Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Ocena rasti BDP Bojan Ivanc, CFA, CAIA, vodja analitske skupine SKEP GZS Ljubljana, 2. junij 2014.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Ocena rasti BDP Bojan Ivanc, CFA, CAIA, vodja analitske skupine SKEP GZS Ljubljana, 2. junij 2014."— Zapis predstavitve:

1 Ocena rasti BDP Bojan Ivanc, CFA, CAIA, vodja analitske skupine SKEP GZS
Ljubljana, 2. junij 2014

2 Potek predstavitve Tekoča gospodarska gibanja
Anketa gospodarskih družb Aktualna napoved gospodarskih gibanj

3 Slovenija – aktualna gibanja (1)
Oživljanje BDP od zadnjega četrtletja 2013 naprej (nizka osnova, močan EUR) Izvoz blaga in storitev (1. čet. 2014/ 1. čet. 2013) +4,7% Izvoz blaga in storitev (1. čet. 2014/ 1. čet. 2013) +2,3% Investicije (1. čet. 2014/ 1. čet. 2013) Gradbena dela +37% (stavbe +4,0%, inženirski objekti +55%)

4 Slovenija – aktualna gibanja (2)
Industrija (1. čet. 2014/ 1. čet. 2013) +1,7% Proizv. nekovin. mineralnih izdelkov +16,3% Predelava lesa +18% Proizvodnja električnih naprav +11,0% Proizvodnja oblačil -18,9% Trgovina (1. čet. 2014/ 1. čet. 2013) -0,9% (realno) Turizem (1. čet. 2014/ 1. čet. 2013) ; prihodi (+1,1 %), prenočitve (-2%); domači (-3,4%)

5 Slovenija – aktualna gibanja (3)
Zadolževanje – raste (predfinanciranja, dokap. bank, DUTB, tekoč primanjkljaj) Cena tekočega zadolževanja - nižja donosi od 6,7% (oktober 2013) na 3,5% (maj 2014) Stroški zadolževanja zaradi višje osnove rastejo 10 % manjše število pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi 512 začetih stečajev v I-IV 2014 (+170%) Brezposelnost 10,1%-ILO, +4,1% (1. čet. 2014/ 1. čet. 2013) Delovno aktivno prebivalstvo -0,6% (1. čet. 2014/ 1. čet. 2013)

6 Anketa gospodarskih družb maj 2014 (1)

7 Anketa gospodarskih družb maj 2014 (2)

8 Anketa gospodarskih družb maj 2014 (3)
Glavna tveganja: Šibko domače povpraševanje (41,5 %) Nedostopnost finančnih virov (30,3 %) Rusko-ukrajinski konflikt (10,0 %) Manjša podjetja so bolj izpostavljena šibkemu domačemu povpraševanju in nedostopnosti finančnih virov

9 Aktualna napoved SKEP GZS
Šibka rast BDP; 0,3% v 2014 in 1,2% v 2015 Ugodna izvozna dinamika na trgih EU Rast investicij (nizka osnova, iztek finančne perspektive) Krčenje potrošnje (sentiment) Padec v državni potrošnji, vendar še vedno 4,3-% javno-finančni primanjkljaj Preobrat pri brezposelnosti šele v 2015 Nizka inflacija (učinek močnega EUR)

10 Tveganja pri napovedi izvozni trgi bivše Jugoslavije, negativna valutna razmerja in sankcije proti Rusiji Vseevropski stresni testi in potrebe po dokapitalizaciji bank Hitrost pri poslovnem in finančnem prestrukturiranju gospodarstva

11 Kaj bo pomembneje spodbujalo rast: izvoz ali domača potrošnja?
Napoved za leto 2014 Evrop. komisija OECD UMAR GZS BDP +0,8% +0,3% +0,5% Zasebna potrošnja +0,2% -1,7% -0,4% -0,5% Državna potrošnja +0,1% -1,8% -1,5% -1,6% Investicije +2,7% -2,6% +1,0% Izvoz +3,9% +4,0% +4,2% Uvoz +2,2% +3,5% +3,4% Neto izvoz 0,0% 1,8% 0,7% 0,6%


Prenesi ppt "Ocena rasti BDP Bojan Ivanc, CFA, CAIA, vodja analitske skupine SKEP GZS Ljubljana, 2. junij 2014."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google