Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Poročilo o delu in akcijski načrt za projekt Učenje učenja ŠC NM Srednja šola Metlika šolsko leto 2011/2012.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Poročilo o delu in akcijski načrt za projekt Učenje učenja ŠC NM Srednja šola Metlika šolsko leto 2011/2012."— Zapis predstavitve:

1 Poročilo o delu in akcijski načrt za projekt Učenje učenja ŠC NM Srednja šola Metlika
šolsko leto 2011/2012

2 POROČILO O DELU Spoznavali in uporabljali smo različni učni strategiji, ki vodita do večje učinkovitosti učenja in k boljšim rezultatom: PV3P, VŽN. Pri ustvarjalnem jezikovnem izražanju sem uporabila prilagojeno strategijo učenja po PV3P, in sicer strategijo učenja pisanja povzetkov po prebranem umetnostnem besedilu.

3 PREDSTAVITEV PRILAGOJENE UČNE STRATEGIJE PV3P
4. maj 2011 v Kranju sem predstavila svojo učno strategijo za učenje pisanja povzetkov po prebranem umetnostnem besedilu. V spletno učilnico sem obesila še PV3P za učenje besednih vrst.

4 VNOS PREIZKUŠENE STRATEGIJE V LETNO PRIPRAVO
Število ur za slovenščino v enem šolskem letu se je s prenovljenim programom predšolske vzgoje zmanjšalo za tretjino, zato urjenje v tej strategiji ne bi bilo ustrezno, kajti učni načrt je prenatrpan (razen v izjemnih primerih branja). VNOS PRILAGOJENE STRATEGIJE PV3P JE MOGOČ PRI PREDMETU USTVARJALNEGA JEZIKOVNEGA IZRAŽANJA – 15 UR LETNO IZ ODPRTEGA KURIKULUMA.

5 VNOS STRATEGIJE PV3P V LDN ŠOLE
Smiselno je vključiti nove strategije učenja učenja pri vseh strokovnih modulih, in sicer tistih, pri katerih morajo naši dijaki vzpostavljati odnos in nastopati pred vrtičkarji in otroki prve triade; naravoslovje za otroke, družboslovje za otroke, matematika za otroke, ustvarjalno izražanje (glasbeno, likovno, plesno, jezikovno), veščine sporazumevanja, …

6 Raziskovalno vprašanje za novo šolsko leto
Ali se naši dijaki zavedajo, da bo otroke v vrtcu in nižjih razredih osnovne šole potrebno NAUČITI SE UČITI SE? Vsekakor najprej skozi igro, nato skozi bolj teoretično strategijo.

7 Razlaga vprašanja To vprašanje je bistveno, kajti našim dijakom moramo privzgojiti čut za človeka, ki se šele začenja soočati z učečim se zunanjim svetom. Ob vsaki učni in vzgojni enoti mora v svojo pripravo vnesti tudi strategijo učenja učenja. Tako zagotavljamo otrokom boljši učni uspeh v nadaljnjem izobraževanju.

8 IZHODIŠČNO STANJE Profesorji se zavedamo, da vsi dijaki niso pripravljeni razmišljati o lastnih strategijah učenja in vemo, da tak vzgojitelj ne more biti dovolj uspešen pri predajanju znanja svojim učencem. Torej se je potrebno potruditi in vaditi strategije učenja pri strokovnih modulih, da bodo le-ti začutili vrednost teh strategij.

9 ŽELENO STANJE Želimo ozavestiti dijake o smiselnosti uporabe različnih strategij učenja učenja in jih vzpodbuditi, da bodo poiskali lastne strategije učenja.

10 UČENJE UČENJA LJUDJE SI MORAMO POMAGATI DO BOLJŠEGA JUTRI.
Poiščimo možnosti za “srečno učenje”!


Prenesi ppt "Poročilo o delu in akcijski načrt za projekt Učenje učenja ŠC NM Srednja šola Metlika šolsko leto 2011/2012."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google