Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Politični odnosi med Slovenijo in Hrvaško

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Politični odnosi med Slovenijo in Hrvaško"— Zapis predstavitve:

1 Politični odnosi med Slovenijo in Hrvaško
Balkansko breme in perspektive evropskega koncepta dobrega sosedstva

2 Skupni interesi Podobna nacionalna zgodovina, izkušnje graditve nacije brez nacionalne države (Hrochov model) Tradicionalno zgodovinsko zavezništvo Odnosi do Italije (zavarovanje Ossimskega paketa, predvsem pa Rimskega sporazuma) Skupni interesi na Balkanu

3 Poglavitne razlike med tranzicijskimi modeli
Slovenski vzorec “pogodbene tranzicije” Graditev pluralističnega večstrankarskega modela Stara elita se je reproducirala Hrvaški “kapitulantski” vzorec zamenjave oblasti Model ene dominantne politične stranke se še vedno perpetuira Graditev “nove nacionalne elite”

4 Temeljne razlike med političnimi in družbenimi sistemi
Ravnovesje političnih moči v Sloveniji Relativno nizka socialna stratifikacija Slovenska družba je bolj podobna socialnim državam “stare” Evrope kot pa družbam “nove Evrope” Politična dominacija in tradicija miselnosti “vse ali nič” Izjemna socialna stratifikacija Hrvaška kot najbolj radikalen primer “novoevropske” družbe v Mitteleuropi

5 Evropski model dobrega sosedstva
Skupne politične vrednote (vladavina prava, ekonomske svoboščine, enakomeren trajnostni razvoj) Skupni interesi Vzpostavljanje kompromisa Spoštovanje doseženih sporazumov (Pacta sunt servanda)

6 Medsebojni problemi Vprašanje meje, predvsem na morju (s tem povezano tudi vprašanje zaščitene ribiško-ekološke cone na Jadranu) Vprašanje deviznih vlog hrvaških varčevalcev v Ljubljanski banki Vprašanje NEK

7 Obdobja v hrvaški politiki in obdobja medsebojnih odnosov
predpluralistično obdobje nacionalne enotnosti – predkonfliktno obdobje meddržavnih odnosov obdobje močne avtoritarne oblasti in šibke demokratske opozicije – začetek konfliktnega značaja medsebojnih odnosov obdobje šibke demokratične oblasti in protidemokratske opozicije – prvič pripravljenost na kompromis, pomanjkanje moči za uveljavitev sporazuma

8 Današnje stanje na Hrvaškem
Demokratična opozicija ne bo obstruirala proeuropske politike manjšinske vlade Ne glede na dominantno miselnost tuđmanovskega nacionalističnega gibanja se Sanaderjeva administracija do sedaj obnašala proevropsko Perspektiva medsebojnih odnosov je odvisna od nadaljnje evropeizacije Hrvaške

9 Slovenska stran in odprta vprašanja
Slovenska politika po maju 2004 dobi nove obveznosti glede Balkana Napačno prepričanje da članstvo v EU samo po sebi pomeni izboljšanje pogajalske pozicije Slovenski temeljni interes – evropeizacija Hrvaške in čim prejšnji začetek hrvaških pogajanj o članstvu v EU

10 Realne šanse za hrvaško napredovanje
Sanaderjeva vlada je v 6-mesečnem obdobju ustvarila več kot bi to uspelo levo-liberalni koaliciji Kandidatura, ne pa začetek scrininga in pogajanj, je verjetno maksimum kar Hrvaška lahko dobi na Svetu EU

11 Realne ovire Volitve za EP, nova EK
Soočanje EU s posledicami velike širitve in nepripravljenost nekaterih novih članic Pomanjkanje koncepta nadaljnje širitve EU Pomanjkanje politike EU do zahodnega Balkana Turška “evropska perspektiva”

12 Možne posledice ustavljanja približevanja Hrvaške EU
Krepitev evrofobnih in evroskeptičnih političnih opcij na Hrvaškem Možnost predčasnih volitvev in obnove notranjih odnosov kot v obdobju Okrepljen nacionalizem na Hrvaškem v današnjih okoliščinah bi bil vsmerjen predvsem zoper Slovenijo


Prenesi ppt "Politični odnosi med Slovenijo in Hrvaško"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google