Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Dr. Samo Rugelj samo@umco.si 21. maj, 2014 NEKAJ PREMISLEKOV O VREDNOTENJU KAKOVOSTI KNJIG ZA ODRASLE NA SLOVENSKEM dr. Samo Rugelj samo@umco.si 21. maj,

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Dr. Samo Rugelj samo@umco.si 21. maj, 2014 NEKAJ PREMISLEKOV O VREDNOTENJU KAKOVOSTI KNJIG ZA ODRASLE NA SLOVENSKEM dr. Samo Rugelj samo@umco.si 21. maj,"— Zapis predstavitve:

1 dr. Samo Rugelj samo@umco.si 21. maj, 2014
NEKAJ PREMISLEKOV O VREDNOTENJU KAKOVOSTI KNJIG ZA ODRASLE NA SLOVENSKEM dr. Samo Rugelj 21. maj, 2014

2 Potrebnost tega projekta
Projekt vrednotenja knjig za odrasle vidim pozitivno zaradi: Odsotnost založniških standardov, o katerih debata teče že dolgo, vendar ni premika, Pri nakupu gradiva s strani knjižnic gre za plasma javnega denarja, Povratna informacija knjižničarjem in založnikom, Povratna informacija bralcem, Izhajanje iz izkušenj pri vrednotenju mladinske književnosti.

3 Izkušnje vrednotenje mladinske literature
Razvijanje projekta traja približno desetletje Obseg projekta; približno 1000 knjižnih naslovov letno Težavnost projekta vrednotenje mladinske literature v primerjavi z vrednotenjem literature za odrasle: - pomembnost za vzgojo bralcev; večja - raznovrstnost literature; manjša - obseg knjig; manjši - število založnikov; manjše - težavnost ocenjevanih knjig; manjša Vpliv projekta - moralni; vse večji - materialni; pod vprašajem

4 “Študijski” primer Situacija: Knjigometer na internetni strani MKL
Obravnavali bomo knjige s seznama “pogrešljivih” knjig 1. “vrsta” knjig: svetovno znani avtor A; knjige so izšle pri manj cenjeni slovenski založbi X 2. “vrsta” knjig: neznana avtorica B; knjige so izšle pri visoko cenjeni založbi Y Gre torej za dve seriji knjig (serije knjig kot “problem”) Število knjig, ki so na voljo v splošnih knjižnicah: - knjige avtorja A se v splošnih knjižnicah nahajajo v številkah okoli deset izvodov - knjige avtorice B se v splošnih knjižnicah nahajajo v nakladah okoli 150 izvodov

5 “Študijski” primer, nadaljevanje
Knjige avtorja A in založbe X so bile torej že skozi splošno stališče o tej založbi spoznane za pogrešljive, kar so pri svoji nabavni politiki upoštevale tudi knjižnice, To pa se ni zgodilo pri knjigah avtorice B in založbe Y Še več; število knjig avtorice B je večje, kot je denimo: - povprečno število odkupljenih knjig s subvencijo JAK - precej večje, kot je povprečno število odkupljenih neleposlovnih knjig za odrasle - tudi večje kot je število knjig v primerjavi s knjigo za otroke domačega avtorja, ki je na seznamu priporočljivo (izid pri manjši založbi)

6 “Študijski” primer, zaključek
Pogrešljive knjige so bile v prvem primeru dejansko pogrešljive, v drugem pa ne, To pomeni, da je bilo vrednotenje sicer opravljeno, ni pa se odrazilo v praksi. Zakaj se je to zgodilo? - dinamika ocenjevanje vs izid knjige, - moč blagovne znamke založbe vs moč avtorja, - “komercialni” pritisk založbe vs brez pritiska založbe Kaj je v tem primeru sploh praktični smisel tovrstnega vrednotenja? Kaj to pomeni za vrednotenje knjig za odrasle?

7 Vrednotenje knjig za odrasle
Stanje Število knjig za odrasle; približno 3x večje od števila knjig za otroke in mladino Obseg knjig za odrasle (količina besedila); knjige za odrasle imajo lahko več 10x večji obseg besedila, Zahtevnost knjig za odrasle; te so v določenih primerih neprimerljivo zahtevnejše od otroške/mladinske literature, kar otežuje pregled, Zahtevnost v povezavi s specializiranostjo; nekatere knjige za odrasle lahko vsebinsko ocenjujejo zgolj specializirane osebe (osebni primer iz filmske teorije), Večje število založnikov kot pri “mladinskih” knjigah; večje število založnikov z manjšim številom naslovov, kar otežuje oceno glede na založbo

8 Predpogoji za kakovostno izvedbo projekta
Ustrezen kader za komisije (kako velik angažma kako velikega števila ljudi), Celovit pregled izidov; vse knjige ne pridejo do vseh knjižnic, logistika teh knjig itn. Smotrno prevzemanje in povzemanje tujih praks; glede na potencial in prakso našega kulturnega okolja (primer Nizozemske, kjer ima centralna distribucijska hiša za kratke recenzije knjig najetih preko 200 ljudi), Časovnica vrednotenja glede na izide v povezavi z izsledki pri vrednotenju mladinske literature.

9 Izzivi projekta Merila vrednotenja, glede na segmente knjig (osebne izkušnje), Sestava komisije (vrednotenje kakovosti vsebine in kakovosti forme), Financiranje projekta, komisije itn., Celovito zajemanje celotne knjižne produkcije, Implementacija projekta v prakso.

10 Sklep Razvijanje projekta v vseh segmentih, od logistike do meril,
Optimizacija projekta vrednotenja mladinske literature in njegova implementacija v prakso, Postopno uvajanje po posameznih segmentih, denimo najprej zgolj leposlovje ali celo zgolj domače leposlovje, Zastavljeno naj bo v svojem okviru izvedeno kakovostno, da ne bo predvsem samo sebi namen.


Prenesi ppt "Dr. Samo Rugelj samo@umco.si 21. maj, 2014 NEKAJ PREMISLEKOV O VREDNOTENJU KAKOVOSTI KNJIG ZA ODRASLE NA SLOVENSKEM dr. Samo Rugelj samo@umco.si 21. maj,"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google