Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Kako nastane zemljevid

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Kako nastane zemljevid"— Zapis predstavitve:

1 Kako nastane zemljevid
Mojca Pozvek, prof.

2 Kako so nastali zemljevidi?
Nimaš več daleč, pred sončnim zahodom boš tam. Glej, narisal ti bom pot. Še danes bi moral priti do Jeruzalema, jaz pa pojma nimam kje sem. Zakaj si tako zamišljen, popotnik? Mojca Pozvek, prof.

3 Antični (rimski) zemljevid
Kaj pa kasneje? Zemljevidi so postajali vedno natančnejši. Pri določanju lege krajev smo si pomagali z lego sonca. Antični (rimski) zemljevid Mojca Pozvek, prof.

4 Zemljevid na živalski koži
Zemljevide so najprej risali na živalske kože in tkanino, da so bili lažji za prenašanje. Zemljevid na živalski koži Mojca Pozvek, prof.

5 Star zemljevid na papirju: Gorski Kotar
Šele kasneje smo začeli zemljevide risati na papir. Star zemljevid na papirju: Gorski Kotar Mojca Pozvek, prof.

6 In danes? Danes izdelujejo zemljevide strokovnjaki s pomočjo letalskih fotografij in računalnikov. Mojca Pozvek, prof.

7 Letalska fotografija To je fotografija posneta iz letala.
Opazujemo: barve, oblike, velikosti in sence. Letalska fotografija je osnova za izdelavo zemljevida, ki ga naredijo kartografi. Mojca Pozvek, prof.

8 Mojca Pozvek, prof.

9 Mojca Pozvek, prof.

10 Načrt Načrt kraja je neke vrste zemljevid. Pravimo mu tudi karta.
Na načrtih naselij so prikazani: površje in vode stavbe ulice in ceste z napisi Mojca Pozvek, prof.

11 Mojca Pozvek, prof.

12 Zemljevid Zemljevid prikazuje velike dele zemeljske površine.
merilo Zemljevid prikazuje velike dele zemeljske površine. Na zemljevidu vidimo: obliko zemeljske površine, vode, mesta in ceste. Imamo zelo različne vrste zemljevidov. Mojca Pozvek, prof.

13 Zemljevid onesnaženosti okolja
legenda Mojca Pozvek, prof.

14 Zemljevid padavin Mojca Pozvek, prof.

15 Zemljevid površja in krajev
Mojca Pozvek, prof.

16 Zemljevid prebivalstva
Mojca Pozvek, prof.

17 Ugotovi podobnosti in razlike
1. 2. 3. 4. Mojca Pozvek, prof.

18 Včasih smo zemljevide s seboj nosili zvite, danes pa so zbrani v posebni knjigi, ki jo imenujete ATLAS. Mojca Pozvek, prof.

19 Pa poiščimo karto Ljubljane.(klik)
Zemljevidi pa so lahko zbrani tudi na Internetu ali na zgoščenki, ki jo gledamo s pomočjo računalnika. To pa danes imenujemo Interaktivni atlas. Pa poiščimo karto Ljubljane.(klik) Mojca Pozvek, prof.

20 Odgovori na vprašanja Kaj je letalska fotografija?
Kakšni so videti kraji in stavbe na njej? Kakšen posnetek lahko danes nadomesti letalsko fotografijo? Kdo oblikuje načrte in zemljevide? Kaj mora upoštevati pri oblikovanju? Kaj je legenda in zakaj je pomembna? Kaj je bistvena razlika med zemljevidom in načrtom nekega kraja? Kaj je atlas? Mojca Pozvek, prof.

21 Zemljevid ali načrt? Poleti bosta iz Anglije pripotovala v Slovenijo
Mike in njegova žena Kate. Prebivala bosta v Ljubljani. Kaj bosta Mike in Kate potrebovala za orientacijo: zemljevid Slovenije ali karto Ljubljane? Utemelji. Mojca Pozvek, prof.

22 Samostojno delo: ura: Na učnem listu sta zabavni nalogi: križanka in labirint. Reši ju. ura: Na učnem listu “Zemljevidi in načrti” dopolni manjkajoče besede in list nalepi v zvezek. Mojca Pozvek, prof.

23 Zanimive povezave Karta Ljubljane Google-satelitski_zemljevidi
Mojca Pozvek, prof.

24 snovi in nikakor ne nadomestijo same učne priprave. M. Pozvek
Opomba: Slike so last avtorjev, moja vloga je bila le v zbiranju in prirejanju gradiv za osnovnošolsko uporabo. Diapozitivi so zgolj dopolnilo pri pridobivanju učne snovi in nikakor ne nadomestijo same učne priprave. M. Pozvek Ljubljana, 09. junij 2008 Mojca Pozvek, prof.


Prenesi ppt "Kako nastane zemljevid"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google