Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

KAM PO OSNOVNI ŠOLI Vipava, 24. 1. 2019 Alenka Čehovin, svetovalna delavka.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "KAM PO OSNOVNI ŠOLI Vipava, 24. 1. 2019 Alenka Čehovin, svetovalna delavka."— Zapis predstavitve:

1 KAM PO OSNOVNI ŠOLI Vipava, Alenka Čehovin, svetovalna delavka

2 VRSTE PROGRAMOV Programi nižjega poklicnega izobraževanja – skrajšan program (2 leti) Programi srednjega poklicnega izobraževanja – poklicne šole (3 leta) Programi srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja (4 leta) Programi poklicno tehniškega izobraževanja (3+2) Srednje splošno izobraževanje (4 leta) Gimnazijski programi

3 SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI
Od vrtca do doktorata MT – maturitetni tečaj PT – poklicni tečaj PTI – poklicno tehnično izobraževanje (3+2) * vajeniška oblika nekaterih programov srednjega poklicnega izobraževanja (mizar, oblikovalec kovin – orodjar v NG)

4 MATURITETNI IN POKLICNI TEČAJ
1. MATURITETNI - za tiste, ki imajo poklicno maturo... 2. POKLICNI – za tiste, ki imajo zaključen 4. letnik gimnazije ali srednjega strokovnega in tehničnega izobraževanja ali zaključen 4. letnik poklicno tehničnega izobraževanja - ekonomski tehnik - gastronomsko - turistični tehnik - vzgojitelj predšolskih otrok

5 PROGRAMI IN ŠOLE V NAŠI OKOLICI 1
PROGRAMI IN ŠOLE V NAŠI OKOLICI 1. Poklicne šole – 3 leta (zaključni izpit) trgovec Nova Gorica 1 administrator NG 1 elektrikar računalnikar oblikovalec kovin- orodjar NG 1*, Postojna 1 inštalater strojnih inštalacij avtoserviser NG 1, Postojna 1 avtokaroserist

6 1. Poklicne šole – 3 leta (zaključni izpit)
mehatronik operater NG 1 mizar NG 1*, Postojna 1 gozdar Postojna 1 slaščičar Šempeter pri NG 1 Gospodar na podeželju Šempeter 1 Gastronom hotelir (kuhar, natakar) Šempeter 1 bolničar - negovalec NG 1, Postojna 1

7 2. Srednje tehniške in strokovne šole – 4 leta (poklicna matura)
predšolska vzgoja Ajdovščina 3 ekonomski tehnik NG 2, Postojna 1, Sežana 1 aranžerski tehnik Sežana 1 elektrotehnik NG 1 tehnik računalništva NG 2 tehnik mehatronike strojni tehnik NG 1, Postojna 1 logistični tehnik

8 2. Srednje tehniške in strokovne šole – 4 leta (poklicna matura)
kmetijsko podjetniški tehnik Šempeter 1 naravovarstveni tehnik zdravstvena nega NG 2, Postojna 1 gozdarski tehnik Postojna 1

9 3. Gimnazije – 4 leta (splošna matura)
Gimnazija - Splošna Vipava 3, Ajdovščina 2, NG 4, Postojna 2, Sežana 2 Umetniška gimnazija - Smer gledališče in film NG 1 - Likovna smer - Športna Tehniška gimnazija

10 zidar, tesar,pečar, gradbeni in geodetski tehnik
Ljubljana zidar, tesar,pečar, gradbeni in geodetski tehnik pek, živilsko prehranski in veterinarski tehnik gastronomsko - turistični tehnik umetniška gimnazija: glasbena in plesna smer – sodobni ples ali balet farmacevtski tehnik, zobotehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine kemijski in lesarski tehnik tehnik oblikovanja in fotografski tehnik grafični operater, grafični tehnik in medijski tehnik izdelovalec oblačil frizer

11 Gastronomsko - turistični tehnik, kozmetični tehnik
Izola Gastronomsko - turistični tehnik, kozmetični tehnik Koper frizer umetniška gimnazija – glasbena smer (petje - instrument) Portorož plovbni in ladijski strojni tehnik Celje cvetličar,vrtnar, hortikulturni tehnik Rogaška Slatina steklar, tehnik steklarstva in tehnik optik

12 ROKOVNIK 2018/19 Individualni razgovori z učenci in starši
Rokovnik (obvestilo za starše in učence) Individualni razgovori z učenci in starši Dnevi odprtih vrat (december 2018) Informativni dan 15. in Oddati prijave za preizkuse nadarjenosti in dokazila o športnih dosežkih do Oddati prijave za vpis do Morebitni prenos prijav do Vpis in štipendije

13 INFORMATIVNI DAN Petek: 15. 2. 2019 ob 9.00 in 15.00
Dodatne ure: Gimnazija Šiška, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Sr. vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška šola Ljubljana..... Informacijo najdete v Razpisu: Informacija o... Sobota: ob 9.00

14 PREIZKUSI NADARJENOSTI IN POTRDILA O ŠPORTNIH DOSEŽKIH
Prijavo za opravljanje preizkusov in potrdila o športnih dosežkih mora oddati učenec do (povezavo do prijavnice dobi v Razpisu: Priloga I) Kje in kdaj bodo preizkusi potekali in kaj mora prinest s sabo je objavljeno v Razpisu: Priloga I

15 PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI
Psihofizične sposobnosti preverja pooblaščeni zdravnik => zdravniško potrdilo. Za katere programe je potrebno imeti zdravniško potrdilo je objavljeno v Razpisu: Priloga I (geostrojnik rudar, geotehnik, umetniška gimnazija – glasbena in plesna smer, športna gimnazija in ekonomska gimnazija (športni oddelek)

16 VPIS V SREDNJO ŠOLO Oddati prijave do 2. 4. 2019:
1. Za vpis v srednjo šolo: Prijavnice bomo pisali v šoli po 20. marcu 2019 - PRIJAVNICA (napišemo v šoli, nesejo domov v podpis, prinesejo nazaj => pošlje šola) ZDRAVNIŠKO POTRDILO (Psihofizična sposobnost) POTRDILO O IZPOLNJEVANJU POSEBNIH POGOJEV (Športni dosežki) (športna gimnazija ali športni oddelek) 2. Za vpis v dijaški dom PRIJAVNICA ZA SPREJEM V DIJAŠKI DOM (oddajo sami) Prijavnico se dobi v PrilogiVI DIJAŠKI DOMOVI

17 Razpis za vpis za šol. leto 2019/20 1
Razpis za vpis za šol. leto 2019/20 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport => srednje šole => vpis 2. OŠ Draga Bajca Vipava =>šolska svetovalna služba => poklicna orientacija =>informacije o šolah in vpisu v SŠ Informacija o vsebini prilog, informativnem dnevu ... PRILOGA I. Datumi in razpisna mesta PRILOGA II. Razpisana mesta PTI (3+2) PRILOGA III. Razpisana mesta PT PRILOGA IV. Razpisana mesta MT PRILOGA V. Predmeti matura PRILOGA VI. DIJAŠKI-DOMOVI

18 IZBIRNI POSTOPEK (Razpis: Priloga I, I.6.1. MERILA)
MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA: 1. kriterij: Izbira se opravi na podlagi učnega uspeha: zaključene ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk. 2. kriterij: Če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov, z istim številom točk pridobljenih na podlagi učnega uspeha, se izbira med njimi opravi na podlagi točk doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

19 1. IN 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA (Izbirni postopek in roki Priloga I. 6. 2.)
1. krog: Po merilih izberejo učence za 90% razpisanih mest 2. krog: Učenci, ki niso uspešni v prvem krogu( ali pa so imeli popravni izpit), lahko kandidirajo na 10% prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo omejile vpis in na vsa prosta mesta na drugih srednjih šolah.

20 ŠTIPENDIJE 1. Kadrovske Razpis si lahko večkrat pogledate na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JS) - Prošnje oddate v kadrovski službi podjetja, kjer zaprosite za štipendijo. 2. Državne Vložiti avgusta (ali kadarkoli) na območni Center za socialno delo na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic do javnih sredstev 3. Zoisove Štipendije bo podeljeval JS,ki tudi objavi razpis do konca junija. 4. Za deficitarne poklice JS jih podeljuje na podlagi Razpisa - sporočilo za javnost. Vlogo oddate od naprej.

21 ZAKON O ŠTIPENDIRANJU Novi zakon začel veljati 1.1.2014
Zakon poleg državne štipendije tudi za mladoletne dijake na novo uvaja štipendijo za deficitarne poklice in možnost kombiniranja štipendij.  Pri Zoisovih štipendijah je ključna novost, da je prvi pogoj za pridobitev štipendije izjemni dosežki ( ki jih učenec pridobi v zadnjih dveh letih). Povprečna vstopna ocena je za osnovnošolce 4,70 (to je povprečje vseh zaključenih ocen vseh predmetov v 9. razredu)

22 KJE DOBITE INFORMACIJE?
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Vpis v srednje šole) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (državne štipendije) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (štipendije: kadrovske, Zoisove, za deficitarne poklice.....) Na naslovih srednjih šol (o programih, predmetih, posebnostih na tej šoli......)

23 KAKO DO INFORMACIJ NA NAŠI ŠOLI ?
Na internetni strani naše šole: Osnovna šola Draga Bajca Vipava => šolska svetovalna služba => Poklicna orientacija : Koristne povezave Informacije o šolah in vpisu v SŠ Štipendije Povezave do srednjih šol v naši bližini V razgovoru s svetovalno delavko Po telefonu: Po elektronski pošti:

24 “Uspeh ni ključ do sreče, sreča je ključ do uspeha.
Če imaš rad, to kar delaš, boš uspešen.” Albert Schweizer, zdravnik in misijonar


Prenesi ppt "KAM PO OSNOVNI ŠOLI Vipava, 24. 1. 2019 Alenka Čehovin, svetovalna delavka."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google