Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

_____________________________________ Ministrstvo za obrambo

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "_____________________________________ Ministrstvo za obrambo"— Zapis predstavitve:

1 PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN VARSTVA PRED POŽAROM
_____________________________________ Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje mag. Mojca Zupan vodja sektorja

2 ZAKON O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (Uradni list RS, 51/ uradno prečiščeno besedilo) ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) Posvet - Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju, oktober 2009

3 ZAKON O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 1/2
Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/1995) Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007, 54/2009) Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito (Uradni list RS, št. 116/2003) in opremi za osebno in skuo zaščito (Uradni list RS, št. 116/2003) Posvet - Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju, oktober 2009

4 ZAKON O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 2/2
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/2002 (17/2002 popr., 17/2006 in 76/2008) Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/1996) Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/2007) Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/2008)         –        Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/2002 (17/2002 popr., 17/2006 in 76/2008) –        Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/1996)         Posvet - Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju, oktober 2009

5 ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM 1/4
Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/1996, 5/1997 popr.) Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95) Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 39/97) Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS, št. 138/04) Posvet - Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju, oktober 2009

6 ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM 2/4
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/2004 in 116/2007) Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/2005) Informativni izračun števila gasilnikov na podlagi pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov Posvet - Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju, oktober 2009

7 ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM 3/4
Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995) Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/2007) Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite Posvet - Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju, oktober 2009

8 ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM 4/4
    Pravilnik o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/2007) Seznam pooblaščenih izvajalcev požarnega varovanja Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/2005, 132/2006) ____________________________________________________________ Posveti s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Posvet - Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju, oktober 2009

9 e-pošta: urszr@urszr.si
ali Posvet - Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju, oktober 2009


Prenesi ppt "_____________________________________ Ministrstvo za obrambo"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google