Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Trendi razvoja transformativne mediacije

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Trendi razvoja transformativne mediacije"— Zapis predstavitve:

1 Trendi razvoja transformativne mediacije
Marko Iršič, MA © Marko Iršič, 2013

2 Trendi razvoja transformativne mediacije
Kaj je transformativna mediacija Kratka zgodovina transformativne mediacije v svetu Razvoj transformativne mediacije v Sloveniji Nadaljnji načrti za razvoj in krepitev transformativne mediacije v Evropi © Marko Iršič, 2013

3 Konflikt je kriza v medosebni interakciji
© Marko Iršič, 2013

4 Začarani krog konflikta Bush & Folger, 2011
Šibkost Negativno, destruktivno, odtujujoče, demonizirajoče Osredotočenost nase © Marko Iršič, 2010 © Marko Iršič, 2013 4

5 Šibkost in osredotočenost nase
Nemiren Zbegan ali zmeden Prestrašen Neorganiziran Negotov Samozaščitniški Defenziven Sumničav Nesposoben opustiti svoj zorni kot © Marko Iršič, 2013

6 Čarobni krog konflikta Bush & Folger, 2011
Moč Pozitivno, konstruktivno, povezujoče, humanizirajoče Odzivnost © Marko Iršič, 2010 © Marko Iršič, 2013 6

7 Transformacija konflikta Bush & Folger, 2011
Pozitivno, konstruktivno, povezujoče, humanizirajoče Opolnomočenje Šibkost Moč Priznavanje Osredotočenost nase Odzivnost Negativno, destruktivno, odtujujoče, demonizirajoče © Marko Iršič, 2010 © Marko Iršič, 2013 7

8 Pristop/način dela v praksi
Namen usmerja prakso Pogled na konflikt Pristop/način dela v praksi © Marko Iršič, 2013

9 Transformativna mediacija Facilitativna mediacija
Evaluativna mediacija Cilj Opolnomočenje in priznavanje udeležencev Rešitev konflikta/problema Poravnava Vloga mediatorja Podpira proces komunikacije med udeležencema Nevtralna glede izida, vsebine ter poteka mediacije Vodi/usmerja postopek reševanja konflikta Nevtralna glede izida in vsebine mediacije Usmerja pogajanja in posreduje relevantne informacije ter daje predloge za rešitev Nevtralna glede izida mediacije Pogled na konflikt Dolgotrajna situacija v nekem odnosu Kratkoročni medosebni problem, ki ga je potrebno rešiti Tehnično ali pravno težje rešljivo vprašanje Fokus Naravnanost, interesi in stvarna vsebina Stvarna vsebina in interesi Stvarna vsebina Čustva Integralni del procesa Pomembna, a lahko ovirajo proces Ovira za postopek Merilo uspeha Premiki v smeri opolnomočenja in priznavanja Razrešitev spora oz. konflikta © Marko Iršič, 2013

10 Transformativna mediacija ...
... je proces, v katerem tretja stran sodeluje s strankami v konfliktu, da bi jim pomagala spremeniti kakovost njihove konfliktne interakcije od negativne in destruktivne k pozitivni in konstruktivni, ob tem ko se pogovarjajo o sporni zadevi ter možnostih za rešitev. © Marko Iršič, 2013

11 Cilji mediacije Pomoč pri spreminjanju konflikte interakcije iz
negativne in destruktivne v pozitivno in konstruktivno s spodbujanjem oz. podpiranjem: premikov v opolnomočenju in premikov v priznavanju. © Marko Iršič, 2013

12 Kaj pa rešitev? Rešitev ni mediatorjev cilj
Če se mediator forkusira na rešitev lahko spregleda priložnosti za opolnomočenje in priznavanje Rešitev (ali poravnava) lahko je ali pa tudi ni cilj strank Stranke kot uspešno razrešitev razumejo več kot le rešitev ali nekaj drugega kot rešitev Rešitev ali poravnava je ena od možnih posledic bolj konstruktivne interakcije © Marko Iršič, 2013

13 Stranke se lahko prostovoljno odločijo in zaključijo, ter so zadovoljne z mediacijo z večjim zavedanjem glede možnosti in spoznanji glede odnosa, ne da bi se strinjale oz. prišle do rešitve ali celo nadaljujejo reševanje konflikta drugje (npr na sodišču, na terapiji…) Če mediatorji dobro opravijo svoje delo, je verjetno, da bodo stranke same našle zanje sprejemljivo rešitev, če le-ta obstaja. Rešitev ali poravnava ostaja jasna možnost, ni pa edini izid, ki bi ga mediator zasledoval ali edino merilo za uspeh. © Marko Iršič, 2013

14 Zgodovina Transformativne mediacije
1994 – Knjiga Obljuba mediacije – Razreševanje konfliktov z opolnomočenjem in priznavanjem 1999 – Ustanovljen Institute for the Study of Conflict Transformation 2005 – Obljuba Mediacije – Transformativni pristop k obvladovanju konfliktov © Marko Iršič, 2013

15 Dobri odnosi z določenimi spornimi vprašanji.
Proaktivna mediacija Preventivna mediacija Kurativna mediacija Dobri odnosi z določenimi spornimi vprašanji. Odnosi, v katerih so prisotni težji konflikti, lahko tudi na robu prekinitve. Odnosi, kjer je že prišlo do hujših negativnih posledic konfliktov ali celo prekinitve odnosa. Namen: izboljšanje odnosa in sodelovanja v že dobrih (osebnih ali poklicnih) odnosih. Namen: urejanje spornih vprašanj in preprečitev zaostrovanja konflikta in/ali prekinitve odnosa. Namen: odpravljanje posledic konflikta oz. urejanje razmerij ob prekinitvi odnosa. © Marko Iršič, 2013

16 Razvoj Transformativne mediacije v Sloveniji - I
2003 Ustanovljen zavod Rakmo 2006 Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov 2007 Začetek programa Proaktivna družinska mediacija 2009 Začetek programa Proaktivna mediacija v podjetjih 2010 Prevod knjige: Obljuba Mediacije in ustanovitev Slovenskega združenja za transformativno mediacijo 2011 – Prvi Mednarodni kongres o transformativni mediaciji v Ljubljani Glavni govornik Dr. Joseph Folger © Marko Iršič, 2013

17 Umestitev Slovenije na zemljevid Transformativne mediacije
© Marko Iršič, 2013

18 Razvoj Transformativne mediacije v Sloveniji - II
Prevod knige: Obljuba mediacije – Transformativni pristop k obvladovanju konfliktov 2011 – Pobuda za Evropsko mrežo transformativnih mediatorjev 2012 – Organizirano mednarodno usposabljan je za transformativne mediatorje v Portorožu 2013 – Organizirano mednarodno usposabljan je za transformativne mediatorje v Ljubljani 2013 – Registrirano Evropsko združenje za transformativno mediacijo © Marko Iršič, 2013

19 Vpliv na mediacijo v Evropi
Zanimanje za proaktivno družinsko mediacijo v drugih evropskih državah Krepitev razvoja transformativne mediacije v drugih Evropskih državah Zanimanje za usposabljanje na področju transformativne mediacije Povezovanje transformativnih mediatorjev na evropski ravni Večanje zavedanje pomena transformativnega pristopa za razreševanje konfliktov v Evropi © Marko Iršič, 2013

20 Načrti za naprej Konferenca o transformativni mediaciji v Rimu – junij 2013 Krepitev sodelovanja in povezovanja transformativnih mediatorjev v Evropi Konferenca o transformativni mediaciji na Norveškem – junij 2014 2. Mednarodni kongres o transformativni mediaciji v Ljubljani - junij 2014 in mednarodno usposabljanje za transformativne mediatorje - junij 2014 © Marko Iršič, 2013


Prenesi ppt "Trendi razvoja transformativne mediacije"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google