Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

DOBRODOŠLI NA OSNOVNI ŠOLI HAJDINA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "DOBRODOŠLI NA OSNOVNI ŠOLI HAJDINA"— Zapis predstavitve:

1 DOBRODOŠLI NA OSNOVNI ŠOLI HAJDINA

2 Elektronski naslov šole je: o-hajdina.mb@guest.arnes.si
Osnovna šola Hajdina Spodnja Hajdina 24, 2288 Telefon: Faks: Mobilni telefon: Elektronski naslov šole je: Spletni naslov:

3 Predmetnik 1. razreda Slovenščina: 6 ur Matematika: 4 ure
Likovna umetnost: 2 uri Glasbena umetnost: 2 uri Spoznavanje okolja: 3 ure Šport: 3 ure Kulturni dnevi: 4 Športni dnevi: 5 Naravoslovni dnevi: 3 Tehniški dnevi: 3 Število tednov pouka: 35 Opisno ocenjevanje

4 Interesne dejavnosti, NIP
Izvajajo se v času podaljšanega bivanja. Razredničarke vas bodo seznanile , v katere dejavnosti se otrok lahko v 1. razredu vključi (pravljični, glasbene urice,…). Vsi učenci imajo možnost vključitve k neobveznemu izbirnemu predmetu 1. tujega jezika – angleščine v obsegu 2 ur tedensko. Razširjen program: Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje

5 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
V šol. letu 2018/19 učenci 1. razreda lahko izberejo 2 uri neobveznega izbirnega predmeta PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA. Izbirni predmet je neobvezen, torej ga ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti, tako kot obvezne ure. Izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo. Neobvezni izbirni predmeti spadajo v razširjeni program osnovne šole.

6 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala in slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog… Vsebina sledi izbranim temam, ki se obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih. 

7 Cilji: Poslušanje in slušno razumevanje: prepozna, da je besedilo v tujem jeziku, razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu, razume izbrane besede in besedne zveze z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor. Govorjenje: poimenuje konkretni svet okoli sebe, se sporazumeva po vzorcih, pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne izraze, poje, recitira pesmi, pove izštevanko…

8 Do 16.30 je možno počakati v vrtcu.
ŠOLSKI DAN JUTRANJE VARSTVO: 615 – 815 Prej je možno v vrtcu. ZAJTRK: 730 – 750 PRIČETEK POUKA: 820 MALICA: 950 – 1010 ZAKLJUČEK POUKA: 1205 PODALJŠANO BIVANJE: KOSILO: 1315 Do je možno počakati v vrtcu.

9 PRIHOD V ŠOLO - TOČEN PRIHOD V ŠOLO, VSAJ 5 DO 10 MINUT PREJ -SKOZI VRATA, KJER JE GARDEROBA - PREOBLAČENJE, PREOBUVANJE -ZAKLEPANJE GARDEROBNE OMARICE -SPREMLJANJE DO UČILNICE (PRVE DNI, največ 14 dni, KASNEJE LAHKO OTROK GRE SAM)

10 ODHOD IZ ŠOLE PO KONČANEM POUKU OB 12.05
STARŠI PRIDETE PO OTROKA V ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA (NAJPRIMERNEJE OB ZAKLJUČKIH POSAMEZNIH DEJAVNOSTI) ČE PRIDETE V ČASU KOSILA, GA POČAKAJTE V GARDEROBI IN NE V JEDILNICI!

11 ODJAVA PREHRANE V PRIMERU ODSOTNOSTI REDNO PLAČEVANJE ŠOLSKE PREHRANE
ŠOLSKA PREHRANA ŠOLA NUDI: ZAJTRK – MALIC0 - KOSILO DIETNA PREHRANA SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE – vloge ni potrebno oddajati, če imate veljavno odločbo o otroškem dodatku ODJAVA PREHRANE V PRIMERU ODSOTNOSTI REDNO PLAČEVANJE ŠOLSKE PREHRANE

12 ŠOLSKA PREHRANA Cene obrokov v tem šolskem letu: - ZAJTRK 0,50 EUR,
- ZAJTRK 0,50 EUR, - MALICA 0,80 EUR KOSILO za učence od 1. do 5. razreda 2,10 EUR KARTICE

13 PROMETNA VARNOST PRIHOD V ŠOLO AVTOBUS (SPREMSTVO)
AVTOMOBIL (VARNOSTNI PAS) RUMENE RUTICE KRESNIČKE Prvih 14 dni spremljajte otroka v šolo. - PARKIRANJE VOZIL (PARKIRIŠČE)

14 SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK
SODELOVANJE S ŠOLO SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK ob 17. uri SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK Z RAZREDNIČARKO IN VZGOJITELJICO Skupne govorilne ure v popoldanskem času bodo vsak drugi torek v mesecu od 1600 do 1700 ure. Pogovorne ure pred poukom, ob koncu pouka so v dogovoru z razredniki. ŠOLSKA PUBLIKACIJA

15 SOGLASJA, PRIJAVE SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV
OBNOVITEV PODATKOV ŠOLSKA PREHRANA (prijava, pogodba) PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET –ANGLEŠČINA PRIJAVA GIBANJE IN ZDRAVJE OBRAZEC, KDO PRIHAJA PO OTROKA (IZPOLNITEV)

16 ZAVAROVANJE, MLADINSKI TISK
ZAVAROVANJE ZA OTROKA, MLADINSKI TISK PROSTOVOLJNA IZBIRA

17 ŠOLSKE POTREBŠČINE, LIKOVNI MATERIAL
Jutri naj učenci prinesejo vse šolske potrebščine v šolo. Zvezki in delovni zvezki naj bodo oviti. Za likovno umetnost naj ima učenec risalni blok A3 formata, vse ostalo se nabavi v šoli z vašim prispevkom 10 EUR. Ključ za garderobno omarico naj ima obesek brez vrvice, ki je lahko nevarna. V torbi določite mesto za ključ. En ključ je vedno pri razredničarki.

18

19 HVALA ZA POZORNOST IN VELIKO USPEHA V NOVEM ŠOLSKEM LETU.


Prenesi ppt "DOBRODOŠLI NA OSNOVNI ŠOLI HAJDINA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google