Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Radko Komadina Slovensko zdravniško društvo

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Radko Komadina Slovensko zdravniško društvo"— Zapis predstavitve:

1 Stališča zdravniških organizacij in članic WMA o evtanaziji in zdravnikovi pomoči pri samomoru
Radko Komadina Slovensko zdravniško društvo Ljubljana, simpozij ob Gerbčevem dnevu Slovenske medicinske akademije

2 Ženevska deklaracija WMA 1948
-na osnovi poraznih izkušenj uzakonjene evtanazije v 19.stoletju -po 1948 posodobitve 1958 (Sydney), 1983(Benetke),1994 (Stockholm),2005/6 (Divon-les-Bains), 2017 (Chicago) …kot član zdravniškega poklica svečano obljubljam, da bom svoje življenje posvetil službi človeštva, zdravje in dobro počutje mojih pacientov bosta na prvem mestu, spoštoval bom neodvisnost in dostojanstvo pacienta, ohranil bom kar največje mogoče spoštovanje do človekovega življenja, ne bom dopustil, da starost, bolezen ali invalidnost,…socialni položaj ali kateri koli drugi dejavnik poseže med mojo dolžnost in pacienta,…svojega medicinskega znanja niti pod prisilo ne bom uporabljal za namene kršenja človekovih pravic in svoboščin.. Vse to svečano, svobodno in častno prisegam.

3 EVT in PAS po Ustavi nista dovoljena (17
EVT in PAS po Ustavi nista dovoljena (17.člen: človekovo življenje je nedotakljivo) Odbor za bioetiko pri Svetu Evrope Stališče KME R Slovenije Etični kodeks slovenskih zdravnikov (SZD in ZZS, 2017) Odbor za pravno etična vprašanja ZZS ( ) Glavni strokovni svet SZD ( )

4 World Medical Association (WMA)
Nasprotuje EVT, zdravnikovo asistenco pri bolnikovem samomoru opredeljuje kot neetično november 2017 Rim, Komisija za medicinsko etiko WMA, v sodelovanju zdravnikov, filozofov, pravnikov, teologov, strokovnjakov za sodno medicino in medicinsko etiko, zastopnikov medicinskih fakultet in akademij Evrope, obeh Amerik, Afrike, Azije, Avstralije Vabljeni govorci različnih veroizpovedi poudarili krhkost človekovega življenja in potrebo po zdravniški zavezanosti dobrim praksam

5 WMA, nadaljevanje Ženevska deklaracija WMA predstavlja zdravnikovo predanost humanitarnim ciljem medicine Nastala je 1948 po zdravniških zločinih v nacistični Nemčiji (tisti zdravniki pri svojih zločinih niso kršili veljavnih zakonov) Predstavljala je revizijo Hipokratove prisege, prilagojene stvarnosti sodobnega sveta po 2.svetovni vojni Zagovorniki evtanazije se opirajo na etično načelo pacientove avtonomije

6 WMA, nadaljevanje Od antike do danes ni družbenega konsenza o odnosu do samomora, do umora na zahtevo in asistiranja pri samomoru, tradicionalno si nasprotujeta krščanska etika in usmiljenje do umirajočega bolnika, ki trpi fizične in psihične bolečine. Kaj predstavlja akt neskončnega usmiljenja? Sodišče za človekove pravice v evropskih državah ugotavlja, da ni konsenza v EU 28 do EVT in PAS Belgija in Nizozemska sta se kulturno preoblikovali v družbo postkrščanskih vrednot in pluralistične kulture (prof.Gastmans, Katedra za medicinsko etiko, MF Leuven)

7 WMA, nadaljevanje Na podobnih temeljih so pravna stališča modificirali v Švici in Kanadi 2018 na generalni skupščini WMA kanadska delegacija doživi razkol, francosko govoreči predstavniki se javno distancirajo od angleško govorečih, Kanada formalno izstopi iz WMA in zapusti sestanek Predsedstvo WMA in Komisija za medicinsko etiko WMA opozarjata na možnost zlorab in nepopravljivost morebitnih napak pri EVT in PAS (na Nizozemskem bi naj 18 ljudi evtanazirali brez njihove zahteve), vse obdukcijske diagnoze se niso skladale z diagnozo ob koncu življenja, nevarnost razvoja rutine, številke naraščajo, uporabljajo se izrazi v zvezi z večanjem ekonomičnosti dejavnosti in manjševanjem stroškov zdravljenja

8 WMA, nadaljevanje EVT in PAS primerljiva s sodelovanjem zdravnikov pri športnem dopingu, kajti medicina deluje v smeri krepitve zdravja, ne pa slabitvi zdravja, kar je v nasprotju s Hipokratovo prisego Medikalizacija zadnjih dni bolnikovega življenja Visoko tehnološko/ tehnicistična medicina Bolnikova smrt predstavlja poraz zdravnikovih prizadevanj, sodobni biomedicinski model zdravljenja zanika realnost smrti

9 WMA, nadaljevanje 80% bolnikov na paliativni terapiji se zdravi nepopolno Le 20% svetovnega prebivalstva ima dobro dostopnost do paliativne oskrbe EVT odraz slabe organizacije zdravstva v določenih državah? Po oceni WMA v različnih državah sveta več kot 50% vprašanih laikov podpira EVT in PAS, vzrok vidijo v slabi dostopnosti do paliativne terapije in oskrbe Slabo zdravljenje bolečine in depresije Slaba etika vodi k slabi morali

10 WMA, nadaljevanje Finska mnenjska anketa: podpora EVT in PAS pri 70% laične javnosti, pri 40% zdravnikov in medicinskih sester in pri 17% osebja, ki dela v enotah intenzivne terapije Država mora obraniti in zaščititi posameznika v njegovi svobodi, toda slaba/nedostopna paliativna terapija ne sme biti vzrok za EVT in PAS Svarilo WMA: Ob visoko tehnološki medicini obstajajo neverjetne možnosti za podaljševanje človekovega življenja in s tem tudi za podaljševanje trpljenja hudo bolnih V sodobni družbi trpimo zaradi diktata javnega mnenja

11 WMA, nadaljevanje WMA zahteva natančno protokoliranje paliativne oskrbe, visoko zahteven profesionalni pristop, spoštovanje človekovih pravic, izboljšanje protislovnega odnosa med bolnikom in zdravnikom, na katerega vplivajo ta trenutek številni zunanji in notranji dejavniki Ob uzakonitvi EVT bi postal odnos bolnik-zdravnik še bolj asimetričen Znanost ne sme postati “boleča“, medicina se ne sme izroditi v tehnicistično znanost, ki se je bodo bolniki bali Bolečino in depresijo moramo znati bolje zdraviti, EVT in PAS ne pomenita sistemske rešitve

12 WMA,nadaljevanje Naše poklicno poslanstvo je usmerjeno k ohranjanju življenja, o čemer se izobražujemo vso poklicno pot. Prizadevamo si za čim bolj kakovostno oskrbo bolnikov v vseh obdobjih življenja. Znanje o paliativni oskrbi se mora pridobivati med dodiplomskim in podiplomskim študijem, o možnostih paliativne oskrbe smo dolžni obveščati laično javnost. Z učinkovito paliativno oskrbo bo omogočen dostojen konec življenja, brez trpljenja tako umirajočih kot njihovih bližnjih

13 SKLEP Zdravniške organizacije opozarjamo na mnogoplastnost kompleksnega vprašanja EVT in PAS Potrebujemo strpno diskusijo, potreben je politični konsenz, utemeljen z zakonodajo, sprejeto v parlamentu Zdravniki bomo sodelovali pri vseh razpravah, s svojim znanjem in empatijo pomagali pri kakovostni zdravstveni oskrbi bolnikov v vseh življenjskih obdobjih, umirajočim bolnikom zagotavljali dostojanstvo ob zaključku njihovega življenja. Ne bomo pa evtanazirali ali nudili zdravniške pomoči pri samomoru, saj sta obe dejanji v nasprotju s Kodeksom zdravniške etike in Ženevsko deklaracijo WMA ( WMA, oktober 2017, GSS SZD, november 2017, OPEV ZZS, junij 2018)

14


Prenesi ppt "Radko Komadina Slovensko zdravniško društvo"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google