Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Nov pristop pri verficiranju Magnetno - induktivnih merilcev pretoka

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Nov pristop pri verficiranju Magnetno - induktivnih merilcev pretoka"— Zapis predstavitve:

1 Nov pristop pri verficiranju Magnetno - induktivnih merilcev pretoka

2 Siemens A&D Process Automation

3 A&D Procesna Avtomatizacija
Level Flow Temperature Capacitance Ultrasonic Radar Ultrasonic MID RPM VA Rack Head 2-wire PA Coriolis Field HART Pressure Positioners Panel Instruments Weighing Software  P / P P Electro pneumatic Process Controllers SIWAREX Components Process Device Manager Weigh Feeders Belt Scales Pneumatic Process Recorders

4 A&D Procesna Avtomatizacija
Gas Analytics Spectrometry Series 6 Rack FIDAMAT Mass Spec Laser Diode CALOMAT Series 6 Field OXYMAT AOTF ULTRAMAT 23 Gas Chromatography Liquid Analytics Exhausttester Maxum edition II SIPAN 32 Eex SIBENCH MicroSam SIPAN 34 E-BOX + A&D PI has increased its technology and product portfolio to a large extend with own developments and with acquisitions

5 A&D Procesna instrumentacija - Marketleader
Plinska kromatografija MicroSam Maxum edition II Nivo Ultrazvok Sitrans LR 400 Radar 24 GHz Inteligentni pnevmatski pozicionerji SIPART PS2

6 Potreba po verifikaciji
Zagotoviti dolgotrajno natančnost procesne merilne instrumentacije oz. merilnega sistema – /sistema merjenja pretoka/ – z minimalnimi stroški ter minimalnim posegom v proces.

7 Napake pri meritvah pretoka
Pomanjkljiva instalacija in ožičenje Nepravilna montaža Obloge na elektrodah Magnetni materiali v senzorju Vplivi ostalih el. instalacij Napake v pretvorniku Dolgoročna lezenja – staranje materialov, vplivi temperature, tlaka… Stabilnost napajalne napetosti

8 Kontrola meril Kontrole meril v skladu z nacionalnimi predpisi so sledeče: Prva (začetna) kontrola Kontrola v uporabi Izredna kontrola

9 Kontrola meril Kontrole izvajajo akreditirani organi na merilnih progah – npr. SIQ, slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, laboratorij VO-KA Ljubljana itd. Kontrole morajo biti v skladu z normativnimi dokumenti, za Slovenijo to pomeni da morajo biti v skladu z: Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere Navodilo o postopku redne overovitve meril Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti skladnosti za posamezne vrste meril

10 Verifikator Alternativna rešitev k postopku certificiranja
instrumentov na merilnih progah Verifikacija in certificiranje instrumenta na samem mestu delovanja

11 Verifikator - delovanje
Polje tuljave Vhod Test magnetnega polja tuljave Izolacijski test Simulacija pretoka 0,5 – 1 – 3 m/s Izhod Signal pretoka

12 Verifikator - delovanje
Verifikacija merilnega pretvornika: verifikator preveri kompletno delovanje elektronike, simulira vhodne signale pretoka senzorja proti pretvorniku, z merjenjem izhodnih signalov pretvornika pa izračuna natančnost glede na pre-definirane vrednosti. Verifikator simulira pretok treh različnih vrednosti: 0,5 m/s, 1,0 m/s in 3,0 m/s ter ugotavlja: Natančnost tokovnega in frekvenčnega izhoda Preveri prenosno funkcijo med vhodom in izhodom lineranost signala »offset« signala ojačanje signala.

13 Verifikator - delovanje
Izolacijski test merilca pretoka preverja celotno delovanje senzorja in pretvornika. Zagotavlja, da na signal generiran v senzorju ni zunanjih vplivov. Verifikator generira visokonapetostne motnje in preverja motnje signala senzorja proti pretvorniku. Z generacijo dinamičnih motenj preverja imuniteto pretvornika na šum. EMC vplivi na signal senzorja Vlažnost v senzorju Nabiranje neprevodnih oblog na elektrodah senzorja Ozemljitev, oklopljenost kablov ter kabelske povezave

14 Verifikator - delovanje
Testiranje senzorjevega magnetizma obsega testiranje magnetnega polja tuljave, ki ga izvede s primerjanjem prvotnega magnetizma zapisanga v posebni enoti SENSORPROM® v katerem so podatki o prvi kalibraciji na testni progi tovarne. Verifikator testira: Magnetno dinamično obnašanje Električne povezave do tuljave Električno stanje same tuljave.

15 Verifikator - prednosti
Vsi testi so izvedeni avtomatsko, verifikator pa zanje porabi 3 x 15 minut. V primerjavi z demontažo, transportom in testiranjem na testirnih progah je ta čas – in seveda strošek izjemno majhen. V Veliki Britaniji je verifikator akreditiran kot uradni merilni instrument za certificiranje merilcev pretoka na vodovodih/uradna rekalibracija »UKAS acredited calibration laboratory«. Siemens pripravlja plan razširitve akreditacije za celotno EU.

16 Verifikator - prednosti
Water Institute center (WRc) vodilni neodvisni raziskovalni inštitut za testiranje in vrednotenje instrumentacije SIREP-WIB-EXERA formalno priznana organizacija s strani EOTC “European Organisation for testing and certification” za mednarodno evaluacijo

17 Verifikator - prednosti
zagotavlja natančno delovanje instrumentacije/sistema ob verifikaciji/certificiranju ni motenj v procesih odpadejo stroški montaže/demontaže, transporta, izpada proizvodnje preverjenje novih instalacij ( UK WaterBoards) učinkovito servisno orodje (senzor/pretvornik)

18 Verifikator - poročilo

19 Matej Kupljenik Siemens d.o.o. Bratislvaska 5 1000 Ljubljana Tel Fax GSM


Prenesi ppt "Nov pristop pri verficiranju Magnetno - induktivnih merilcev pretoka"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google