Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Stvaranje i podjela glasova

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Stvaranje i podjela glasova"— Zapis predstavitve:

1 Stvaranje i podjela glasova

2 Na koje se načine sporazumijevamo?

3 Gestama...

4 ...mimikom...

5 ...i govorom.

6 U čemu je razlika? Možemo li, primjerice, pjesmu izreći mimikom i gestom ili jezikom?

7 I pjeva: ‘Ja sam danas ispio sunce plamno.
I žilice su moje nabrekle ko potoci. U utrobi mojoj ljuljuška more tamno. Na leđima mi šuma, što nagli trgnu srh. Dvije stijene, dva obronka postaše moji boci, A glava – gorski vrh.’ (Vladimir Nazor: Cvrčak)

8

9 Od čega se sastoje riječi pjesme?
Riječi pjesme se sastoje od glasova. Dvije stijene, dva obronka postaše moji boci, A glava – gorski vrh.

10 = Gdje počinje proces nastanka glasova?
Mozak je hard disk ljudskom jeziku. Živčani impulsi prenose podražaje iz mozga do govornih organa koji se pokreću i izvršavaju zapovijed - proizvode zvuk, glas, govor.

11 nosna šupljina tvrdo nepce meko nepce resica gornji zubi donji zubi jezik ždrijelna šupljina glasnice grkljan dušnik jednjak pluća 1 2 3 5 4 6 8 7 9 10 11 12 10 9

12 Koji organi sudjeluju u izgovoru glasova?
1. udišemo zrak

13 2. Zračna struja iz pluća izlazi prema van prolazeći kroz dušnik.
3. Pluća su s ustima povezana dušnikom.

14 4. Na kraju dušnika nalazi se grkljan i u njemu su smještene glasnice.

15 5. Prošavši kroz grkljan i glasnice, zračna struja dolazi u ždrijelo koje vodi u usnu i nosnu šupljinu gdje se konačno oblikuje u određeni glas pokretima govornih organa u usnoj šupljini.

16 U usnoj šupljini nalazimo jezik, zube, desni, nepce i resicu.
nos U usnoj šupljini nalazimo jezik, zube, desni, nepce i resicu. Na izlazu iz usne šupljine nalaze se usnice. usne tvrdo nepce desni meko nepce resica

17 Izdvojimo glas k. Koji organi sudjeluju pri njegovom nastanku?
Koji organi sudjeluju pri nastanku glasa v? Nastaju li glasovi k i v na različite načine? Glasove dijelimo na više načina, s obzirom na to na koji način nastaju i prema tome na kojim se mjestima tvore.

18 Postoji li razlika u izgovoru glasova k i v i glasa o s obzirom na prolaz zračne struje?
pri izgovoru glasa o glasnice su otvorene pri izgovoru glasova k i v glasnice su zatvorene

19 Podjela glasova prema otvoru
otvornici zatvornici otvoreni govorni organi; zračna struja slobodno prolazi potpuno ili djelomično zatvoreni govorni organi zovemo ih i vokalima: zovemo ih i konsonantima: b, c, č, ć, d, đ, dž, f, g, h, j, k, l, lj, m, n, nj, p, r, s, š, t, v, z, ž a, e, i, o, u, ie

20 Zatvornici se dijele prema mjestu u usnoj šupljini na kojemu zračna struja nailazi na zapreku.

21 Podjela glasova prema mjestu tvorbe
usneni jezični dvousneni usneno- -zubni prednjo- jezični srednjo- jezični zadnjo- jezični b, m, p v, f dentali: d, t, c, z, s, l, n palatali: dž, č, đ, ć, ž, š, lj, nj, r velari: k, g, h

22 Zatvornici se dijele i prema načinu tvorbe, tj
Zatvornici se dijele i prema načinu tvorbe, tj. prema vrsti zapreke koju govorni organi čine zračnoj struji pri njezinu prolasku kroz usnu šupljinu.

23 šumnici zvonačnici zapornici nosni b, d, g, p, t, k m, n, nj tjesnačnici usneni z, ž, s, š, f, h l, lj, r, j, v slivenici dž, đ, ć, č, c

24 Zatvornici se dijele i prema zvučnosti, a ova se podjela zove još i podjela zatvornika prema položaju i radu glasiljki. Zvučnost im osigurava titranje glasnica. Kada glasnice titraju, nastaju zvučnici, a kada ne titraju nastaju bezvučnici.

25 Zvučni i bezvučni parnjaci tvore se na isti način i na istom mjestu.
d g z đ ž - - - bezvučni p t k s č ć š f c h Zvučni i bezvučni parnjaci tvore se na isti način i na istom mjestu.

26 I pjeva: ‘Ja sam danas ispio sunce plamno.
Zadatak - analiziraj glasove prema mjestu, načinu tvorbe i zvučnosti u stihovima: I pjeva: ‘Ja sam danas ispio sunce plamno. I žilice su moje nabrekle ko potoci. U utrobi mojoj ljuljuška more tamno. Na leđima mi šuma, što nagli trgnu srh. Dvije stijene, dva obronka postaše moji boci, A glava – gorski vrh.’ (Vladimir Nazor: Cvrčak)


Prenesi ppt "Stvaranje i podjela glasova"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google