Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

TVT342 Egzegeza Staroga zavjeta – Izbor iz Mudrosnih spisa

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "TVT342 Egzegeza Staroga zavjeta – Izbor iz Mudrosnih spisa"— Zapis predstavitve:

1 TVT342 Egzegeza Staroga zavjeta – Izbor iz Mudrosnih spisa
Sveučilišni centar Matija Vlačić Ilirik TVT342 Egzegeza Staroga zavjeta – Izbor iz Mudrosnih spisa Poklad biblijske mudrosti u jezgri SZ-a amdg.eu/ilirik

2 Psalmi – תהלים tehillîm
TVT342 Izbor iz Mudrosnih spisa Ak. g /18. petkom u 11:00 amdg.ffrz.hr  nastava Psalmi – תהלים tehillîm Molitvene pjesme Upravni govor Bogu

3 Zbirka U HB na početku Spisa U LXX i Vg. Job
150 psalama prema odlomcima Tore Pripadaju pojedinim likovima “pjesmarica” drugoga Hrama Osnovna podjela (Westermann): hvale i prošnje

4 Klasifikacija po sadržaju
1. Hvalospjevi – tehillîm (npr. Ps 145) 2. tužaljke – osobne; zajedničke 3. zahvala naroda 4. ostali: Proročko eshatološki Bog kraljuje npr. Ps 47; 93; 96-99 Sionske pjesme npr. Ps 46; 48; 76 Mesijanski psalmi npr. Ps 2; 45; 72; 89; 110; 132 Poučni Bog je dobar čistima srcem (Ps 73) “Maskil” (npr. Ps 78): Poslušaj moju toru!

5 Biblijski Psalmi O ljubavi Jahvinoj pjevat ću dovijeka,
Biblijski Psalmi hebr. poezija: paralelizam Ps 91 1a Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, 1b što počivaš u sjeni Svemogućega Ps 89,2 (pronađite paralelizam!) O ljubavi Jahvinoj pjevat ću dovijeka, Kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati Ljubav (3. l) = vjernost (2.l) Pjevati = naviještati Dovijeka = kroza sva koljena

6 Knjiga psalama 150 poetskih tekstova drugi psalmi u Bibliji:
Izl 15,1–18 hvalospjev na Crvenom moru; Pnz 32 Mojsijeva oproštajna pjesma; Suci 5 Deborin i Barakov hvalospjev; 1 Sam 2,1–10: Anin hvalospjev; 2 Sam 23,1–7: Davidova oproštajna pjesma; Iz 12: zahvalnica spašenih; Jn 2,3–10: Jonina molitva Jdt 16: Juditin hvalospjev Knjiga tužaljki Iz 40-55; Jr; Job

7 Brojanje LXX i Vulgata prijevod s izvornika (HB) Ps 9+10 Ps 114+115
Brojanje LXX i Vulgata  U tradiciji Danas: prijevod s izvornika (HB) LXX spaja: Ps Ps LXX razdvaja: Ps 116 i Ps 147 u 2 dijela = veći broj odgovara izvorniku

8 HB LXX ps 1–8 ps 9–10 ps 9 ps 11–113 ps 10–112 ps 114–115 ps 113

9 Ustroj Psaltira analiza kao i kod ostalih knjiga 1) niz: npr. Ps 3-14
Tekstualna “jedinica” u cjelini 1) niz: npr. Ps 3-14 ps 3-7 tužaljke i prošnje ps 8 hvalospjev ps 9-14 tužaljke i prošnje okvir u 3,9 i 14,7: “spas” i “narod” (+2x “Izrael” 14,7) 2) struktura cijele zbirke ps 1s i okvir kraljevski psalmi: mreža 3) “naslovi” čine skupine (npr ) →

10 Skupine psalama psalmi sinova Korahovih 42–49 84s.87s Tužaljka
42/43 (ja) – 44 (mi) 84 (ja) – 85 (mi) Odgovor (Božji) 45–48 87 49 (ja) 88 (ja) Asafovi psalmi 73–77 78–83 pouka 73 78 tužaljka 74 (mi) 79s (mi) odgovor (Božji) 75s 81s 77 (ja) 83 (ja)

11 Poredane skupine Korahovi sinovi Asaf David Asaf Korahovi sinovi
Ps 42-49: Korahovi sinovi Ps 50: Asaf Ps 51-72: David Ps 73-78: Asaf Ps 84-88: Korahovi sinovi A B C psalmi Korahovih sinova Asafov psalam Davidovi psalmi Asafovi psalmi 42–49 50 51–72 73–83 84–88

12 Davidova uloga 73 – pjesnik-molitelj – progonjen, spašen “novi David”
Koliko Davidovih psalama 73 – pjesnik-molitelj – progonjen, spašen U ps ? “novi David” Uz “Davidov” još i “dodatak” pr. ps 51 ili 59 ili 63 13 psalama + biografska bilješka Slično u našem životu? cio psaltir Davidov duhovni dnevnik Povijesni i mesijanski

13 Pet knjiga psalama podjela blagoslovnim formulama knjige:
ps 41,14; 72,18s; 89,53; 106,48 Zajednička tema? Blagoslov: Bog, Božje ime Struktura? 3x “Amen, Amen”; 2x “odvijeka dovijeka”: početak i kraj Dinamika: Sva zemlja – sredina; sav narod, Aleluja! – kraj knjige: ps 3–41.42–72.73–78.90– –145 Okvir: 1s; Mojsije dao 5 knjiga Zakona, a David 5 knjiga Psalama ps 1 hermeneutički ključ – tema: Zakon Gospodnji v2 – psalmi: Davidova Tora

14 Psalam 105 Davidov poziv na hvalu TVT342 Izbor iz Mudrosnih spisa
Ak. g /18. petkom u 11:00 amdg.ffrz.hr  nastava Psalam 105 Davidov poziv na hvalu

15 Mjesto psalma Ps 105 uz 103 – Davidov iz 1 Ljet 16,8-22? = Ps 105,1-5
Francesco Salviat, David pleše pred Kovčegom saveza (ulje na platnu) Mjesto psalma Čiji psalam? Ps 105 uz 103 – Davidov iz 1 Ljet 16,8-22? = Ps 105,1-5 kovčeg saveza u Jeruzalemu 5 pohvalnica: Ps “Blagoslivljaj” (ברכי barakî103, ,1.35) – individualno. Novost u 105,1 “Dajte hvalu” (הודו hodû od ידה 105,1; 106,1; 107,1) – zajednički Usp. već Aleluja halelû Jah 104,35 – slavite Gospodina (usp. Aleluja! 105,45; 106,48) Ps 105 = Središnja pohvalnica

16 Uvod 105,1-6 a) hvalite, b) prizivajte, c) navješćujte
Imperativ u 2. mn. u Ps 105,1: a) hvalite, b) prizivajte, c) navješćujte Tko? – u v6 subjekt u vokativu (Š.): “vi potomci Abrahama, sluge njegova, vi, sinovi Jakovljevi, njegovi izabranici” Što se traži u 1-4: Hvalite (v1), pjevate (v2), dičite se (v3), tražite (v4) Kome ih David šalje (v1)? među narode! (v1) Sjetite se! (זכר zākar v5) – kao v8.42 Kao što se Gospodin sjeća (v8.42) – čega (v9.42)? Savez s Abrahamom (v9.42)

17 Savez i poslanje Jer se sjetio v42 (tako Šarić, hebr. כי kî)
Zaključak u v42-45: Jer se sjetio v42 (tako Šarić, hebr. כי kî) Što je učinio (v43s)? izveo je narod i dao mu zemlju Svrha u v45? Čuvati Toru (zakone = upute v45) “Savez” ברית berît v8-10 = v8.42 riječ Glavni dio v7-41 opisuje djela i čudesa (usp. v1s) Primaju poslanje – tko u v17.26? Josip (v17); Mojsije i Aron (v26)

18 Božja pratnja אלהינו יהוה ’adonaj ’elohênû (Ps 105,7) “naš Bog” (“mi”)
Poslije opis u 3. mn. (“oni”) II. dio: v7-15 praoci (koji? v9s) Abraham, Izak, Jakov Božja riječ u v11.15: “Tebi ću dati kanaansku zemlju” (v11) “Ne dirajte... ne nanosite zla!” (v15) Prvo lutanje u v : od Kaldeje do Kanaana i Egipta do Labana i Ezava III. –V. dio (v16-36): u Egiptu spas od gladi (v16), boravište (v23)  “tlačitelj” (Šarić; KS: dušmanin, v24) VI. dio (v37-41): Izlazak

19 Otkupljenje III. v16-22: Josip od roba (v17) gospodar (v21)
Tko je Josipa bacio u ropstvo (v17)? I glad od Boga (v16) IV. v23-25: Narod – pridošlice u Egiptu (גור v23) kao praoci u Kanaanu (גור v12) Bog “okrenuo srce” Egiptu v25 (usp. v24) V. dio: v26-36 – Mojsije i Aron Znaci i čudesa (v27) – “egipatska zla” od tame (v28) do smrti prvorođenaca (v36) VI. dio: v37-41 znaci i čudesa u pustinji Oblak i oganj (v39), mana i prepelice (v40), voda iz stijene (v41) Djela treba naviještati, čudesa pripovijedati (v1s) 19


Prenesi ppt "TVT342 Egzegeza Staroga zavjeta – Izbor iz Mudrosnih spisa"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google