Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

BIOLOŠKA SESTAVA PREBIVALSTVA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "BIOLOŠKA SESTAVA PREBIVALSTVA"— Zapis predstavitve:

1 BIOLOŠKA SESTAVA PREBIVALSTVA
Referat pri predmetu geografija

2 UČNI CILJI IN POJMI Spoznali bomo pojme starostna, spolna in rasna sestava Znali bomo opredeliti starostne skupine in v katero spadamo Znali bomo brati starostne piramide Videli bomo kakšna bo starostna sestava Slovenije v prihodnosti

3 Sestava oz. struktura prebivalstva prikazuje različne združbe ljudi :
DRUŽBENA SESTAVA BIOLOŠKA SESTAVA SPOLNA SESTAVA STAROSTNA SESTAVA RASNA SESTAVA

4 STAROSTNE PIRAMIDE Prikazujejo spolno in starostno sestavo prebivalstva Odsevajo preteklost in sedanjost Prihodni razvoj prebivalstva (Projekcije prebivalstva)

5 SPOLNA SESTAVA Razmerje med številom moških in žensk na svetu
Povprečno se rodi več moških Med starejšim prebivalstvom prevladujejo ženske Ženske živijo povprečno 10 let dlje od moških

6 STAROSTNA SESTAVA Odvisna od gospodarske razvitosti države
Prikazujemo z starostnimi piramidami Prebivalstvo razdeli v 3 starostne skupine MLADO PREBIVALSTVO ZRELO PREBIVALSTVO STARO PREBIVALSTVO

7 MLADO PREBIVALSTVO Otroci od 0 do 14 let
Št. rojstev v državi je pomemben podatek Starostne piramide imajo dejansko obliko piramide Države z prevladujočim mladim prebivalstvom : Indija, Etiopija, Pakistan

8 ZRELO PREBIVALSTVO Prebivalstvo staro od 15 do 59 let
Aktivno prebivalstvo Največ zrelega prebivalstva imajo industrijske države ( Mehika, Čile, Poljska … ) Piramide imajo obliko čebeljega panja ali koša

9 STARO PREBIVALSTVO Uvrščamo ljudi starejše od 60 let
Imajo ga razvite države Oblika starostne piramide : zgornji del najširši

10 Povprečna življenjska doba

11 Temeljne oblike starostnih piramid

12 RASNA SESTAVA Posamezne človeške rase se razlikujejo po ….
3 velike rasne skupine: EVROPSKA BELA VELKA RASA ČRNA VELIKA RASA RUMENA VELIKA RASA Rasni drobci Mejne skupine oz. mešanci MESTICI: mešanci med Indijanci in belci MULATI: mešanci med črnci in belci ZAMBI: mešanci med Indijci in črnci

13

14 Rasizem Rasno razlikovanje in diskriminacija Apartheid

15 SLOVENIJA

16 VIRI SLIK Datum:

17 VIRI IN LITERATURA CUNDER, Karmen, HAJDINJAK, Boris, KANDRIČ, Branko in KÜRBUS, Terezija Obča geografija za 1. Letnik gimnazij. 1. Izdaja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 152 str. ISBN KUNAVER, Jurij Geografija za srednje šole. 1. Izdaja. 1. natis. Ljubljana : DZS. 285 str. ISBN SENEGAČNIK, Jurij, DROBNJAK, Borut Obča geografija za 1. letnik gimnazij. 4. Izdaja. Ljubljana: Modrijan str. ISBN ( Datum: )

18 HVALA ZA VAŠO POZORNOST


Prenesi ppt "BIOLOŠKA SESTAVA PREBIVALSTVA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google