Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI"— Zapis predstavitve:

1 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
v šolskem letu 2019/20

2 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Učenci 4. do 6. razreda se bodo LAHKO prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov: nemščina, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Neobvezni izbirni predmet je neobvezen le do trenutka, ko ga učenec izbere. Potem postane obvezen in ocenjen enakovredno ostalim predmetom.

3 Število ur tedensko: nemščina – 2 uri računalništvo – 1 ura šport – 1 ura umetnost – 1 ura tehnika samo na MAŠ v 5. in 6.r – 1 ura

4 Učenec LAHKO izbere NAJVEČ DVE uri tedensko
Učenec LAHKO izbere NAJVEČ DVE uri tedensko. Če izbere 2 uri: a) nemščina ali b) 2 druga predmeta Če izbere 1 uro: izbira med umetnostjo, športom, računalništvom in tehniko Lahko NE izbere neobveznega izbirnega predmeta.

5 Skupine sestavljene iz učencev 4. – 6. razreda
TEŽAVE: V 6.r nemščino in računalništvo samo tisti, ki so se ju že učili Polovico leta NIP NI možnosti odstopa v kasnejših mesecih DOGOVOR z otrokom

6 OBVEZNOSTI POGOVORITE SE Z OTROKOM.
Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno do konca šolskega leta, in ocena neobveznega izbirnega predmeta bo enakovredna z ostalimi ocenami. Dodatna varovalka – klic učitelja v tem šolskem letu

7 SPREMEMBE SAMO do vključno v kolikor se skupina ne podre oziroma ne bi bilo potrebno ustvariti nove skupine.

8 LOGISTIKA Šola bo oblikovala predvidoma 12 skupin neobveznih izbirnih predmetov (NIP) na matični šoli in 2 skupini na podružnični šoli. NIP se bo izvajal preduro, 6. šolsko uro ali 6. in 7. šolsko uro. Do konca šolskega leta boste prejeli obvestilo kateri NIP bo vaš otrok obiskoval v naslednjem šolskem letu.

9 VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH
Na spletni strani šole link učenci, link neobvezni izbirni predmeti Opisi in prijavnice Izberite predmet, ki bo otroku všeč, in ga bo z veseljem obiskoval.

10 PRIJAVNICE Prijavnice bodo učenci dobili v šoli oz. bodo objavljene na spletni strani do konca marca. VSI učenci, tudi tisti, ki ne bodo izbrali neobveznega izbirnega predmeta, bodo do srede aprila prinesli prijavnice razredničarki oziroma razredniku.

11 VPRAŠANJA ?

12 Jutranje varstvo in OPB DA ali NE?
Pozitivna disciplina – g. Jani Prgić Otroci so se zmožni obleči sami od starosti 2 ali 3 let naprej. Če starši še oblačijo otroke po 3. letu, jih prikrajšajo za priložnost za razvoj občutka odgovornosti, samozadostnosti in samozavesti.

13 Manj verjetno, da se bo pri otrocih razvilo prepričanje v lastne zmožnosti.
Brez prepričanja v lastne zmožnosti bodo otroci dosegali slabši učni uspeh in morda ne bodo pridobili veščin, potrebnih za uspeh v življenju.

14 Če je razvajanje tako škodljivo za otroke, zakaj starši to počnejo?
Starši so prepričani, da je to najboljši način, da izkažejo ljubezen do svojih otrok. Bodo kasneje imeli dovolj časa, da se prilagodijo hladnemu, krutemu svetu? Tako čim dlje omogočati udobno in prijetno življenje.

15 A zagovorniki se ne zavedajo, kako težko je spremeniti prepričanja, navade in lastnosti, ko se te enkrat izoblikujejo. Prepričanja, ki se razvijejo v zgodnjih letih, postanejo „temeljni“ načrt za vse življenje.

16 Razvajanje: ker je tako laže, ker s tem izpolnjujejo svojo potrebo po tem, da jih nekdo potrebuje, ker menijo, da „dobri“ starši to morajo početi; Ker čutijo pritisk s strani prijateljev in družine;

17 Ko starši nekaj opravijo namesto otroka, ker to sami storijo laže, hitreje in bolje, otroku odrekajo priložnost za razvoj dragocenih življenjskih veščin.

18 Zmotno je misliti, da se bodo otroci že kasneje naučili, kako poskrbeti zase. Dlje, kot čakajo, teže bo spremeniti njihove interpretacije in prepričanja.

19 Jutranje varstvo in OPB
Prihajajo zgodaj zjutraj, ker jih pripeljejo starši Veliko prijavljenih, ki so raje v avli kot v učilnici Po kosilu domov (ni v OPB) Jim zaupate, da gredo sami domov So zunaj in se družijo s prijatelji Sedaj nekateri ne prihajajo v OPB, se izogibajo So samostojni, doma naredijo domačo nalogo

20 šolsko leto 2019/20 za 5. razred JV ne bo organizirano
za 5. razred OPB samo do 15. ure

21 VPRAŠANJA?

22 Kolesarski izpit S prvim šolskim dnem so otroci vključeni v prometne situacije. Omogočimo jim čim varnejše otroštvo s tem, da jim prometne situacije tudi razložimo. Spremljajmo jih na poti v šolo in se ob tem tudi pogovarjajmo. Vadite vožnjo s kolesom, da bodo otroci spretnejši in bodo do 5. razreda dobro obvladali kolo in se lažje posvetili prometnim predpisom.


Prenesi ppt "NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google