Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Učinki korporativnega prostovoljstva in metodologija merjenja

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Učinki korporativnega prostovoljstva in metodologija merjenja"— Zapis predstavitve:

1 Učinki korporativnega prostovoljstva in metodologija merjenja
Dr. Eva Boštjančič Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 12. Slovenski kongres prostovoljstva, 2019

2 Vedno se vprašajmo…. KDO, KAJ, ZAKAJ, KAKO, ČEMU?

3 KLIMA ORGANIZACIJSKEGA PROSTOVOLJSTVA
Nastanek klime prostovoljstva v delovnih organizacijah (Rodell idr., 2017) Prostovoljski programi, ki jih izvajajo organizacije POMEMBNO: Ko je klima prostovoljstva znotraj organizacije oblikovana, zaposlenemu ni potrebno, da sodeluje v prostovoljskih programih, da bi jo zaznal. KLIMA ORGANIZACIJSKEGA PROSTOVOLJSTVA Zanimanje in strast zaposlenih za prostovoljsko delo

4 Komponente organizacijskega prostovoljstva
V organizacijah, ki imajo: poudarjeno socialno odgovornost v svojih strategijah razširjeno klimo prostovoljstva Organizacijsko prostovoljstvo Posvečanje časa Načrtovana dejavnost Prostovoljska organizacija

5 Kdo se odloča za prostovoljstvo? (Rodell idr., 2016)
👍 zaposleni z bolj/manj pomembnimi nalogami 👍 občasna preusmeritev od rednega dela in odgovornosti 👍 ženske, ki opravljajo vodstvene naloge 👉 +/–: urnik dela, plača, (ne)gotovost zaposlitve (določajo časovno in finančno neodvisnost zaposlenih) 👍 zaposleni, ki so zgodaj v svoji karieri doživeli poklicno negotovost VLOGA DELODAJALCA: nudenje podpore v obliki časa nudenje finančne in logistične podpore prepoznavanje prostovoljstva med zaposlenimi javne objave priložnosti za prostovoljno delo

6 Ocenite, KAKO POGOSTO zaposleni v vaši organizaciji počnejo navedeno:
Lestvica za merjenje klime organizacijskega prostovoljstva - (Rodell idr., 2017) Ocenite, KAKO POGOSTO zaposleni v vaši organizaciji počnejo navedeno: Skoraj nikoli 1 2 3 4 Zelo pogosto 5 1. zaposleni namenjamo del svojega časa za prostovoljske aktivnosti. 2. zaposleni uporabljamo svoje veščine pri določenih prostovoljskih aktivnostih. ...... Pomembno meriti: POGOSTOST INTENZIVNOST

7 Učinki organizacijskega prostovoljstva (Boštjančič, Antolovič in Erčulj, 2018)
blažilec neustreznih delovnih pogojev pri pomanjkanju zaznavanja pomembnosti dela pri razvoju veščin in socialnih mrež pri izboljšanju vzdušja, morale in odnosa do dela in delodajalca ugled podjetja v širšem okolju (Kim idr., 2010) 274 redno zaposlenih v 15 organizacijah 62 % udeležencev sodeluje v prostovoljskih dejavnostih svoje organizacije korporativna klima prostovoljstva pozitivno povezuje z delovnimi viri in zavzetostjo na delovnem mestu zaposleni, ki se udeležujejo prostovoljskih dejavnosti svoje organizacije, poročajo o večji stopnji avtonomije in opore s strani sodelavcev in nadrejenih, so tudi bolj delovno zavzeti.

8 RAZLAGALNI DEJAVNIKI NA RAVNI POSAMEZNIKA
Demografske značilnosti (starost, spol, izobrazba) Osebnostne lastnosti (prosocialna osebnost) Motivi (usmerjenost v druge) Identiteta (prostovoljska identiteta) RAZLAGALNI DEJAVNIKI NA RAVNI ORGANIZACIJE Značilnosti delovnih nalog Korporativna klima prostovoljstva Korporativna strategije na področju prostovoljstva Prakse ravnanja s kadri za spodbujanje prostovoljstva (korporativnega in individualnega) Podpora zaposlenim, ki se ukvarjajo s prostovoljnimi dejavnostmi (časovna, logistična, finančna) POTENCIALNI UČINKI NA RAVNI OSEBE, KOT ZAPOSLENE Zadovoljstvo z delom Pripadnost organizaciji Oseben ponos Razvoj in širitev delovnih kompetenc Širitev socialne mreže Vzdušje v organizaciji

9 Dodatno branje Boštjančič, E., Antolović, S. in Erčulj, V. (2018). Corporate Volunteering: Relationship to Job Resources and Work Engagement. Frontiers in Psychology, 9. Več o prostovoljstvu na psihologijadela.com


Prenesi ppt "Učinki korporativnega prostovoljstva in metodologija merjenja"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google