Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

SATAN IN NJEGOVI ZAVEZNIKI

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "SATAN IN NJEGOVI ZAVEZNIKI"— Zapis predstavitve:

1 SATAN IN NJEGOVI ZAVEZNIKI
Nauk marec 2019

2 Zmaj je pokazal vso svoje sovraštvo do ostanka
Zmaj je pokazal vso svoje sovraštvo do ostanka. Nato stoji na morskem pesku. V 13. poglavju Razodetja je Janezu pokazana Satanova strategija za napad na Božjo cerkev od Janezovega časa do zadnje bitke proti ostanku. Zmaj uporablja tri politično-verske sile za izvajanje svojega načrta. Zver iz morja. Razodetje 13,1-10 Njena identiteta. Razodetje 13,1-2 Njeno delovanje. Razodetje 13,3-10 Zver iz zemlje. Razodetje 13,11-13 Njena identiteta. Razodetje 13,11 Njeno delovanje. Razodetje 13,12-13 Podoba zveri. Razodetje 13,14-18 Njena identiteta. Razodetje 13,14 Njeno delovanje. Razodetje 13,15-18

3 ZVER IZ MORJA DANIEL LEV MEDVED PANTER ZVER Z 10 ROGOVI RAZODETJE
“Zver, ki sem jo videl, je bila podobna panterju: noge je imela kakor medved, gobec pa kakor lev. Zmaj ji je dal svojo moč, svoj prestol in veliko oblast.” (Razodetje 13,2 SSP) Pred Janezom se pojavi zver. Ima lastnosti štirih zveri iz Daniela 7. Daniel je živel v času leva (Babilon). Janez pa je živel v obdobju četrte zveri (Rim v dveh obdobjih: politični in verski). Videnje je usmerjeno na njeno aktivnost v 42 mesecih (med letoma 538 in 1798), tako da je ta zver papeštvo in njegova vloga v verskem preganjanju. Prejela je svoj prestol – mesto sedmih gričev (Raz 17,9) – in zmajevo moč.

4 42 MESECEV OBLASTI 1260 dni / let Smrtonosna rana Rana je zaceljna
“Zvéri so bila dana usta, s katerimi je govorila objestnosti in bogokletstva. Dana ji je bila oblast, da to počenja dvainštirideset mesecev (Raz 13,5 SSP) 42 MESECEV OBLASTI Kateri čas je 42 mesecev, kdaj se je smrtonosno ranila in kdaj se je rana zacelila? 1260 dni / let Leta 538, ko so bili izgnani Ostrogoti (z arijanstvom), je Justinijan izročil rimskemu škofu civilno oblast nad Rimom. 7. marca 1798 je bila razglašena Rimska republika. Papeža Pija VI. so prijeli in odpeljali v Francijo. Papeštvo nikoli več ni dobilo svoje oblasti. 20. septembra 1870 je kralj Viktor Emanuel II. ustanovil svoje sodišče v Rimu. To je pomenilo konec papeških držav. 11. februarja 1929 sta Pij XI. in Benito Mussolini podpisala Lateransko pogodbo. Katoliška cerkev je priznala Italijo kot suvereno državo, Italija pa enako za Vatikan. Vatikan je postal neodvisna država s 44 hektarji pod papeško oblastjo. Smrtonosna rana Rana je zaceljna

5 42 MESECEV OBLASTI Razodetje 13,5-7 Daniel 7,24-25
“Zvéri so bila dana usta, s katerimi je govorila objestnosti in bogokletstva. Dana ji je bila oblast, da to počenja dvainštirideset mesecev.” (Raz 13,5 SSP) Razodetje 13,5-7 Daniel 7,24-25 Deset rogov pa pomeni: Iz tega kraljestva bo vstalo deset kraljev, za njimi vstane še nekdo drug. Ta se bo razlikoval od prejšnjih in bo ponižal tri kralje. Zvéri so bila dana usta, s katerimi je govorila objestnosti in bogokletstva. Dana ji je bila oblast, da to počenja 42 mesecev. Drzne besede bo govoril zoper Najvišjega, Odprla je usta, da je preklinjala Boga: preklinjala je njegovo ime, njegovo bivališče in tiste, ki prebivajo v nebesih. uničeval bo svete Najvišjega; in prizadeval si bo spremeniti čase in postavo. Dopuščeno ji je bilo, da je začela vojno s svetimi in jih premagala. Ti bodo izročeni v njegove roke za čas, dva časa in polovico časa. Dana ji je bila oblast nad vsakim rodom, ljudstvom, jezikom in narodom.

6 42 MESECEV OBLASTI “Odprla je usta, da je preklinjala Boga: preklinjala je njegovo ime, njegovo bivališče in tiste, ki prebivajo v nebesih.” (Raz 13,6 SSP) Ko primerjamo Razodetje 13,5-7 z Danielom 7,24.25, sklepamo, da zver govori o spremembi zakona, ki bi omogočil: (1) češčenje podob; in (2) spremembo dneva bogoslužja, iz sobote na nedeljo. Preklinjanje Boga so besede proti Najvišjemu. Kar vključuje menjavo Jezusa kot posrednika v nebeškem svetišču s človeškim posredovanjem in zamenjavo Jezusove ene in edine daritve z dnevnim darovanjem pri maši. (Heb 10,10-12). Tisti, ki so nasprotovali, so bili močno preganjani. Njegova moč bo popolnoma obnovljena in svet jo bo ponovno častil.

7 ZVER IZ ZEMLJE Drugo zver lahko prepoznamo po naslednjih značilnostih:
“Nato sem videl drugo zver, ki se je vzdigovala iz zemlje: imela je dva rogova, podobna jagnjetovim, govorila pa je kakor zmaj..” (Raz 13,11 SSP) Drugo zver lahko prepoznamo po naslednjih značilnostih: Prišla je iz zemlje, iz redko poseljenega področja. Videti je kakor jagnje, a govori kakor zmaj. Na začetku je miroljubni narod, vendar deluje z nasiljem. Po smrtni rani prve zveri (1798) je dobila oblast in ima še vedno oblast po ozdravitvi rane. Delala je velika znamenja. ZVER IZ ZEMLJE Edini narod, ki trenutno ustreza temu opisu, so Združene države Amerike.

8 VELIKA ZNAMENJA “Ta je izvajala vso oblast prve zveri v njeni navzočnosti in priganjala zemljo in njene prebivalce, naj molijo prvo zver, ki se ji je bila smrtna rana pozdravila.” (Raz 13,12 SSP) Zmaj je dal oblast zveri iz morja. Ta druga zver uporablja isto oblast. Zato govori kakor zmaj. ZDA so vedno slišane in svetujejo v svetovnih spopadih, kakor je bilo papeštvo v srednjem veku. Njena mnenja in dejanja vplivajo na ves svet. Odpadli protestantizem, ki ga simbolizirajo ZDA, bo delal čudeže in se pretvarjal, da deluje skladno z Božjo voljo. To bo pretreslo vest ljudi in jih vodilo, da sprejmejo oblast prve zveri (papeštva).

9 PODOBA ZVERI “Zaradi teh znamenj, ki jih je bilo dano delati vpričo zveri, je zavajala prebivalce zemlje. Prebivalcem zemlje je namreč rekla, naj postavijo podobo za zver, ki je bila ranjena z mečem, pa je potem oživela.” (Raz 13,14 SSP) Ko bo ves svet gledal drugo zver, bo predlagal, da se naredi podoba zveri. To vključuje oblikovanje politične in verske organizacije, ki uporablja javno moč, da uvede verske nauke, kakor je to storilo papeštvo v temačnem srednjem veku. “Ko si bodo vodilne cerkve v Združenih državah Amerike postale edine v točkah nauka, ki so jim skupne, in bodo začele vplivati na državo, da bi izdala njihove predpise in podprla njihove ustanove, tedaj bo protestantska Amerika naredila podobo rimski duhovniški oblasti.” (EGW, Veliki boj, str. 318)

10 VSAK PREJME ZNAČAJ TISTEGA, KAR ČASTI
ZNAMENJE ZVERI “Dosegla je, da so si vsi, mali in véliki, bogati in reveži, svobodni in sužnji, morali dati vtisniti na desnico ali na čelo žig.” (Raz 13,16 SSP) Oznaka zveri ni čip, črtna koda ali skrivni mehanizem za nadzor ljudi. To je stvar češčenja. Je sprejemanje Božjega zakona ali človeškega zakona. To je posebeno znamenje, ki bo ločilo ljudi v dve skupini tik pred Jezusovim prihodom. To je odločitev, ki jo morate sprejeti, ker je vaše odrešenje odvisno od tega, koga častite in zakaj. V Svetem pismu je ime sopomenka za človekov značaj. Zato je zapečatenih z značajem – imenom – Boga (Raz 14,1), drugi pa so zapečateni z značajem zveri. Nekateri ljudje sprejmejo znamenje samo zaradi koristi (na desni roki). VSAK PREJME ZNAČAJ TISTEGA, KAR ČASTI


Prenesi ppt "SATAN IN NJEGOVI ZAVEZNIKI"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google