Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Sosvet za statistiko prebivalstva

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Sosvet za statistiko prebivalstva"— Zapis predstavitve:

1 Sosvet za statistiko prebivalstva
Izvedba prvega registrskega popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Sloveniji Mag. Danilo Dolenc Sosvet za statistiko prebivalstva SURS, Ljubljana,

2 Osnovni podatki Stanje 1. 1. 2011 2.050.189 prebivalcev
4,4 % več kot v Popisu 2002 zasebnih gospodinjstev 2,48 člana 32,8 % enočlanska družin 25,2 % enostarševske družine naseljenih stanovanj

3 Postopnost izvajanja Vhodni podatki niso na voljo istočasno
Trije veliki sklopi, ki so jim sledile objave 1-Prebivalstvo – 29. april 2011 2-Gospodinjstva in družine – 30. junij 2011 3-Aktivnost – 28. december 2011 3-Izobrazba – 29. december 2011 3-Selitve – 30. december 2011 3-Naseljena stanovanja – 29. december 2011 Podatki se po posamezni fazi (objavi) ne spremenijo več – izjema stanovanja

4 Prebivalstvo Vir podatkov Priprava vhodnih podatkov
Centralni register prebivalstva Priprava vhodnih podatkov Konec marca 2011 za stanje Metodološke značilnosti Nova statistična definicija prebivalstva Usklajenost popisnih podatkov ter redne četrtletne prebivalstvene statistike Podatki pripravljeni v demografski bazi

5 Prebivalstvo - koncepti
Administrativni Statistični Lahko več kot eno veljavno prebivališče istočasno: samo stalno samo začasno stalno in začasno več začasnih Začasna odsotnost v tujini – ti. ‘’zdomci’’ Samo eno (običajno) prebivališče po novi definiciji prebivalstva: pri priselitvi v Slovenijo se upošteva nameravano trajanje prebivanja (eno leto) pri dveh prebivališčih se upošteva začasno, če traja eno leto začasno odsotni po enem letu niso več prebivalci

6 Gospodinjstva in družine
Vir podatkov Evidenca gospodinjstev Priprava vhodnih podatkov 1. januar 2011 Metodološke značilnosti Trenutno stanje gospodinjstev (ni register) Gospodinjstvo samo na stalnem naslovu Družine statistično izpeljane iz razmerij med člani gospodinjstva

7 Gospodinjstvo - koncepti
Administrativni Statistični Samo na stalnem prebivališču Samo zasebna gospodinjstva Razmerja v gospodinjstvu Nosilec gospodinjstva Vsak prebivalec mora imeti tudi gospodinjstvo Skupinska in posebna gospodinjstva Poleg gospodinjstva tudi tvorjenje družin: - neposredno iz razmerja do referenčne osebe ter iz relacij starši-otroci, zakonci

8 Stanovanja Vir podatkov Priprava vhodnih podatkov
Register nepremičnin Priprava vhodnih podatkov Začetek aprila 2011 na stanje 1. januar 2011 Prevzem posameznih spremenljivk še oktobra 2011 in aprila 2012 Metodološke značilnosti Registracija zaostaja za dejanskim stanjem Pomemben vpliv vrednotenja in pripisa vrednosti nepremičnin na kakovost podatkov

9 Aktivnost Vir podatkov Priprava vhodnih podatkov
8 različnih virov Priprava vhodnih podatkov Različna referenčna obdobja Metodološke značilnosti Hierarhija vira Če je podatek v več virih, se upošteva tisti z višjo prioriteto Prednost viri o delovni aktivnosti, nato izobraževanju, na koncu viri o neaktivnem prebivalstvu Statistične metode

10 Aktivnost – viri in kazalniki
1) Stari 15 ali več let.

11 Izobrazba Vir podatkov Priprava vhodnih podatkov
9 različnih virov Priprava vhodnih podatkov Različna referenčna obdobja Metodološke značilnosti Hierarhija vira Pri istem viru se upošteva najvišja dosežena izobrazba Če je podatek v več virih, se upošteva tisti z višjo prioriteto Statistične metode

12 Izobrazba – viri in kazalniki
1) Stari 15 ali več let.

13 Selitve Vir podatkov Priprava vhodnih podatkov Metodološke značilnosti
4 različni viri Priprava vhodnih podatkov Različna referenčna obdobja Metodološke značilnosti Hierarhija vira prilagojena posamezni popisni vsebini Prvo prebivališče Zadnja selitev Prebivanje v tujini Statistične metode

14 Selitve – viri in kazalniki
Prvo prebivališče 1) Ta vir je bil uporabljen samo za podatke o zadnji notranji selitvi.

15 Rodnost Vir podatkov Priprava vhodnih podatkov Metodološke značilnosti
4 različni viri Priprava vhodnih podatkov Različna referenčna obdobja Metodološke značilnosti Hierarhija vrednosti ne glede na vir Novost izpeljava podatkov na osnovi bioloških vezi med materjo in otroki v CRP Statistične metode

16 Rodnost – viri in kazalniki
Ženske, stare 15 ali več let. Vsaj pol prebivalcev ima podatek o materi po letu rojstva 1946, po letu 1975 pa že več kot 90 %. Na osnovi podatka o družini – predvsem za tujke, ki so rodile v tujini.

17 Bistvo registrskega popisa
Povezovanje podatkov o prebivalcih z gospodinjstvi ter gospodinjstev s stanovanji Povezovalni znaki (identifikatorji) EMŠO / SID Naslov s številko stanovanja Številka gospodinjstva na naslovu

18 Statistični proces Priprava vhodnih datotek
Integracija vhodnih podatkov Uskladitev identifikacij o osebah, gospodinjstvih in stanovanjih Izpeljava vhodnih podatkov za spremenljivke, pripravljene iz več virov Ločen proces za izpeljavo gospodinjstev in družin Statistično urejanje Avtomatski popravki in imputacije Ročni popravki

19 Izpeljava gospodinjstev in družin
Kompleksnost obdelav – z metodološkega in IT vidika najbolj zahteven del procesa Samo v tem podprocesu tudi ročni popravki (poseben vmesnik) izključno zaradi izboljšanja kakovosti – približno 1 % zapisov Razlike med statističnim in administrativnim konceptom Neurejeno stanje v administrativnih virih Razmerja med člani gospodinjstva, ki niso omogočala avtomatskega določanja družin Manjkajoče številke stanovanja

20 Ni podatkov o sorodstvenih razmerjih
Vmesnik A Demografski podatki A A Vhodni podatki Ni podatkov o sorodstvenih razmerjih Končni podatki

21 Kazalniki kakovosti - identifikatorji
Večstanovanjske stavbe. 2) Zasebna gospodinjstva.

22 Precenjenost podatkov CRP
Problem vseh registrskih držav – ažurno spremljanje odseljevanja Posredno merjenje precenjenosti s pomočjo podatkov o aktivnosti 1,25 % starejših od 15 let brez podatka o aktivnosti Problematične prebivalstvene skupine Tujci s stalnim prebivališčem (6,1 %) Stari nad 94 let (administrativno preživeli – 4,7 %) Stari let (2,0 %) Končna ocena precenjenosti – do 1 %

23 Prihodnost popisov Registrska izvedba ima odgovore na vseh pet ključnih izzivov za prihodnost popisov (v svetovnem merilu)1) Stroški Kakovost Obremenitev dajalcev podatkov Zavračanje sodelovanja Varstvo osebnih podatkov 1) Gradivo za CES seminar direktorjev statističnih uradov Challenges for Future Population and Housing Censuses, Pariz, junij 2012

24 Zaključne misli (1) Izvedba posledica registrske usmeritve statistike že iz sedemdesetih let Slovenija se je pridružila majhni skupini držav, ki so tak popis zmožne izvesti Izjemno majhno število sodelujočih Izključno zaposleni na SURS Najvišji standardi zaščite podatkov Zelo omejen dostop do podatkovnih baz

25 Zaključne misli (2) Kakovost vhodnih podatkov glavni predpogoj za kakovost končnih podatkov Stabilnost administrativnih virov (Ne)primerljivost s podatki preteklih popisov Pogostejša izvedba v prihodnje Redno statistično raziskovanje Četrtletno – osnovni demografski podatki Letno – dodatne demografske vsebine, izobrazba, aktivnost Na tri/štiri leta – popoln registrski popis


Prenesi ppt "Sosvet za statistiko prebivalstva"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google