Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

KRAŠKI POJAVI Opiši slike. Kaj predstavljajo?

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "KRAŠKI POJAVI Opiši slike. Kaj predstavljajo?"— Zapis predstavitve:

1 KRAŠKI POJAVI Opiši slike. Kaj predstavljajo?
V katerih pokrajinah najdemo pojave na slikah?

2 INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA
KRAŠKI POJAVI Dinarskokraške pokrajine gradi APNENEC ga raztaplja DEŽEVNICA nastajajo KRAŠKI POJAVI Kraške pojave najdemo na Zemljinem površju in v podzemlju. RAZVOJ KRASA kras ali Kras Beseda kras ima v slovenskem jeziku tri pomene. kras prvotno pomeni golo, kamnito pokrajino. Kras z veliko začetnico pomeni planoto med Tržaškim zalivom, Vipavsko dolino in Divačo. Na tem območju se je začelo preučevanje apnenčaste pokrajine in njenih pojavov. Beseda kras pa lahko nastopa tudi kot naselbinsko in ledinsko ime. INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA

3 PODZEMNI KRAŠKI POJAVI
Raztopljeni apnenec pod površjem povzroči razpoke in nastajajo navpična brezna in kraške jame. Naštej 5 kraških jam v Sloveniji. Skozi kraške jame tečejo reke in preoblikujejo podzemlje. POSTOJNSKA JAMA PARK ŠKOCJANSKE JAME KAPNIKI so podolgovate tvorbe iz raztopljenega apnenca, ki visijo s stropa (stalagmiti) ali rastejo s tal (stalaktiti). Katera je najbolj znana žival kraških jam, imenovana PROTEUS? Kateri kraški pojav je prikazan na sliki in ga lahko najdeš v jamah?

4 POVRŠINSKI KRAŠKI POJAVI
Največja površinska oblika kraškega pojava je KRAŠKO POLJE (najbolj znano je Planinsko polje). Posebnost kraških polj so reke PONIKALNICE (najbolj znana je reka Ljubljanica). Reki Ljubljanici pravimo tudi ˝reka sedmerih imen˝. Razloži zakaj. Poišči vsa imena reke. Jezero, ki se zaradi naraščajočih ponikalnic pojavlja le občasno, imenujemo PRESIHAJOČE JEZERO(najbolj znano je Cerkniško jezero). CERKNIŠKO JEZERO

5 POVRŠINSKI KRAŠKI POJAVI
Zelo razširjen površinski kraški pojav je VRTAČA; po obliki je podobna skledi. Ima ravno dno, na katerem je rodovitna prst, zaradi katere so v vrtačah pogosto njive. Več vrtač se lahko združi v podolgovato globel, ki se imenuje UVALA.

6 PONOVITEV Kako nastajajo kraški pojavi?
Naštej 5 najdaljših jam v Sloveniji. Naštej 3 podzemne kraške pojave. Kaj je značilno za presihajoče jezero? Zakaj so si ljudje pogosto na dnu vrtače uredili njive?


Prenesi ppt "KRAŠKI POJAVI Opiši slike. Kaj predstavljajo?"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google