Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Razumevanje družbena neenakost

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Razumevanje družbena neenakost"— Zapis predstavitve:

1 Razumevanje družbena neenakost
Pogled 2019

2 Socialno razumevanje neenakosti
Asimetrije v produkciji Med produkcijo si lastniki kapitala prilaščajo presežno vrednost

3 Meritokratsko razumevanje neenakosti
Ljudje po svojih sposobnostih in količini opravljenega dela niso enaki, zato imajo eni več, drugi manj

4 Slabosti obeh pogledov
Socialni pogled zanemarja razlike v sposobnosti Količini opravljenega dela

5 Slabosti obeh pogledov
Meritokratski zanemarja prednosti, ki izvirajo iz monopolov nezakonitih prijemov izkoriščanja delovne sile političnih zvez podedovanih privilegijev

6 Oba pogleda – socialni in meritokratski – izhajata iz produkcije.
Skupni imenovalci Oba pogleda – socialni in meritokratski – izhajata iz produkcije. Produkcija je v obeh perspektivah osrednja kategorija

7 Tretji pogled Predstava, da je količina dobrin omejena, dana vnaprej (George M. Foster, antropolog, Peasant Society and the Image of Limited Good, 1965)

8 Predstava o omejenih dobrinah
Tradicionalne kmečke skupnosti Foster je analiziral mehiške skupnosti, a je ugotovil, da je predstava o omejenih dobrinah prisotna tudi na drugih kontinentih Josip Županov (1983): Predstava o omejenih dobrinah je značilna tudi za tradicionalna okolja v SFRJ

9 „Če imajo eni več, potem imajo drugi manj.“
Tudi če ima nekdo več znanja kot drugi, ga ima zato, ker ga je odvzel drugim

10 Kakšna družba je to? Brez sodelovanja Brez učinkovitega vodenja
Ker ni vodenja, ni napredka Družina je temeljna, bolj ali manj samozadostna enota Vzajemno nezaupanja

11 Ali je v Sloveniji prisotna predstava o omejenih dobrinah: nekaj simptomov
„Vse so pokradli …“ Nezaupanje v oblastne institucije Ljudje najbolj zaupajo samim sebi Od oblastnih struktur nekoliko bolj zaupajo represivnim, bistveno manj pa regulatornim Antiintelektualizem: bolj zaupamo medicinskim sestram kot zdravnikom

12 Antiintelektualizem: bolj zaupamo medicinskim sestram kot zdravnikom
Ali je v Sloveniji prisotna predstava o omejenih dobrinah: nekaj simptomov Antiintelektualizem: bolj zaupamo medicinskim sestram kot zdravnikom Antiintelektualizem: bolj zaupamo učiteljem kot univerzitetnim profesorjem

13 Ostanki socialistične miselnosti?
Socialdemokratski pogled na neenakost ni ostanek socialistične / komunistične mentalitete Predstava o omejenih dobrinah je eden od bistvenih elementov „egalitarnega sindroma“, o katerem je leta 1983 v analizi jugoslovanske krize pisal Josip Županov

14 Perspektiva Meritokratsko in socialno razumevanje neenakosti
Skupni imenovalec: bistvenega pomena je produkcija Dialog med tema dvema pogledoma je naporen, a možen Predstava o omejenih dobrinah ne izhaja iz produkcije, ker so dobrine menda vnaprej dane Skupni imenovalci so zelo oddaljeni, dialog pa skoraj nemogoč


Prenesi ppt "Razumevanje družbena neenakost"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google