Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

RIJEKA PROMET DD SLUŽBA PROMETA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "RIJEKA PROMET DD SLUŽBA PROMETA"— Zapis predstavitve:

1 RIJEKA PROMET DD SLUŽBA PROMETA
Djelatnosti i ustroj Službe prometa

2 SLUŽBA PROMETA – DJELATNOSTI
Nadzor i regulacija prometa u gradu Rijeci Održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije (semafora) Prometno planiranje i projektiranje

3 SLUŽBA PROMETA – DJELATNOSTI
NADZOR I REGULACIJA PROMETA Gradski prometni centar za nadzor prometa (Fiumara 13, Rijeka), tel Sustav automatskog upravljanja prometom (AUP) ima u sastavu 62 semaforizirana raskrižja na području grada.

4 SLUŽBA PROMETA – DJELATNOSTI
ODRŽAVANJE: Vertikalna signalizacija (prometni znakovi i putokazi) Horizontalna signalizacija (oznake na kolniku) Svjetlosna signalizacija (semafori, žuti treptači, LED marker)

5 SLUŽBA PROMETA – DJELATNOSTI
PROMETNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE: Ispitivanje i istraživanje prometa Izrada svih vrsta prometnih planova, studija, projekata, elaborata i rješenja Prometna rješenja privremene regulacije prometa za vrijeme odvijanja radova na prometnicama i manifestacija (karneval i sl. )

6 SLUŽBA PROMETA – USTROJ
RUKOVODITELJ SEKTORA: Danijel Frka dipl. inž. prometa Tel , mobitel , vpn 8102 Zamjenik rukovoditelja: Dr.sc. Robert Maršanić, voditelj Službe prometnog planiranja i projektiranja Tel , mobitel , vpn 8103,

7 SLUŽBA PROMETA - USTROJ
Gradski prometni centar za nadzor i upravljanje prometom (Fiumara 13, Rijeka), tel Ana Tomljanović, dipl. inž. prometa, tel , mobitel , vpn 8107,

8 SLUŽBA PROMETA - USTROJ
Vertikalna prometna signalizacija Postava, održavanje i popravak prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica i sl. (putem ugovornog izvođača) Vladislav Klobučar, dipl. inž. prometa, tel , gsm , vpn 8105,

9 SLUŽBA PROMETA - USTROJ
Horizontalna prometna signalizacija Iscrtavanje i obnova oznaka na kolniku (cesti, voznoj površini) kao što su pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne crte, razdjelne linije, strelice, “STOP” natpisi i sl. (vlastita služba ličilaca) Igor Ausilio, dipl. inž. prometa, tel , mobitel , vpn 8115,

10 SLUŽBA PROMETA - USTROJ
Služba održavanja svjetlosne prometne signalizacije (semafora) Poslovođa: Dalibor Abramović, tel , Dežurni kontakt broj službe:

11 SLUŽBA PROMETA - USTROJ
Služba prometnog planiranja i projektiranja Voditelj službe: Dr.sc. Robert Maršanić, Tel , mobitel , vpn 8103, Projektant: Saša Muschet, ing. građ , mobitel , vpn 8104,

12 Način suradnje sa Mjesnim odborima
Komunikacija: Izravno sa građanima (osobno, telefonom, om) Kontakti sa tajnicima i predsjednicima MO (uglavnom om i telefonom ili osobni kontakt) Dojave Ophodnje cesta, Komunalnog redarstva, Prometnog redarstva, MO, građana… Telefonska i komunikacija je najzgodnija i najbrža

13 Hvala na pozornosti!


Prenesi ppt "RIJEKA PROMET DD SLUŽBA PROMETA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google