Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Možnosti uporabe merilnikov Vernier in programske opreme Logger Pro

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Možnosti uporabe merilnikov Vernier in programske opreme Logger Pro"— Zapis predstavitve:

1 Možnosti uporabe merilnikov Vernier in programske opreme Logger Pro
NIKA CEBIN, BRANKA KLEMENČIČ, Možnosti uporabe merilnikov Vernier in programske opreme Logger Pro pri pouku kemije RAČUNALNIŠKO PODPRTE PRAKTIČNE DEJAVNOSTI

2 VERNIER MERILNIKI (VIR:

3 RAČUNALNIŠKO PODPRTO LABORATORIJSKO DELO
RAZVIJANJE KOMPETENC: naravoslovno-matematične kompetence za razvoj kompleksnega in kritičnega mišljenja digitalne pismenosti (uporaba IKT za zbiranje, shranjevanje, iskanje in predstavljanje informacij) socialne in državljanske kompetence (konstruktivno sporazumevanje pri sodelovanju v skupini, odgovoren odnos do dogovorjenih nalog in obveznosti)

4 REŠEVANJE KONKRETNEGA KEMIJSKEGA PROBLEMA
REZULTAT REŠEVANJE KONKRETNEGA KEMIJSKEGA PROBLEMA Z UPORABO IKT 1. samostojno načrtovanje izvedba 2. izračuni analiza 3. sposobnost ekstrahiranja oblikovanje zaključkov

5 KEMIJA – splošna gimnazija
210 ur 30 ur laboratorijske vaje

6 SPOZNAVANJE PROGRAMSKE OPREME LOGGER PRO
informatika kemija matematika 1. letnik

7 MERILNIK TEMPERATURE Jakost medmolekulskih sil
1. letnik Jakost medmolekulskih sil Proučevanje energijskih sprememb 2. letnik Nevtralizacijska titracija 3.letnik Učinek tople grede Energijska vrednost etanola 4. letnik Molska prostornina plina

8 Navodilo za laboratorijsko vajo “Forenziki” dostopno na naslovu:

9 MERILNIK PREVODNOSTI Raztopine – prevodnost različnih voda
1. letnik Raztopine – prevodnost različnih voda 2. letnik Prevodnost raztopin NaCl in CaCl2 Nevtralizacijska titracija

10 pH MERILNIK 2. letnik 3.letnik Določanje pH kislin, baz in soli
Nevtralizacijska titracija – reakcija močne kisline z močno bazo Določanje fosforjeve kisline v Coca-Coli 3.letnik Spremljanje pH pri raztapljanju tablet vitamina C

11

12 NEVTRALIZACIJSKA TITRACIJA
merilnik temperature pH meter prevodnosti števec kapljic 2. letnik

13

14 MERILNIK TLAKA Kataliza H2O2 Molska prostornina plina 2. letnik
Aparatura potrebna za določitev molske prostornine plina (Vir:

15 ŠPORTNI DAN – ORIENTACIJA (v pripravi)
2. letnik ŠVZ GEO ZGO BIO FIZ KEM GPS merilnik ionoselektivne elektrode (NO3-, Cl-, NH4+, Ca2+; CO32-) merilnik O2 v vodi merilnik O2 in CO2 v zraku

16 KOLORIMETER

17 + - EVALVACIJA aktivna vloga dejavnosti usmerjene na skupinsko delo
dijaka avtomatski zapis meritev + dejavnosti usmerjene na skupinsko delo težave z vrednotenjem meritev - UČITELJ DIJAK

18


Prenesi ppt "Možnosti uporabe merilnikov Vernier in programske opreme Logger Pro"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google