Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PREBIVALSTVO AVSTRALIJE.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PREBIVALSTVO AVSTRALIJE."— Zapis predstavitve:

1 PREBIVALSTVO AVSTRALIJE

2 PREBIVALSTVO Najredkeje poseljena celina na svetu
po velikosti prebivalstva je Avstralija na 53. mestu Število prebivalstva: Gostota prebivalstva: 2,5 ljudi/km2

3 ABORIGINI Pred več kot 40000 leti so pripluli iz Azije
Bili so lovci (bumerang) in nabiralci Živeli so v majhnih plemenskih skupnostih, pogosto so se selili in požigali zemljo Živeli so v preprostih kolibah Med dolgimi sušnimi obdobji so dobivali vodo od puščavskih žab

4 . Praznik corroboree, ki z glasbo in plesom slavi življenje Aboriginska umetnost je ena izmed prvih na svetu (stenske poslikave,Devils Marbles) Sveti kraj – gora ULURU (turistična atrakcija) NAUK: Živeli so v popolnem sožitju z naravo in vsemi živjimi bitji, prepričani da zemlja ne more biti nikogaršnja last. Narava, ki jim je dajala vodo in hrano, je bila po njihovem mnenju dediščina, ki so jo zapustili njihovi predniki vsem Australia The Aborigines.flv

5

6

7 PRIHOD PRVIH BELCEV Pred prvimi belci v Avstraliji živeli Aborigini.
Avstralijo so pričeli naseljevati belci šele pred 200 leti. Leta 1788 so tu ustanovili prva naselja kaznjencev, V začetku so se doseljevali predvsem Angleži in Irci.. Močan val priseljencev je prinesla tudi »zlata mrzlica« v drugi polovici 19st., ki je spodbudila prihod pustolovcev z vsega sveta še posebej ZDA. V času svetovne gospodarske krize in druge svetovne vojne se je priseljevanje skoraj prekinilo. Takoj po vojni pa se je spet močno povečalo in traja še danes. V drugi polovici 19. st. se je priselilo tudi veliko Kitajcev in drugega nebelega prebivalstva. Danes se priseljujejo v Avstralijo ljudje iz okoli 100. držav, med njimi je tudi okoli Slovencev.

8 oDNOSTI MED BELCI, ABORIGINI IN PRISELJENCI
Stiki Aboriginov z Evropejci so jim prinesli podobne posledice kot ameriškim Indijancem. Zelo dolgo so v očeh belcev veljali kot neprimerni za vključitev v »civilizirano« družbo. Sedaj imajo Aborigini več pravic vendar pa se z belci še vedno ne razumejo. Belci menijo, da imajo Aborigini preveč ugodnosti Politiki, so organizirali shod v katerem so se zavzemali za spravo med Aborigini in belci. Govorili so o krivicah, in s tem je imela večina Avstralcev v mislih t.i. ukradeno generacijo. To predstavljajo otroci Aboriginov, ki so jih odvzeli staršem in jih vtaknili v posebne zavode, kjer naj bi se naučili civiliziranega življenja. "Ljudi moramo podučiti, da so Aborigini lastniki tega ozemlja in kot take bi nas morali spoštovati", je dejal eden od udeleženih Aboriginov.

9

10 ABORIGINI DANES Večinoma živijo Aborigini v mestih, v rezervatih,nekaj tisoč jih poskuša živeti po starem načinu. Sčasoma so si izborili nekaj pravic (državljanske pravice, šole, svoj parlament) Vrnili so jim del nekdanje zemlje, med drugimi tudi skalo Uluru. večina staroselcev še vedno živi v revnih predmestjih in za minimalno plačilo dela na farmah ali v rudnikih, ki so v lasti belcev Upanje v vrnitev »sanjskega časa« in starega načina življenja iz obdobja pred prihodom belcev pa je domačinom že zdavnaj ugasnilo. Danes število Aboriginov ponovno narašča. Sodelovanje pri turizmu

11

12

13 GOSTOTA POSELITVE PO POSAMIČNIH OBMOČJIH
Avstralija je zelo redko poseljena celina. Gostoto poselitve delimo na 3 območja: OBALNI PAS POLJEDELSKO -PAŠNIŠKO OBMOČJE ‘’ OUTBACK ‘’

14 1. OBALNI PAS JV- JZ obale Avstralije sredozemsko podnebje
najbolj gosto poseljeno območje (tukaj živi 80% vsega prebivalstva na 2% površini celotnega območja) največja mesta (Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane Adeladie) razvito kmetijstvo (pomembna mesna živinoreja, mlečna industrija, sadjarstvo, zelenjadarstvo in vinogradništvo) turizem (najlepša mesta-visoke zgradbe) najvišja zgradba SYDNEY TOWER malo kriminala

15 2.POLJEDELSKO -PAŠNIŠKO OBMOČJE
Razteza v zaledju obalnega pasu v notranjost celine bolj redko poseljeno (17% prebivalstva zajema 16% celotne celine) ni vasi in mest samotne živinorejske farme in rudarska naselja zelo pomembno kmetijstvo (namenjeno predvsem izvozu:pšenica,ovčjereja) rudarstvo (boksit, svinec in diamanti) namakalna območja - ob reki Murray

16 3. OUTBACK Notranjost celine puščavsko podnebje
zelo redko poseljen (3% vsega prebivalstva,zavzema pa 82% celotne celine) Nekje prebivalstva sploh ni avstralski ‘’divji zahod’’ težke in nevarne življenjske razmere prebivalci: večina Aborigini kmetijstvo ni možno propadajoča rudarska naselja turizem Krokodil Dundee


Prenesi ppt "PREBIVALSTVO AVSTRALIJE."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google