Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

ETIOPIJA.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "ETIOPIJA."— Zapis predstavitve:

1 ETIOPIJA

2 LEGA LEŽI: - v SV Afriki MEJI NA: - S na Eritrejo - SV na Džibuti
- V na Somalijo - J na Kenijo - Z in SZ na Sudan LEGA

3 OSNOVNI PODATKI Uradni jezik amharščina Glavno mesto Adis Abeba
Površina  - Skupno  - % vode 26. na svetu km² 0,7% Prebivalstvo  - Skupno (leto)  - Gostota 16. na svetu /km² Valuta etiopski bir Državna himna Korakaj naprej, draga mati Etiopija Nacionalna klicna koda 251

4 POVRŠJE Etiopsko višavje planota Ogaden ETIOPSKO VIŠAVJE:
prevladujejo visoke planote ( m nad morjem) v katere so reke zarezale soteske do 2000m globoko - nad njim se dvigajo bazaltni platoji in ugasli ognjeniki Etiopski tektonski jarek ETIOPSKI TEKSTONSKI JAREK: se rezteza preko Etiopskega višavaja - preseka ga na: - višji zahodni del, ki se prek obsežnih hribovij spušča proti kotlini ob Belem Nilu - nižji vzhodni del, sespušča proti jarku in Danakilski kotlini V Etiopskem jarku so številna slana jezera, delujoči ognjeniki in vroči izviri, kar priča o zelo živahnih tektonskih premiki.

5 POVRŠJE Severovzhodni del Etiopije obsega Danakilsko kotlino in tektonsko ugreznjeni del Etiopskega tektonskega jarka, ki se tu združi z Rdečemorskim tektonskim jarkom. Na skrajnem jugovzhodu je planota Ogaden na okoli 500 m nadmorske višine.

6 Omo - največji pritok jezera Tukana
VODE POMEMBNE REKE: - Modri Nil (1460km) - Shebele (1820 km) - Awash (1200km) izvira iz jezera Tana ena izmed največjih rek v JV priteče iz Etiopskega višavja V Etiopskem tektonskem jarku in v Danakilski kotlini so številna slana jezera brez odtoka v morje. Omo - največji pritok jezera Tukana

7 TLA IN RASTJE Prizadeta od erozije
TLA: - rodovitna so na Etiopskem višavju - v Danakilski kotline je slana puščavska prst - savanska tla so na Somalskem višavju in na Z Etiopije RASTJE: - na Somalskem višavju je nizkotravna savana - v Danakilski kotlini prehaja savana v puščavo 4620 m – Ras Dashen 4000 m 3000 m – gozdna meja 2000 m Gojijo: proso, kavo, tobak, bombaž, arašide Na 1800 m – tropski gozd Med 2000 m do 3000 m – polja (včasih gorski gozd) Nad 3000 m – pašniki 1000 m ETIOPSKO VIŠAVJE

8 PODNEBJE Letne čase določa menjavanje deževnih in sušnih obdobij.
V Danakilski kotlini puščavsko pod. (zelo visoke temperature - nad 50° C in malo padavin pod 200 mm) Na višavju je podnebje tropsko. Višavje dobi precej padavin največ od junija do septembra vlažni pasati

9 GOSPODARSTVO TURIZEM RUDNA BOGASTVA KMETIJSTVO INDUSTRIJA GOZDARSTVO

10 KMETIJSTVO S kmetistvom se uvarja 80% ljudi.
Etiopija ima: - 12,5 mili. hektarjev njiv (11% ) - 22,7 mili. hektarjev travnikov in pašnikov (20%) Na višavju prevladujejo majhne kmetije. Pridelujejo: tef, koruzo, sirek, ječmen, proso, krompir in arašide Gojijo: - govedo, koze in konje, - za prodajo pa kavo( ton) - bombaž in oljnice Na jugu je poglavitna dejavnost živinoreja - govedoreja - ovčjereja V puščavskem svetu na SV pa redijo predvsem koze in kamele.

11 GOZDARSTVO ima 15 milijonov hektarov gozdov (13% površine),
v težko dostopnih gorskih dolinah in na JZ, na lahko dostopnih mestih pa je gozd izkrčen in degradiran, večino prebivalstva edini vir kurjave.

12 RUDNA BOGASTVA Zaenkrat so našli samo nekaj rudnega bogastva.
Pridobivajo: - kuhinjsko sol iz slanih jezer – Danakilska kotlina - zlato - pokrajina Sidamo na jugu - platino na zahodu - Yubdo

13 INDUSTRIJA Je skromno razvita, namenjena samo domačemu trgu. Zaposljuje manj kot 2% delovne sile in prispeva ok. 8% bruto domačega proizvoda. Večina industrij je v Adis Abebi in Dire Dawi. Poglavitne panoge so: - tekstilna, živilska ind. (sladkor, rastlinska olja, brezalkoholne pijače), - usnajrska, obutvena, tobačna industrija in industrija gradbenega materiala.

14 TURIZEM Turizem je slabo izkoriščen, vendar pa ima velike možnosti za razvoj turizma: - slikovita pokrajina - kulturne znamenitosti - narodni parki Za okrepitev turizma v Etiopiji pomanjkanje prometne in turistične infrastrukture. Na leto pride samo tujih turistov.

15 PROMET Cestni promet: cest je km = 15% asfaltiranih Najpomembnejše so ceste Adis Abeba – Asmara (759 km), Dese – Džibuti (523 km) in Adis Abeba – kenijska meja (801 km). Železniški promet: 782 km dolga etiopsko – džibutijska železniška proga Ladijski promet Letalski promet: Mednarodni letališči sta Adis Abeba in Dire Dawa, imajo pa še 29 manjših letališč.

16 PREBIVALSTVO Število prebivalcev se po katastrofalnih sušah in lakoti ( ter 1984) zelo hitro povečuje, še posebej v mestih. Imajo osnovni jezik amharščina, imajo pa še več kot 70 jezikov in 200 narečij Etnične skupine: - Amharci v osrednjem delu Etiopskega višavje, govorijo amharsko in uporabljajo posebno amharsko pisavo - Oromi V vzhodnih in južnih delih višavja Tigraji v severnem delu višavja - Guragi južno od Adis Abeba - Somalci v Ogadenu - Sidamoji na jugozahodu - Afariji v Danakilski kotlini V nižjih legah na zahodu pa živijo še ljudska, ki se rasno, jezikovno in kulturno zelo razlikujejo od drugih prebivalcev Etiopije.

17 VERA Po veroizpovediso prebivalci: - etiopski kristjani
- sunitski muslimani - tradicionalna verstev - katoličani - protestanti Pomembno kulturno vlogo ima etiopska pravoslavna cerkev, ki je se je osamosvojila leta Pripadajo ji Amherci in Tigraji ter del Oromov. Muslimanstvo je na vzhodu in jugovzhodu.

18 POSELITEV Okoli 70 % prebivalcev živi na višavju. Tam je gostota prebivalcev/km², na najbolj ugodnih območjih pa preb./km². Največja zgostitev je na območju mest še posebej v Adis Abebe, tja je usmerjen močan tok priseljencev s podeželja – veliko barakarska naselja. Ko se je prebivalstvo preveč naselilo so jih nasilno preseljevali na redko poseljene, nižje dele na jugozahodu. Preselili so okoli ljudi.

19 PRAZNIKI Datum Slovensko ime Krajevno ime 7. januar pravoslavni božič
19. januar praznik treh kraljev Timket 2. februar praznik žrtvovanja Eid-ul-Adha 2. marec bitka pri Adovi 12. april pravoslavni velikonočni ponedeljek 25. april koptski dobri petek 2. maj mulud Mulud 5. maj dan rodoljubov 28. maj konec vojaškega vladanja 11. september etiopsko/koptsko novo leto 27. september praznik pravega križa 14. november konec ramadama Eid-al-Fitr

20 ZGODOVINA - Leta vojaška uporniška skupina Derg odstavila cesarja Hajla Selasija I. in ustanovila socialistično državo. - Leta vojaški režim je zaradi krvavega državnega udara, uporov, velikih suš, lakot in velikega števila beguncev strla zveza uporniških sil, Etiopska ljudska revolucionarna demokratična fronta - Leta so sprejeli ustavo - Leta so bile prve večstrankarske volitve., - - Leta Obmejna vojna z nekdanjo odcepljeno etiopsko deželo Eritrejo, je prizadela državno gospodarstvo

21 ZANIMIVOSTI 1. Adis Abeba~ nova roža
2. Tri do štiri milijone let so stare kosti tako imenovane Lucy, ki so jih našli leta 1974 v dolini Avaš (Awash) na etiopskih tleh, in spadajo med najstarejša okostja hominidov. 3. 1,7 miliona ljudi je okuženih z Aids-om. 4. Zaradi spopada z Eritrejo je Etiopija postala ena naj siromašnejših držav na svetu. 5. Jezero Tana je eno najpomembnejših jezer, saj iz nje črparjo vodo za skoraj vso Afriko

22 LITERATURA IN VIRI INTERNET: - si.wikipedia.org/wiki/Etiopija
- - travel.over.net/svet/drzave/index.php?id=38 KNJIGE: - dežele in ljudje: Afrika južno od Sahare

23 KONEC


Prenesi ppt "ETIOPIJA."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google