Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Turizam nizinske Hrvatske.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Turizam nizinske Hrvatske."— Zapis predstavitve:

1 Turizam nizinske Hrvatske

2 Turizam nizinske Hrvatske nema takvu masovnost (znatno manji broj turista, turističkih noćenja, znatno niža turistička zarada i dobit) i takvo značenje kao u primorskoj Hrvatskoj, ali je turistička ponuda raznovrsna.

3 Pretpostavke za razvoj turizma nizinskog prostora su dobar prometni položaj (koji je dobio na značenju izgradnjom cestovne infrastrukture), prirodni uvjeti i društveni čimbenici.

4 Što se tiče prirodnih pretpostavki, treba istaknuti rijeke i jezera, brojne termalne i mineralne izvore, šume i zaštićena prirodna područja specifična biljnog i životinjskog svijeta.

5 Medvednica Medvednica ili Zagrebačka gora je planina sjeverno od Zagreba. Sljeme, njezin najviši vrh (1033 m), je popularno izletničko mjesto do kojeg se može doći cestom ili pješke, planinareći. Od do do Sljemena je vozila turistička žičara.

6 Žumberačko i Samoborsko gorje
Obuhvaća: Samoborsko gorje i južno prigorje Žumberačkog gorja (Gorjnaci - sjeverni, slovenski dio) Površina: 350 km2 (većim djelom se nalazi u Zagrebačkoj, a manjim u Karlovačkoj županiji) Datum proglašenja parka prirode: 28. svibnja 1999.

7 Papuk Papuk je planina u istočnoj Hrvatskoj, na sjevernoj i sjeverozapadnoj granici Požeške kotline. Najviši joj je istoimeni vrh na 953 m godine proglašen je Park prirode Papuk. Izvorno ime Papuka, zabilježeno u srednjovjekovnim dokumentima, bilo je - Požeški Snježnik Poznata su rekreacijska papučka središta su Zvečevo, Jankovac i Velika, kao i arboretum Lisičine.

8 Lonjsko polje Park prirode Lonjsko polje je najveće zaštićeno močvarno područje ne samo u Hrvatskoj, već i u cijelom dunavskom porječju. Ubraja se među najugroženije močvarne dijelove u svijetu. Čine ga tri polja: Lonjsko, Mokro i Poganovo. Prema kriterijima smjernica o pticama Europske unije, park pripada važnim staništima za ptice.

9 Kopački rit Park prirode Kopački rit je poplavno područje u Baranji, na sjeveroistoku Hrvatske, u kutu što ga čine rijeke Drava (na jugu) i Dunav (na istoku). Kopački rit je jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi. Ovo područje tijekom godine značajno mijenja svoj izgled, ovisno o intenzitetu plavljenja, pretežno iz Dunava, te mnogo manje iz Drave.

10 Turističke regije Nizinske Hrvatske
Turistička regija središnje Hrvatske obuhvaća sjeverozapadni dio Hrvatske. Najpoznatije turističko središte te regije je glavni grad Hrvatske. Zagreb turistima nudi brojne kulturno-povijesne spomenike, brojne muzeje, kazališta, festivale… Istočno Hrvatska turistička regija obuhvaća prostor pet slavonskih županija. Gradski turizam s kulturno-povijesnim spomenicima te ostalim turističkim sadržajima imaju: Osijek, Đakovo i Požega.

11 Izradile: Maja & Ivana


Prenesi ppt "Turizam nizinske Hrvatske."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google