Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Šolsko leto 2008/2009, program gimnazija, 2

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Šolsko leto 2008/2009, program gimnazija, 2"— Zapis predstavitve:

1 Pozdravljen, rojak! Projektno učno delo na Srednji šoli Slovenska Bistrica
Šolsko leto 2008/2009, program gimnazija, 2. letniki, pripravili: člani ŠRT-ja (mag. Marjan Kampuš, Mateja Lešnik, Lidija Šalamun, Marko Žigart) Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju , razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

2 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Ponovitev, kaj je PUD Lanske slabe in boljše izkušnje Ideja Pozdravljen, rojak! Delo – skica, razmislek, cilji, stiki Konkretni osnutki dela Izvedba (22., 23. december 2008) Evalvacija (DVD-zapis, časopis, plakati …)

3 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Trije osnovni sklopi: 1. geografsko-zgodovinski, 2. narodnostni in 3. vsestranski.

4 Pozdravljen, rojak!

5 Pozdravljen, rojak! Srednja Šola Slovenska Bistrica

6 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Skupni cilj: Poznati trenutne in nekdanje razmere problematike zamejskih Slovencev zgodovinsko, geografsko in splošno.

7 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Pričakovani rezultat: Razumeti problem narodne manjšine v zamejstvu.

8 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Skupni povezovalni element: dejavnosti

9 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Ravni in obseg povezovanja: Večpredmetna (9 + 1) horizontalna (3 oddelki) povezava Slovenščina, nemščina, angleščina, geografija, zgodovina, biologija, sociologija, informatika, ekonomija, knjižnično-informacijska znanja Okrog 20 sodelujočih učiteljev Kombinirana oblika

10 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Povezovalni elementi: Vsebinska in procesna znanja (slovenščina, geografija, biologija) Medkulturnost (zgodovina) Razvijanje kritičnega mišljenja (ekonomija) Aktivno učenje (nemščina, angleščina, sociologija, knjižnično-inf. znanja) Digitalna zmožnost (informatika)

11 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Slovenščina Vsebinska in procesna znanja (dijaki poznajo izraz zamejski Slovenci in jezikovno politiko na območjih, kjer le-ti živijo. Poznajo posamezne publikacije, ki jih izdajajo, in spoznajo znane, ki so na teh območjih ustvarjali ali še).

12 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Slovenščina Dijaki poslušajo dnevne novice, prebirajo časopisje, brskajo po spletu in spoznavajo aktualno problematiko. Na terenu poslušajo (poslušajo govor) predstavitve ljudi, ki govorijo o jezikovni politiki (katere so prednosti in pomanjkljivosti, s katerimi se srečujejo) na območju in znanih (pesnikih, pisateljih, ‘borcih’ za jezik), ki so tukaj delovali; posnamejo govore … Oblikujejo časopis; izdelajo plakate …

13 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Slovenščina Učitelj pripravi članke na to temo, nato dijake usmerja (dijake pripravi do tega, da vzamejo s seboj fotoaparat, da bodo imeli fotografije tabel za kraje; ko pripravljajo intervju, dela z njimi, jih spomni na glavne značilnosti intervjuja, jim ga pomaga pravilno zapisati – pravopisna pravila …).

14 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Konkretno delo: predpriprave 1 (ŠRT, učitelji – mesec prej) predpriprave 2 (dijaki, učitelji – teden prej) terensko delo (22. december) urejanje podatkov (23. december …) nastajanje časopisa (neprestano …) tiskovna konferenca (21. januar 2009)

15 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Rezultati 1: predstavitve v PPT, časopis, fotografije, film, zapiski, Slovenec sem, gora otroških knjig za osnovno šolo na Zgornjem Seniku …

16 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Rezultati 2: „Marsikaj smo videli – od blata do zagrebških ‘fancy’ ulic, tržaškega morja in predprazničnega Celovca.” „Za crknit’ …”

17 Pozdravljen, rojak! Srednja šola Slovenska Bistrica
Za konec pa še to … Organizacija (naslednje leto bo še bolje …) Vse skupaj zapisati (tudi to nam bo sčasoma uspelo v celoti … )


Prenesi ppt "Šolsko leto 2008/2009, program gimnazija, 2"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google