanja iz glavnega stavka namerni odvisnik – vsebuje podatek o namenu dejanja iz glavnega stavka pogojni odvisnik – vsebuje podatek o pogoju za izvršitev dejanja iz glavnega stavka NAVAJANJE VIROV

9 Dober nasvet je vreden zlata
NASVET STROKOVNJAKA: uradno in neuradno pismo zasebno in javno pismo DOMAČE IN PREVZETE BESEDE ZAPIS PREVZETIH BESED: pisanje prevzetih občnih imen, prevzetih lastnih imen bitij, prevzetih zemljepisnih lastnih imen, prevzetih stvarnih lastnih imen dopustni odvisnik – vsebuje podatek o oviri, ki bi lahko preprečila dejanje iz glavnega stavka

10 Rada bi se Vam zahvalila
ZAHVALA: uradna in neuradna zahvala prilastkov odvisnik – pojasnjuje besedo/besede glavnega stavka

11 PREGLEDNICA ODVISNIKOV
VRSTA ODVISNIKA VPRAŠALNICA VEZNIŠKE BESEDE OSEBKOV ODVISNIK kdo ali kaj + povedek glavnega stavka kdor, kar, kdo, kaj, kako, koliko, da, če PREDMETNI ODVISNIK vse vprašalnice od 2. do 6. sklona + povedek glavnega stavka da, če, kaj, kako, koliko, KRAJEVNI ODVISNIK kje, kam, kod + povedek glavnega stavka kjer, kamor, koder ČASOVNI ODVISNIK kdaj, od kdaj, do kdaj + povedek glavnega stavka ko, kadar, dokler, odkar, brž ko, medtem ko, kakor hitro NAČINOVNI ODVISNIK kako + povedek glavnega stavka kakor, kot, ko, tako da, namesto da, ne da VZROČNI ODVISNIK zakaj + povedek glavnega stavka ker NAMERNI ODVISNIK čemu, s katerim namenom + povedek glavnega stavka da POGOJNI ODVISNIK pod katerim pogojem + povedek glavnega stavka če, ko, ako, da DOPUSTNI ODVISNIK kljub čemu + povedek glavnega stavka čeprav, četudi, dasi, dasiravno PRILASTKOV ODVISNIK kakšen, kateri, čigav + beseda/besedna zveza glavnega stavka ki, kateri, kdo, kaj, kako, koliko, da

12 Oh, ta gripa! OPRAVIČILO: zasebno (uradno ali neuradno) in javno
kdo, komu, kje in kdaj, koga, za kaj, kdaj je do tega prišlo, zakaj, prošnja za opravičilo VEZNIK (povezuje besede in stavke): enobesedni in večbesedni vezniki vejica pred vezniki

13 Izpolnite, prosim POŠTNI OBRAZCI: priporočena pisemska pošiljka
poštna nakaznica

14 Tečem, skačem, tekmujem SPORED:
branje podatkov iz tekmovalnega sporeda branje piktogramov

15 Podatki, sami podatki! NEBESEDNE PREDSTAVITVE PODATKOV:
preglednice, diagrami, tabele, grafi, skice RABA VEJICE PRI NAŠTEVANJU V STOLPCIH

16 Mala, ne pa velika OBČNA IN LASTNA IMENA Pisanje:
občnih imen, nastalih iz lastnih imen prebivalcev vrste naselja imen pripadnikov ras imen praznikov imen priznanj in nagrad imen zgodovinskih dogodkov imen obdobij in gibanj imen pripadnikov gibanj, nazorov, organizacij, društev …


Prenesi ppt "Slovenščina za vsak dan 8"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google