Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI"— Zapis predstavitve:

1 INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI
ZAŠTO SLIKA ZAŠTO TEMA

2 PROMJENE U TERMINOLOGIJI
PROMJENE U KONCEPCIJI Usmjerenost na dijete, raznolikost Učenje za život PROMJENE U TERMINOLOGIJI Odstupanja u razvoju Oštećenja Poremećaji Teškoće u razvoju Osobe s invaliditetom Posebne odgojno-obrazovne potrebe

3 ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNOJ ŠKOLI
Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama su: Učenici s teškoćama Daroviti učenici

4 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
UČENICI S TEŠKOĆAMA U UČENJU, PROBLEMIMA U PONAŠANJU I EMOCIONALNIM PROBLEMIMA UČENICI S TEŠKOĆAMA UVJETOVANIM ODGOJNIM, SOCIJALNIM, EKONOMSKIM I KULTURNIM ČIMBENICIMA

5 OBLICI ŠKOLOVANJA Redovne osnovne škole
Potpuna integracija Individualizirani pristup Prilagođeni program Djelomična integracija

6 HNOS preporučuje izradu INDIVIDUALIZIRANIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA

7 Individualizirani odgojno-obrazovni programi
Izrađuju se za sve učenike s posebnim potrebama temeljem Rješenja Ureda državne uprave Izrađuju ih učitelji uz pomoć stručnih suradnika -Intenzivna suradnja učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja, učenika i roditelja Program usmjeren na dijete, a ne na sadržaj

8 ŠTO I KOME?

9 INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP u radu
ŠTO INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP u radu

10 KOME ? Za učenike s disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom, jezičnim teškoćama, hiperaktivnim sindromom, teškoćama vida i sluha, tjelesno invalidnim osobama, djeci s kombiniranim teškoćama itd.

11 PRILAGODBA/INDIVIDUALIZACIJA PRISTUPA I METODA RADA se odnosi na:
Specifičnost teškoće kod učenika Prilagodbu načina rada teškoćama djeteta Prilagodbu provjere znanja i valorizacije postignuća Prilagodbu prostora za rad Uspostavu bolje komunikacije s učenikom Korištenje sredstava i pomagala koja će im pomoći u radu (HNOS preporuke)

12 ŠTO PRILAGOĐENI PROGRAM

13 KOKOM KOME? KOME? za učenike sa smanjenim intelektualnim sposobnostima iznimno za učenike s teškom pedagoškom zapuštenosti ili socijalno depriviranim daje se samo za predmete u kojima ne mogu savladati ni minimum programa razreda koji polaze

14 PRILAGODBA NASTAVNOG PROGRAMA se odnosi na:
posebno određenje nastavnih sadržaja-ključni pojmovi, obrazovna postignuća posebno određenje vremenskih dimenzija za određene nastavne sadržaje (kratkoročni i dugoročni ciljevi) posebno određenje razine usvajanja određenih nastavnih sadržaja posebno određenje nastavnih metoda, oblika i sredstava rada

15 Individualizirani pristup u radu
Prilagođeni program Individualizirani pristup u radu Smanjen IQ Smanjiti broj informacija Reducirati ključne pojmove Ostati na konkretima PRILAGODBA SADRŽAJA IQ prosjek i iznad prosjeka Informaciju jezično prilagoditi Obraditi sve ključne pojmove Tehnike učenja PRISTUPA

16 Što kada učenici dobiju rješenje?
upoznati vrstu rješenja i teškoća koje ima učenik (teškoću, uzrok, simptome, posljedice na odgojno-obrazovni proces, način funkcioniranja i sl.) 2. pristupiti izradi individualnog odgojno-obrazovnog programa –učitelj i stručni suradnik

17 IZRADA IOOP- ETAPE INICIJALNA PROCJENA ODREĐIVANJE NASTAVNIH SADRŽAJA (HNOS)-GODIŠNJI I MJESEČNI PRAĆENJE I OCJENJIVANJE

18 KORAK PRVI- INICIJALNA PROCJENA

19 UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI
UTVRĐIVANJE RAZINE ZNANJA UTVRĐIVANJE INTERESA ODREĐIVANJE POTREBA Jake strane učenika Što učenik već zna i može Što ga zanima Postojeća iskustva Načini na koje učenik najlakše uči Što ne zna i ne može Područja koja treba razviti

20 KORAK DRUGI- PLANIRANJE NASTAVNOG PROGRAMA I PODRŠKE

21 PROGRAMIRANJE PREMA HNOS-U
PRILAGOĐAVANJE I PROGRAMIRANJE PREMA HNOS-U Razred GLOBALNI (GODIŠNJI) PROGRAM - obvezan - ukratko opisuje koje ćemo teme svaki mjesec obraditi GLOBALNI (GODIŠNJI) PROGRAM-obvezan opisuje postignuća koja treba razviti kod učenika, dugoročne ciljeve Učenik s IOOP

22 PROGRAMIRANJE PREMA HNOS-U
PRILAGOĐAVANJE I PROGRAMIRANJE PREMA HNOS-U Razred MJESEČNI / TEMATSKI PROGRAM - obvezan - opisuje ciljeve, aktivnosti za učenike/ce, ključne pojmove, metode i postupke prilagodbe Učenik/ca s IOOP MJESEČNI / TEMATSKI PROGRAM - obvezan izdvaja ključne pojmove i obrazovna postignuća; ciljeve i aktivnosti za učenika/cu, opisuje neke ili sve načine prilagođavanja zadataka za učenika/cu

23 Primjer izgleda mjesečnog programa rada učenika s rješenjem o prilagođenom programu- čl.4
TEME Ključni pojmovi/ Obrazovna postignuća Razina znanja Ciljevi i aktivnosti Metode i postupci prilagodbe Praćenje Primjer izgleda mjesečnog programa rada učenika s rješenjem o individualiziranom pristupu- čl.4 TEME Ciljevi i aktivnosti Metode i postupci prilagodbe Praćenje

24 PROGRAMIRANJE PREMA HNOS-U
PRILAGOĐAVANJE I PROGRAMIRANJE PREMA HNOS-U Razred DNEVNE PRIPRAVE – prema odabiru zabilješke o tijeku sata, metodama, vremenskom trajanju, i ostalom što učitelj smatra važnim za izvedbu sata radni listići sredstva i pomagala Učenik/ca s IOOP DNEVNE PRIPRAVE – prema odabiru zabilješke o prilagođavanju radni listići slike, fotografije, kartice, materijali, tablice, prilagođeni zadatci, tekstovi, snimke ....

25 POSTUPCI PRILAGODBE PERCEPTIVNO PRILAGOĐAVANJE
- PRILAGODBA SREDSTAVA ZA PREDOČAVANJE - PRILAGODBA TISKA - PRILAGODBA PROSTORA ZA ČITANJE/PISANJE - RAZNI OBLICI ISTICANJA U TXT... SPOZNAJNO PRILAGOĐAVANJE - UVOĐENJE U POSTUPAK - PLANIRANJE TXT - SAŽIMANJE TXT - PRIMJENA SHEMA... GOVORNO PRILAGOĐAVANJE - PRILAGODBA IZRAŽAJNOSTI,RAZGOVIJETNOSTI, RAZUMLJIVOSTI.. PRILAGOĐAVANJE ZAHTJEVA - U ODNOSU NA SAMOSTALNOST - U ODNOSU NA VRIJEME RADA - U ODNOSU NA NAČIN RADA - U ODNOSU NA PROVJERAVANJE ITD....

26 KORAK TREĆI- PRAĆENJE I VREDNOVANJE

27 pojedinačno i grupno (Naputak o praćenju i ocjenjivanju učenika s teškoćama u razvoju u OŠ i SŠ, 1996.) usmeno ili pismeno uz prilagođavanje zahtjeva osobitostima učenika kontinuirano poticajno, motivirajuće za učenika promjenjivost programa u odnosu na uspjeh

28 UČENIKA USPOREĐUJEMO SA SAMIM SOBOM, A NE S DRUGIM UČENICIMA VREDNUJEMO GA PREMA NJEGOVOM PROGRAMU!

29 Program se treba temeljiti na SPOSOBNOSTIMA i JAKIM STRANAMA učenika,tek potom na ograničenjima
* USMJEREN NA DIJETE * FLEKSIBILAN *USMJEREN NA KONKRETNA ZNANJA I VJEŠTINE ***SMJERNICA- KOLIKO JE UČENIK USPJEŠAN?

30 Smisao izrade IOOP : potreba unapređenja potencijala učenika s ciljem povećanja uspješnosti njihove edukacije mijenjanje očekivanja socijalne sredine (učitelja, roditelja, učenika u razredu) prema učenicima s posebnim potrebama radi pružanja MAKSIMALNE POTPORE u njihovom napretku.

31 REALNE TEŠKOĆE BROJ DJECE U RAZREDU OBIMAN PROGRAM
NEDOVOLJNA EDUCIRANOST PREVIŠE PAPIROLOGIJE SLABA SURADNJA NERAZUMIJEVANJE OKOLINE

32 POMOĆ U RADU SADRŽAJNE I METODIČKE UPUTE ZA RAD S UČENICIMA S POSEBNIM O-O POTREBAMA ( HNOS – TEME (TOČKA 12.) TIMSKO MJESEČNO PLANIRANJE STRUČNO USAVRŠAVANJE UNAPREĐENJE SURADNJE U TIMU RAZREDNA KLIMA

33 DAROVITI UČENICI Članak 32. ZOOOSŠ
Škola je obvezna sustavno tijekom školske godine identificirati darovite učenike, raditi s njima po posebnome programu, pratiti njihov napredak te o tome sastaviti izvješće na temelju prosudbe školskog stručnog tima

34 „Odnosi se prema čovjeku onako kakav on jeste i on će ostati takav
„Odnosi se prema čovjeku onako kakav on jeste i on će ostati takav. Postupaj prema njemu onako kakav on može postati i kakav bi trebao biti i on će postati onakav kakav može i kakav bi trebao biti“ Goethe


Prenesi ppt "INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google