Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Družinska pismenost nekoč in danes

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Družinska pismenost nekoč in danes"— Zapis predstavitve:

1 Družinska pismenost nekoč in danes
Livija Knaflič

2 1. Kaj je družinska pismenost?
Družinska pismenost so dejavnosti, navade in stališča povezani z rabo pismenosti v družini. (V osnovi teh dejavnosti so branje, pisanje in računanje.)

3 2. Od kdaj obstaja družinska pismenost?
Družinska pismenost je ena od oblik medgeneracijskega učenja v družini in obstaja od nastanka človeške družbe. Starši so vedno učili svoje otroke v skladu s tradicijo in potrebami. Družinsko učenje je omogočilo prenos znanja in kulture iz roda v rod ter ohranjanje kulturne dediščine.

4 3. Kaj je cilj družinske pismenosti?
Cilj je zvišanje ravni pismenosti pri vseh družinskih članih. (To je izboljšanje veščin branja, pisanja in računanja, rabe informacij, kritičnosti itn.)

5 4. Kaj je program družinske pismenosti?
Programi družinske pismenosti so različni izobraževalni prijemi s ciljem, da spodbudijo ali naučijo starše, kako v družinsko življenje vnašati dejavnosti, ki izboljšujejo pismenost, ter kako pritegniti k sodelovanju vse družinske člane.

6 5. Komu je namenjen program družinske pismenosti?
Program družinske pismenosti je namenjen odraslim članom družine. Ciljna skupina so manj izobraženi starši, ki ne morejo slediti zahtevam sodobne pismenosti in računalniške tehnologije.

7 6. Kakšne so značilnosti programov družinske pismenosti?
Značilnosti programov so odvisne od udeležencev. Izvedbe programov se prilagajajo sestavi skupine (samo odrasli ali odrasli in otroci), starosti otrok, trajanju programa in vsebinam, ki se bodo obdelale z udeleženci.

8 7. Kaj so izhodišča programov družinske pismenosti?
Programi družinske pismenosti slonijo na: naravni danosti, da so starši otrokovi prvi učitelji, raziskavah, ki kažejo, da boljša pismenost staršev prispeva k boljši pismenosti otrok, visoki motivaciji staršev povezani z opismenjevanjem otrok.

9 8. Kakšni so učinki programa družinske pismenosti?
Udeleženci izpostavljajo naslednje učinke: straši se počutijo bolj kompetentne in motivirane za delo z otroki, spoznavajo nove načine poučevanja, prenašajo dobre izkušnje na druga področja družinskega življenja.

10 9. Kdaj je nastal prvi program družinske pismenosti v Sloveniji?
Prvi program družinske pismenosti je bil “BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ – BIPS”, nastal je na Andragoškem centru Slovenije leta.

11 10. Zakaj posvečamo toliko pozornosti družinski pismenosti in programom družinske pismenosti?
Družinska pismenost je eden od načinov za izboljšanje pismenosti prebivalstva. Potrebe po boljši pismenosti nastajajo zaradi: razvoja novih računalniških tehnologij, deleža prebivalstva, ki se je šolal krajši čas in ne more slediti novim oblikam pismenosti, priseljevanja družin in razvoja pismenosti v jeziku novega okolja.


Prenesi ppt "Družinska pismenost nekoč in danes"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google