Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

VRTENJE KOT POMOŽNA KONSTRUKCIJA V AKSONOMETRIJI

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "VRTENJE KOT POMOŽNA KONSTRUKCIJA V AKSONOMETRIJI"— Zapis predstavitve:

1 VRTENJE KOT POMOŽNA KONSTRUKCIJA V AKSONOMETRIJI

2 VRTENJE OKOLI OSNOVNE SLEDNICE
z Vrtenje trokotnika ABC, ki leži v ravnini Γ okoli osnovne slednice (osnovnice). (y) (x) Bn An 1n (Cn) 2n 3n Osnovnica e0n (4n) (3n) Cn x (1n) (2n) (An) y (Bn) (0n)

3 VRTENJE OKOLI OSNOVNE SLEDNICE
z Vrtenje trokotnika ABC, ki leži v ravnini Γ okoli osnovne slednice (osnovnice). (y) (x) Bn An 1n (Cn) 2n 3n Osnovnica e0n (4n) (3n) Cn x (1n) (2n) (An) y (Bn) (0n)

4 VRTENJE V RISALNO RAVNINO
z e1n Zavrti ravnino E okoli e0 na risalno ravnino Eyn’’’ Vrtenje točke Ey okoli e0 na risalno ravnino. Vrtenje premic e1 in e2 okoli e0 na risalno ravnino. Mn Γ’’’ 0’’’ Eyn’’’ Eyn (Eyn) y Nn x (e3n) e3n

5 VRTENJE V RISALNO RAVNINO
Določi pravo velikost razdalje dveh točk An’’’ An Ravnino E postavimo skozi daljico pravokotno na risalno ravnino. Bn Bn’’’ Točki A in B zavrtimo okoli soslednice e0 na risalno ravnino. e0n (Bn) Γ’’’ 0’’’ Bn’ (An) An’


Prenesi ppt "VRTENJE KOT POMOŽNA KONSTRUKCIJA V AKSONOMETRIJI"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google