Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Prenos znanja in dejavnosti informiranja

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Prenos znanja in dejavnosti informiranja"— Zapis predstavitve:

1 Prenos znanja in dejavnosti informiranja
datum XXIX. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja Zaključki 1. delavnice Prenos znanja in dejavnosti informiranja • usposabljanje in pridobivanje strokovnih znanj • demonstracijske aktivnosti in informiranje Kongresni center Thermana, 25. november 2014 Izvedbo programa sofinancira

2 1. delavnica: Prenos znanja in dejavnosti informiranja
datum 1. delavnica: Prenos znanja in dejavnosti informiranja Zaključki Tema 1: Ali v obstoječem sistemu zadovoljujemo potrebe izobraževanja kmetov Obstoječi sistem izobraževanja osvežiti in nadgraditi (nikakor omejiti nabor vsebin), Povečati željo kmetov po znanju, Kmetijski svetovalci bomo lahko zagotovili potrebe znanja kmetov, če bomo sami dobili dovolj znanja, (iz ukrepa 111 potegniti pozitivne izkušnje), Vsebinsko so smiselni demonstracijski prikazi, ogledi dobrih praks, Odprava administrativnih ovir na področju prenosa znanja.

3 1. delavnica: Prenos znanja in dejavnosti informiranja
datum 1. delavnica: Prenos znanja in dejavnosti informiranja Zaključki: Tema 2: Kako v bodoče izboljšati informiranost in izobrazbeni nivo naših kmetov in tako zadovoljiti njihove S kombinacijo različnih načinov (teorija in praksa) in vključevanjem sodobnih interaktivnih načinov, Nujno izvajati demonstracijske prikaze in strokovne poizkuse na kmetijah, V primeru potrebe organiziranja KGZS za potrebe izobraževanja ustanoviti oddelek znotraj KGZS po vzoru avstrijskega LFI, Pri kompencah izvajalcev usposabljanj upoštevati reference in izkušnje za posamezna področja usposabljanj, Potrebno nadgraditi licenco za kmetijsko svetovanje je potrebno obnoviti in nadgraditi z EU standardi, Potrebna je prenova usposabljanj JSKS (licenca, e znanja).

4 1. delavnica: Prenos znanja in dejavnosti informiranja
datum 1. delavnica: Prenos znanja in dejavnosti informiranja Zaključki: Tema 3: Kako učinkovito izvajati ukrepe prenosa znanja in informiranja znotraj PRP 2014 do 2020 Smiselno je da so izobraževanja KOPOP brezplačna, Izobrazba formalna ali NPK naj bo vstopni kriterij na razpisih PRP, Pospešiti prenos aktualnih informacij do svetovalcev, da bodo lahko tudi v obdobju 2014 do 2020 najboljši informatorji kmetov in prebivalcev podeželja, Obstoječi točkovalniki na PRP razpisih za investicijske ukrepe naj ostanejo, vendar z manjšim razponom v točkah za doseženo izobrazbo, Ali je izobrazba že vstopni kriterij na PRPP razpisih so bila mnenja deljena,

5 1. delavnica: Prenos znanja in dejavnosti informiranja
datum 1. delavnica: Prenos znanja in dejavnosti informiranja Čim več dosedanjih dejavnosti informiranja in usposabljanja ohraniti v okviru javnega dela oz. jasno ločiti področja, ki bodo financirana preko javnih naročil znotraj PRP 2014 – 2020. Usposabljanje mora biti kmetom dostopno čim več članom kmetije (lokacijsko, stroškovno ugodno), Prilagoditi organiziranost KGZS (morda ustanoviti podjetje znotraj KGZS za namene izvajanja ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja vzoru avstrijskega LFI ?), JSKS mora glede na dolgoletne izkušnje usposabljanja kmetov ohraniti vodilno vlogo na področjih, kjer ima veliko izkušenj KGZS mora ostati še naprej gonilna sila pri izvajanju in nadgradnji NPK Licenco za kmetijske svetovalce je potrebno nadgraditi in za tečaj nameniti več časa Kmetijski svetovalci morajo imeti redno dostopno izobraževanje na področjih, v zvezi s katerimi izobražujejo.


Prenesi ppt "Prenos znanja in dejavnosti informiranja"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google